(Mahatribal) एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली येथे विविध पदांची भरती

Mahatribal Recruitment 2019

Mahatribal RecruitmentMaharashtra Tribal Development Department, Integrated Tribal Development Project Gadchiroli, Mahatribal Recruitment 2019 (Adiwasi Vikas Vibhag Bharti 2019) For 9 Higher Secondary Teacher, Secondary Teacher, Graduate Primary Teacher, Primary Teacher & Caretaker Posts. www.majhinaukri.in/mahatribal-recruitment

Total: 23 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.  पदाचे नाव  पद संख्या 
1 उच्च माध्यमिक शिक्षक 06
2 माध्यमिक शिक्षक 07
3 पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 02
4 प्राथमिक शिक्षक (इंग्रजी माध्यम) 04
5 केअर टेकर 04
Total 23

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पद क्र.1: M.Sc., B.Ed./ M.A., B.Ed.
 2. पद क्र.2: B.A.,B.Ed./ B.Sc., B.Ed.
 3. पद क्र.3: B.A., D.Ed.
 4. पद क्र.4: H.Sc., D.Ed.
 5. पद क्र.5: 12वी उत्तीर्ण (विज्ञान)

नोकरी ठिकाण: गडचिरोली

Fee: फी नाही.

थेट मुलाखत: 16 जुलै 2019 (11:00 AM)

मुलाखतीचे ठिकाण: एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, भामरागड गडचिरोली

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

English Post Divider

Total: 23 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Higher Secondary Teacher 06
2 Secondary Teacher 07
3 Graduate Primary Teacher 02
4 Primary Teacher 04
5 Caretaker 04
Total 23

Educational Qualification:

 1. Post No.1: M.Sc., B.Ed./ M.A., B.Ed.
 2. Post No.2: B.A.,B.Ed./ B.Sc., B.Ed.
 3. Post No.3: B.A., D.Ed.
 4. Post No.4: H.Sc., D.Ed.
 5. Post No.5: 12th Pass (Science)

Job Location: Gadchiroli

Fee: No fee.

Date of Interview: 16 July 2019 (11:00 AM)

Venue of Interview: Integrated Tribal Development Project Office, Bhimragad Gadchiroli

Official Website: View

Notification: View

94 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 94 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.  पदाचे नाव  पद संख्या 
1 उच्च माध्यमिक शिक्षक 05
2 माध्यमिक शिक्षक 32
3 पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 01
4 प्राथमिक शिक्षक 56
5 अधीक्षक (महिला)
Total 94

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पद क्र.1: M.Sc., B.Ed./ M.A., B.Ed.
 2. पद क्र.2: B.A.,B.Ed./ B.Sc., B.Ed.
 3. पद क्र.3: B.A., D.Ed.
 4. पद क्र.4: H.Sc., D.Ed.
 5. पद क्र.5: B.S.W.

नोकरी ठिकाण: गडचिरोली

Fee: फी नाही.

थेट मुलाखत: 25 जून 2019 (10:00 AM)

मुलाखतीचे ठिकाण: मुलांचे शासकीय वसतिगृह क्र.1, पोटेगाव रोड, गडचिरोली

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

English Post Divider

Total: 94 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Higher Secondary Teacher 05
2 Secondary Teacher 32
3 Graduate Primary Teacher 01
4 Primary Teacher 56
5 Superintendent (Female)
Total 94

Educational Qualification:

 1. Post No.1: M.Sc., B.Ed./ M.A., B.Ed.
 2. Post No.2: B.A.,B.Ed./ B.Sc., B.Ed.
 3. Post No.3: B.A., D.Ed.
 4. Post No.4: H.Sc., D.Ed.
 5. Post No.5: B.S.W.

Job Location: Gadchiroli

Fee: No fee.

Date of Interview: 25 June 2019 (11:00 AM)

Venue of Interview: Children’s Government Hostel No. 1, Potgaon Road, Gadchiroli

Official Website: View

Notification: View

49 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 49 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.  पदाचे नाव  पद संख्या 
1 उच्च माध्यमिक शिक्षक 06
2 माध्यमिक शिक्षक 17
3 पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 03
4 प्राथमिक शिक्षक 21
5 अधीक्षक 01
6 अधीक्षक (महिला) 01
Total 49 

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पद क्र.1: M.Sc., B.Ed./ M.A., B.Ed.
 2. पद क्र.2: B.A.,B.Ed./ B.Sc., B.Ed.
 3. पद क्र.3: B.A., D.Ed.
 4. पद क्र.4: H.Sc., D.Ed.
 5. पद क्र.5: B.S.W.
 6. पद क्र.6: B.S.W.

नोकरी ठिकाण: गडचिरोली

Fee: फी नाही.

थेट मुलाखत: 

 • पद क्र.1 & 2: 23 जून 2019 (11:00 AM)
 • पद क्र.3 ते 6: 24 जून 2019 (11:00 AM)

मुलाखतीचे ठिकाण: प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी, जि. गडचिरोली  

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

English Post Divider

Total: 49 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Higher Secondary Teacher 06
2 Secondary Teacher 17
3 Graduate Primary Teacher 03
4 Primary Teacher 21
5 Superintendent 01
6 Superintendent (Female) 01
Total 49 

Educational Qualification:

 1. Post No.1: M.Sc., B.Ed./ M.A., B.Ed.
 2. Post No.2: B.A.,B.Ed./ B.Sc., B.Ed.
 3. Post No.3: B.A., D.Ed.
 4. Post No.4: H.Sc., D.Ed.
 5. Post No.5: B.S.W.
 6. Post No.6: B.S.W.

