How to Earn Points

Action Points
Ask Question 1
Answer the Question 5

पॉइंट्स कसे मिळवायचे ?

  1. तुम्ही विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला 1 पॉइंट प्रदान करण्यात येईल.
  2. तुम्ही दिलेल्या इतरांच्या प्रश्नाच्या उत्तरला 5 पॉइंट्स प्रदान करण्यात येतील.