Advertisement

Advertisement

(Police Bharti) महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती 2019 [शुद्धीपत्रक]

Maharashtra Police Bharti 2019

Maharashtra Police BhartiMaharashtra Police is the law enforcement agency responsible for the Indian state of Maharashtra. Maharashtra Police Bharti 2019, (Maharashtra Police Recruitment 2019) 1847 District Police Constable Driver, Railway Police Constable Driver & SRPF Armed Police Constable Posts in all Over Maharashtra.  www.majhinaukri.in/maharashtra-police-bharti

Advertisement

MajhiNaukri New सूचना: EWS व अराखीव चा विकल्प घेण्यासाठी प्रत्येक उमेदवारांनी https://www.mahapolice.gov.in/police-recruitment/ वर जाऊन दिलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार अवलोकन करावे.

MajhiNaukri New पोलीस भरती 2019 सूचना

Total: 1847 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 जिल्हा पोलीस शिपाई चालक 1019
2 लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक
3 राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF) 828
Total 1847

युनिट नुसार रिक्त जागा:

अ.क्र युनिट पद संख्या 
पोलीस शिपाई चालक
1 बृहन्मुंबई 156
2 ठाणे शहर 116
3 नागपूर शहर 87
4 नवी मुंबई 103
5 अमरावती शहर 19
6 औरंगाबाद शहर 24
7 लोहमार्ग मुंबई 18
8 रायगड 27
9 सिंदुधुर्ग 20
10 रत्नागिरी 44
11 सांगली 77
12 सोलापूर ग्रामीण 41
13 जालना 25
14 बीड 36
15 उस्मानाबाद 33
16 लातूर 06
17 नागपूर ग्रामीण 28
18 भंडारा 36
19 वर्धा 37
20 अकोला 34
21 बुलढाणा 52
राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई 
1 पुणे SRPF 1 74
2 पुणे SRPF 2 29
3 नागपूर SRPF 2 117
4 दौंड SRPF 5 57
5 दौंड SRPF 7 43
6 नवी मुंबई SRPF 11 27
7 औरंगाबाद SRPF 14 17
8 गोंदिया SRPF 15 38
9 अकोला SRPF 18 176
10 जळगाव SRPF 19 250
Advertisement

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पोलीस शिपाई चालक: (i) इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण.  (ii) हलके वाहन चालक परवाना (LMV-TR)
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF): इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण.

शारीरिक पात्रता: 

उंची/छाती  पुरुष महिला
उंची 165 सेमी पेक्षा कमी नसावी (SRPF: 168 सेमी) 158 सेमी पेक्षा कमी नसावी
छाती   न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी

शारीरिक चाचणी (शिपाई चालक): 

पुरुष  महिला गुण 
धावणी 1600 मीटर 800 मीटर 30
गोळा फेक 20
Total 50 गुण 

शारीरिक चाचणी (पोलीस शिपाई (SRPF): 

Advertisement
क्रिया  गुण 
05 कि.मी धावणे 50
100 मीटर धावणे 25
गोळा फेक 25
Total 100

सूचना: महिला उमेदवारांना राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई पदाकरिता अर्ज करता येणार नाही.

वयाची अट: 31 डिसेंबर 2019 रोजी,  [मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट]

 1. पोलीस शिपाई चालक: 19 ते 28 वर्षे
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई: 18 ते 25 वर्षे

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र 

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹450/-    [मागास प्रवर्ग/अनाथ: ₹350/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 22 डिसेंबर 2019  08 जानेवारी 2020 (11:59 PM)

जाहिरात (Notification):

 1. पोलीस शिपाई चालक: पाहा 
 2. सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Advertisement

Total: 1847 Posts

Name of the Posts & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 District Police Constable Driver 1019
2 Railway Police Constable Driver
3 SRPF Armed Police Constable 828
Total 1847

Educational Qualification: 

 1. Police Constable Driver: (i) 12th passed from recognized Board.  (ii) LMV-TR
 2. SRPF Armed Police Constable: 12th passed from recognized Board.

Physical Qualification:

Height/Chest  Male Female
Height 165 cms (SRPF: 168 cms)  158 cms
Chest 79 cms without expand

Age Limit: as on 31 December 2019 [Reserved Category: 05 years Relaxation]

 1. Police Constable Driver: 19 to 28 years
 2. SRPF Armed Police Constable: 18 to 25 years

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹450/-  [Reserved Category/Orphan: ₹350/-]

Last Date of Online Application: 22 December 2019  08 January 2020 (11:59 PM)

Notification:

 1. Police Constable Driver: View
 2. SRPF Armed Police Constable: View

Online Application: Apply Online 

3450 पोलीस शिपाई भरती (Click Here)

Total: 3450 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 पोलीस शिपाई 3357
2 पोलीस बॅन्डस्मन
3 लोहमार्ग पोलीस दलातील शिपाई
4 कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई 93
Total 3450

युनिट नुसार रिक्त जागा:

अ.क्र युनिट पद संख्या 
1 मुंबई 1076
2 ठाणे शहर 100
3 पुणे शहर 214
4 पिंपरी चिंचवड  720
5 नागपूर शहर 288
6 नवी मुंबई 61
7 औरंगाबाद शहर
91
8 सोलापूर शहर
67
9 मुंबई रेल्वे 60
10 रायगड 81
11 पालघर
61
12 सिंदुधुर्ग
21
13 रत्नागिरी 66
14 जळगाव 128
15 धुळे
16
16 नंदूरबार 
25
17 कोल्हापूर 78
18 पुणे ग्रामीण 21
19 सातारा 78
20 सांगली 
105
21 जालना 
14
22 भंडारा
22
23 पुणे रेल्वे
77
Total 3450

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पोलीस शिपाई: इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण.
 2. बॅन्डस्मन: इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण.

