QuestionsCategory: Hall TicketArogya bharti group c
ajinkya.malave0797 asked 2 years ago
Hall ticket केव्हा मिळणार.....
1 Answers
MajhiNaukri Forum Staff answered 1 year ago
आरोग्य भरती 2021 गट C आणि D साठी लेखी परीक्षा पुढील सूचनेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. नवीन तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील.