Tuesday, June 6, 2023

HomePolice Department(Maharashtra Police Bharti) महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती 2022

(Maharashtra Police Bharti) महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती 2022

Maharashtra Police Bharti 2022

Maharashtra Police BhartiMaharashtra Police is the law enforcement agency responsible for the Indian state of Maharashtra. Maharashtra Police Bharti 2022, (Maharashtra Police Recruitment 2022) for 18331 Police Constable & Police Constable Driver & SRPF Armed Police Constable Posts in all Over Maharashtra.  www.majhinaukri.in/maharashtra-police-bharti

Advertisement
[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]
पोलीस भरती प्रवेशपत्र पोलीस भरती निकाल
[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]

Total: 18331 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 पोलीस शिपाई 14956
2 चालक पोलीस शिपाई चालक 2174
3 राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF) 1201
Total 18331
Advertisement

युनिट नुसार रिक्त जागा:

अ. क्र युनिट पद संख्या 
पोलीस शिपाई चालक पोलीस शिपाई चालक
1 बृहन्मुंबई 7076 994
2 ठाणे शहर 521 75
3 पुणे शहर 720 10
4 पिंपरी चिंचवड 216
5 मिरा भाईंदर 986
6 नागपूर शहर 308 121
7 नवी मुंबई 204
8 अमरावती शहर 20 21
9 सोलापूर शहर 98 73
10 लोहमार्ग मुंबई 620
11 ठाणे ग्रामीण 68 48
12 रायगड 272 06
13 पालघर 211 05
14 सिंधुदुर्ग 99 22
15 रत्नागिरी 131
16 नाशिक ग्रामीण 164 15
17 अहमदनगर 129 10
18 धुळे 42
19 कोल्हापूर 24
20 पुणे ग्रामीण 579 90
21 सातारा 145
22 सोलापूर ग्रामीण 26 28
23 औरंगाबाद ग्रामीण 39
24 नांदेड 155 30
25 परभणी 75
26 हिंगोली 21
27 नागपूर ग्रामीण 132 47
28 भंडारा 61 56
29 चंद्रपूर 194 81
30 वर्धा 90 36
31 गडचिरोली 348 160
32 गोंदिया 172 22
33 अमरावती ग्रामीण 156 41
34 अकोला 327 39
35 बुलढाणा 51
36 यवतमाळ 244 58
37 लोहमार्ग पुणे 124
38 लोहमार्ग औरंगाबाद 108
39 औरंगाबाद शहर 15
40 लातूर 29
41 वाशिम 14
42 लोहमार्ग नागपूर 28
राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF)
1 पुणे SRPF 1 119
2 पुणे SRPF 2 46
3 नागपूर SRPF 4 54
4 दौंड SRPF 5 71
5 धुळे SRPF 6 59
6 दौंड SRPF 7 110
7 मुंबई SRPF 8 75
8 सोलापूर  SRPF 10 33
9 गोंदिया SRPF 15 40
10 कोल्हापूर SRPF 16 73
11 काटोल नागपूर SRPF 18 243
12 कुसडगाव अहमदनगर SRPF 19 278

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पोलीस शिपाई: इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.
 2. पोलीस शिपाई चालक: (i) इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.  (ii) हलके वाहन चालक परवाना (LMV-TR)
 3. राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई: इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.
Advertisement

शारीरिक पात्रता: 

उंची/छाती  पुरुष महिला
उंची 165 सेमी पेक्षा कमी नसावी (SRPF: 168 सेमी) 158 सेमी पेक्षा कमी नसावी
छाती   न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी

शारीरिक चाचणी: 

क्रिया  पुरुष  महिला  गुण
पोलीस शिपाई
धावणी 1600 मीटर 800 मीटर 20
100 मीटर 100 मीटर 15
गोळा फेक 15
Total 50 गुण
पोलीस शिपाई चालक
धावणी 1600 मीटर 800 मीटर 30
गोळा फेक 20
Total 50 गुण
पोलीस शिपाई SRPF
धावणी 05 कि.मी 50
100 मीटर 25
गोळा फेक 25
Total 100 गुण

वयाची अट: 30 नोव्हेंबर 2022रोजी,  [मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट]

 1. पोलीस शिपाई: 18 ते 28 वर्षे.
 2. चालक पोलीस शिपाई: 19 ते 28 वर्षे.
 3. राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई: 18 ते 25 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹450/-    [मागास प्रवर्ग: ₹350/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 30 नोव्हेंबर 2022  15 डिसेंबर 2022

Advertisement

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

उमेदवारांना सामान्य सूचना: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 18331 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Police Constable 14956
2 Police Constable Driver 2174
3 SRPF Armed Police Constable 1201
Total 18331

Educational Qualification: 

 1. Constable Driver: 12th passed from recognized Board.
 2. Police Constable Driver: (i) 12th passed from recognized Board.  (ii) LMV-TR
 3. SRPF Armed Police Constable: 12th passed from recognized Board.