शारीरिक पात्रता: 

उंची/छाती  पुरुष महिला
उंची 165 सेमी पेक्षा कमी नसावी  155 सेमी पेक्षा कमी नसावी 
छाती   न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी 

शारीरिक परीक्षा: 

पुरुष  महिला गुण 
धावणी (मोठी) 1600 मीटर  800 मीटर  30 गुण 
धावणी (लहान) 100 मीटर  100 मीटर  10 गुण 
बॉल थ्रो 10 गुण 
Total 50 गुण 

सूचना: लाँग जंप & बॉडी पुश अप शारीरिक परीक्षेमधून रद्द करण्यात आले आहे.

वयाची अट: 30 सप्टेंबर 2019 रोजी 18 ते 28 वर्षे    [मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र 

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹450/-    [मागास प्रवर्ग: ₹350/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 23 सप्टेंबर 2019

उमेदवारांना सामान्य सूचना: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online [Starting: 03 सप्टेंबर 2019]

English-Post-Divider

Total: 3450 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Police Constable 3357
2 Police Bandsman
3 Railway Police Constable
4 Jail Department Sepoy 93
Total 3450

Educational Qualification: 

 1. Police Constable: 12th passed from recognized Board.
 2. Bandsman: 10th passed form recognized Board.

Physical Qualification:

Height/Chest  Male Female
Height 165 cms  155 cms
Chest 79 cms without expand

Physical Exam Pattern:

Male Female Marks
Running (Long) 1600 Meter 800 Meter 30 Marks
Running (Short) 100 Meter 100 Meter 10 Marks
Ball Throw 10 Marks
Total 50 Marls

Age Limit: 18 to 28 years[Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹450/-  [Reserved Category: ₹350/-]

Last Date of Online Application: 23 September 2019

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online [Starting: 03 September 2019]

Mumbai Police Bharti 2019, Thane Police Bharti 2019, Pune Police Bharti 2019, Pimpari Chinchwad Police Bharti 2019, Nagpur Police Bharti 2019, Amravati Police Bharti 2019, Mumbai Railway Police Bharti 2019, Raigad Police Bharti 2019, Ratnagiri Police Bharti 2019, Sindhudurg Police Bharti 2019, Nashik Police Bharti 2019, Nandurbar Police Bharti 2019, Jalgaon Police Bharti 2019, Ahmednagar Police Bharti 2019, Kolhapur Police Bharti 2019, Pune Rural Police Bharti 2019, Satara Police Bharti 2019, Solapur Police Bharti 2019, Aurangabad Police Bharti 2019,Beed Police Bharti 2019,Nagpur Police Bharti 2019,Nagpur Railway Police Bharti 2019, Palghar Police Bharti 2019, Sangli Police Bharti 2019,Dhule Police Bharti 2019, Nandurbar Police Bharti 2019,Pune SRPF Police Bharti 2019, Jalna SRPF Police Bharti 2019, Nagpur SRPF Police Bharti 2019, Daund SRPF Police Bharti 2019,Jalna Police Bharti 2019, Latur Police Bharti 2019, Nanded Police Bharti 2019, Amravati Police Bharti 2019, Akola Police Bharti 2019, Buldhana Police Bharti 2019, Yavatmal Police Bharti 2019, Nagpur Police Bharti 2019,Wardha Police Bharti 2019, Gadchiroli Police Bharti 2019, Chandrapur Police Bharti 2019, Dhule SRPF Police Bharti 2019, Mumbai SRPF Police Bharti 2019, Amravati SRPF Police Bharti 2019, Solapur SRPF Police Bharti 2019, Navi Mumbai SRPF Police Bharti 2019, Hingoli SRPF Police Bharti 2019, Nagpur SRPF Police Bharti 2019, Aurangabad SRPF Police Bharti 2019, Gondia SRPF Police Bharti 2019,Kolhapur SRPF Police Bharti 2019.

महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षा महत्वाची पुस्तके 

Check Also

ECIL Recruitment

(ECIL) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये अप्रेंटिस पदाच्या 284 जागांसाठी भरती

ECIL Recruitment 2022 Electronics Corporation of India Limited (ECIL) is a Government of India Enterprise …

CISF Recruitment

(CISF) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात 540 जागांसाठी भरती [Updated]

CISF Recruitment 2022 Central Industrial Security Force. CISF Recruitment 2022 (CISF Bharti 2022) for 540 …