Job Location: Gadchiroli

Fee: No fee.

Date of Interview: 

 • Post No.1 & 2: 23 June 2019 (11:00 AM)
 • Post No.3 to 6: 24 June 2019 (11:00 AM)

Venue of Interview: Project Office, Integrated Tribal Development Project, Aheri, Dist. Gadchiroli

Official Website: View

Notification: View

1395 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 1395 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव विभाग 
अमरावती  नागपूर  नाशिक  ठाणे 
1 प्राथमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) 39 307 187
2 प्राथमिक शिक्षक (इंग्रजी माध्यम) 01 06 06
3 माध्यमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) 67 27 177 59
4 माध्यमिक शिक्षक (इंग्रजी माध्यम) 02 09 04
5 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक (उच्च माध्यमिक) 18 13 107 61
6 गृहपाल (स्री/पुरुष)  01 21 21 35
7 अधिक्षक (स्री/पुरुष) 03 10 112 29
8 ग्रंथपाल
06 07 21 15
9 प्रयोगशाळा सहाय्यक 05 05 14
Total  95 125 765 410 

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पद क्र.1: (i) 45% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण  (ii) D.Ed/DT.Ed   (iii) TET/CTET
 2. पद क्र.2: (i) 45% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण  (ii) D.Ed/DT.Ed (इंग्रजी माध्यम)  (iii) TET/CTET 
 3. पद क्र.3: (i) 45% गुणांसह पदवीधर  (ii) BA.B.Ed/B.Sc B.Ed
 4. पद क्र.4: (i) 45% गुणांसह पदवीधर  (ii) BA.B.Ed/B.Sc B.Ed  (इंग्रजी माध्यम) 
 5. पद क्र.5: (i) 45% गुणांसह पदव्युत्तर पदवी  (ii) MA.B.Ed/M.Sc B.Ed  
 6. पद क्र.6: समाजकार्य किंवा समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी कल्याण प्रशासन शाखेतील पदव्युत्तर पदवी.
 7. पद क्र.7: समाजकार्य किंवा समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी कल्याण प्रशासन शाखेतील पदवी.
 8. पद क्र.8: (i) 10 वी उत्तीर्ण (ii) लायब्ररी सायन्स डिप्लोमा किंवा ग्रंथालय शास्त्र पदवी 
 9. पद क्र.9:  10 वी उत्तीर्ण

वयाची अट:

 • पद क्र.1 ते 5: 3नोव्हेंबर 2018 रोजी 18 ते 43 वर्षे.
 • पद क्र.6 ते 9: 08 जानेवारी 2019 रोजी 18 ते 38 वर्षे. [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹800/-   [मागासवर्गीय: ₹700/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 08 जानेवारी 2019  14 जानेवारी 2019

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online  

English-Post-Divider

Total: 1395 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post Department
Amravati Nagpur  Nashik  Thane
1 Primary Teacher (Marathi Medium) 39 307 187
2 Primary Teacher (English Medium) 01 06 06
3 Secondary Teacher (Marathi Medium) 67 27 177 59
4 Secondary Teacher (English Medium) 02 09 04
5 Junior college Teacher (Higher Secondary) 18 13 107 61
6 Warden (Female/Male) 01 21 21 35
7 Superintendent (Female/Male) 03 10 112 29
8 Librarian 06 07 21 15
9 Laboratory Assistant 05 05 14
  Total  95 125 765 410

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) 12th pass with 45% marks (ii) D.Ed / DT.Ed (iii) TET / CTET
 2. Post No.2: (i) 12th pass with 45% marks (ii) D.Ed / DT.Ed (English Medium) (iii) TET / CTET
 3. Post No.3:(i) Graduate with 45% marks (ii) BA.B.Ed / B.Sc B.Ed
 4. Post No.4: (i) Graduate with 45% marks (ii) BA.B.Ed / B.Sc B.Ed (English Medium)
 5. Post No.5: (i) Post Graduate Degree with 45% marks (ii) MA.B.Ed / M.Sc B.Ed
 6. Post No.6: Post Graduate Degree in Social Work or Social Welfare Administration or tribal welfare or tribal welfare administration branch.
 7. Post No.7: Degree in Social Work or Social Welfare Administration or tribal welfare or tribal welfare administration branch.
 8. Post No.8: (i) 10th Pass (ii) Librarian Science Diploma OR Library Science Degree.
 9. Post No.9: 10th Pass

Age Limit:

 • Post No.1 to 5: 18 to 43 years as on 30 November 2018.
 • Post No.6 to 9: 18 to 38 years as on 08 January 2019. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹ 800/- [Reserved Category: ₹700/-]

Last Date of Online Application: 08 January 2019 14 January 2019

Notification: View

Online Application: Apply Online  

Ask Question Bar
Subscribe_ Header Space_Bar android-app Majhi Naukri Telegram

Check Also

NVS Recruitment

(NVS) नवोदय विद्यालय समिती मध्ये 2370 जागांसाठी मेगा भरती

NVS Recruitment 2019 Navodaya Vidyalaya Samiti. NVS Recruitment 2019 (NVS Bharti 2019,Navodaya Vidyalaya Bharti 2019) …

PCMC Recruitment

(PCMC) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांतर्गत ‘सहाय्यक शिक्षक’ पदांची भरती

PCMC Recruitment 2019 Pimpri Chinchwad Municipal Corporation or PCMC is a Municipal Corporation of Pimpri Chinchwad …