Age Limit: as on 30 November 2022,  [Reserved Category: 05 years Relaxation]

 1. Constable Driver: 18 to 28 years
 2. Police Constable Driver: 19 to 28 years
 3. SRPF Armed Police Constable: 18 to 25 years

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹450/-  [Reserved Category/Orphan: ₹350/-]

Last Date of Online Application: 30 November 2022  15 December 2022

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online  

[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]

पोलीस भरती 2019 (Click Here)

Total: 1847 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 जिल्हा पोलीस शिपाई चालक 1019
2 लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक
3 राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF) 828
Total 1847

युनिट नुसार रिक्त जागा:

अ.क्र युनिट पद संख्या 
पोलीस शिपाई चालक
1 बृहन्मुंबई 156
2 ठाणे शहर 116
3 नागपूर शहर 87
4 नवी मुंबई 103
5 अमरावती शहर 19
6 औरंगाबाद शहर 24
7 लोहमार्ग मुंबई 18
8 रायगड 27
9 सिंदुधुर्ग 20
10 रत्नागिरी 44
11 सांगली 77
12 सोलापूर ग्रामीण 41
13 जालना 25
14 बीड 36
15 उस्मानाबाद 33
16 लातूर 06
17 नागपूर ग्रामीण 28
18 भंडारा 36
19 वर्धा 37
20 अकोला 34
21 बुलढाणा 52
राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई 
1 पुणे SRPF 1 74
2 पुणे SRPF 2 29
3 नागपूर SRPF 2 117
4 दौंड SRPF 5 57
5 दौंड SRPF 7 43
6 नवी मुंबई SRPF 11 27
7 औरंगाबाद SRPF 14 17
8 गोंदिया SRPF 15 38
9 अकोला SRPF 18 176
10 जळगाव SRPF 19 250

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पोलीस शिपाई चालक: (i) इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण.  (ii) हलके वाहन चालक परवाना (LMV-TR)
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF): इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण.

शारीरिक पात्रता: 

उंची/छाती  पुरुष महिला
उंची 165 सेमी पेक्षा कमी नसावी (SRPF: 168 सेमी) 158 सेमी पेक्षा कमी नसावी
छाती   न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी

शारीरिक चाचणी (शिपाई चालक): 

पुरुष  महिला गुण 
धावणी 1600 मीटर 800 मीटर 30
गोळा फेक 20
Total 50 गुण 

शारीरिक चाचणी (पोलीस शिपाई (SRPF): 

क्रिया  गुण 
05 कि.मी धावणे 50
100 मीटर धावणे 25
गोळा फेक 25
Total 100

सूचना: महिला उमेदवारांना राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई पदाकरिता अर्ज करता येणार नाही.

वयाची अट: 31 डिसेंबर 2019 रोजी,  [मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट]

 1. पोलीस शिपाई चालक: 19 ते 28 वर्षे
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई: 18 ते 25 वर्षे

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र 

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹450/-    [मागास प्रवर्ग/अनाथ: ₹350/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 22 डिसेंबर 2019  08 जानेवारी 2020 (11:59 PM)

जाहिरात (Notification):

 1. पोलीस शिपाई चालक: पाहा 
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 1847 Posts

Name of the Posts & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 District Police Constable Driver 1019
2 Railway Police Constable Driver
3 SRPF Armed Police Constable 828
Total 1847

Educational Qualification: 

 1. Police Constable Driver: (i) 12th passed from recognized Board.  (ii) LMV-TR
 2. SRPF Armed Police Constable: 12th passed from recognized Board.

Physical Qualification:

Height/Chest  Male Female
Height 165 cms (SRPF: 168 cms)  158 cms
Chest 79 cms without expand

Age Limit: as on 31 December 2019 [Reserved Category: 05 years Relaxation]

 1. Police Constable Driver: 19 to 28 years
 2. SRPF Armed Police Constable: 18 to 25 years

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹450/-  [Reserved Category/Orphan: ₹350/-]

Last Date of Online Application: 22 December 2019  08 January 2020 (11:59 PM)

Notification:

 1. Police Constable Driver: View
 2. SRPF Armed Police Constable: View

Online Application: Apply Online 

[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]

3450 पोलीस शिपाई भरती (Click Here)

Total: 3450 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 पोलीस शिपाई 3357
2 पोलीस बॅन्डस्मन
3 लोहमार्ग पोलीस दलातील शिपाई
4 कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई 93
Total 3450

युनिट नुसार रिक्त जागा:

अ.क्र युनिट पद संख्या 
1 मुंबई 1076
2 ठाणे शहर 100
3 पुणे शहर 214
4 पिंपरी चिंचवड 720
5 नागपूर शहर 288
6 नवी मुंबई 61
7 औरंगाबाद शहर 91
8 सोलापूर शहर 67
9 मुंबई रेल्वे 60
10 रायगड 81
11 पालघर 61
12 सिंदुधुर्ग 21
13 रत्नागिरी 66
14 जळगाव 128
15 धुळे 16
16 नंदूरबार 25
17 कोल्हापूर 78
18 पुणे ग्रामीण 21
19 सातारा 78
20 सांगली 105
21 जालना 14
22 भंडारा 22
23 पुणे रेल्वे 77
Total 3450

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पोलीस शिपाई: इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण.
 2. बॅन्डस्मन: इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण.

शारीरिक पात्रता: 

उंची/छाती  पुरुष महिला
उंची 165 सेमी पेक्षा कमी नसावी  155 सेमी पेक्षा कमी नसावी 
छाती   न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी 

शारीरिक परीक्षा: 

पुरुष  महिला गुण 
धावणी (मोठी) 1600 मीटर  800 मीटर  30 गुण 
धावणी (लहान) 100 मीटर  100 मीटर  10 गुण 
बॉल थ्रो 10 गुण 
Total 50 गुण 

सूचना: लाँग जंप & बॉडी पुश अप शारीरिक परीक्षेमधून रद्द करण्यात आले आहे.

वयाची अट: 30 सप्टेंबर 2019 रोजी 18 ते 28 वर्षे    [मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र 

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹450/-    [मागास प्रवर्ग: ₹350/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 23 सप्टेंबर 2019

उमेदवारांना सामान्य सूचना: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online 

English-Post-Divider

Total: 3450 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Police Constable 3357
2 Police Bandsman
3 Railway Police Constable
4 Jail Department Sepoy 93
Total 3450

Educational Qualification: 

 1. Police Constable: 12th passed from recognized Board.
 2. Bandsman: 10th passed form recognized Board.

Physical Qualification:

Height/Chest  Male Female
Height 165 cms  155 cms
Chest 79 cms without expand

Physical Exam Pattern:

Male Female Marks
Running (Long) 1600 Meter 800 Meter 30 Marks
Running (Short) 100 Meter 100 Meter 10 Marks
Ball Throw 10 Marks
Total 50 Marls

Age Limit: 18 to 28 years[Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹450/-  [Reserved Category: ₹350/-]

Last Date of Online Application: 23 September 2019

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]

Mumbai Police Bharti 2022, Thane Police Bharti 2022, Pune Police Bharti 2022, Pimpari Chinchwad Police Bharti 2022, Nagpur Police Bharti 2022, Amravati Police Bharti 2022, Mumbai Railway Police Bharti 2022, Raigad Police Bharti 2022, Ratnagiri Police Bharti 2022, Sindhudurg Police Bharti 2022, Nashik Police Bharti 2022, Nandurbar Police Bharti 2022, Jalgaon Police Bharti 2022, Ahmednagar Police Bharti 2022, Kolhapur Police Bharti 2022, Pune Rural Police Bharti 2022, Satara Police Bharti 2022, Solapur Police Bharti 2022, Aurangabad Police Bharti 2022,Beed Police Bharti 2022,Nagpur Police Bharti 2022,Nagpur Railway Police Bharti 2022, Palghar Police Bharti 2022, Sangli Police Bharti 2022,Dhule Police Bharti 2022, Nandurbar Police Bharti 2022,Pune SRPF Police Bharti 2022, Jalna SRPF Police Bharti 2022,

Nagpur SRPF Police Bharti 2022, Daund SRPF Police Bharti 2022,Jalna Police Bharti 2022, Latur Police Bharti 2022, Nanded Police Bharti 2022, Amravati Police Bharti 2022, Akola Police Bharti 2022, Buldhana Police Bharti 2022, Yavatmal Police Bharti 2022, Nagpur Police Bharti 2022,Wardha Police Bharti 2022, Gadchiroli Police Bharti 2022, Chandrapur Police Bharti 2022, Dhule SRPF Police Bharti 2022, Mumbai SRPF Police Bharti 2022, Amravati SRPF Police Bharti 2022, Solapur SRPF Police Bharti 2022, Navi Mumbai SRPF Police Bharti 2022, Hingoli SRPF Police Bharti 2022, Nagpur SRPF Police Bharti 2022, Aurangabad SRPF Police Bharti 2022, Gondia SRPF Police Bharti 2022,Kolhapur SRPF Police Bharti 2022.

[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]
Related Posts

महत्त्वाच्या भरती