WhatsApp

WhatsApp

  1.   96 65 78 78 90  हा क्रमांक आपल्या मोबाईलवर  Majhi Naukri  नावाने सेव करा.

    ( Click Here To Save Contact – Majhi Naukri )

  2.   WhatsApp उघडा आणि Contacts Refresh करा.

  3.  आता आम्हास WhatsApp Message मध्ये  “Join- तुमचे नाव “ असे टाईप करून पाठवा.

  4.  48 तासांच्या आत तुमचे WhatsApp Alert सुरु होतील .

♦ महत्वाची सुचना ! (ज्यांनी या आधी Activation केले आहे त्यांच्यासाठी )

माझी नोकरीचे WhatsApp Alert  9665787890  या नविन क्रमांकाने सुरु करण्यात आले आहेत . कृपया आधीचा क्रमांक  Delete करून नविन क्रमांक जतन करावा ही नम्र विनंती .

धन्यवाद.

  इथे खरंच कुणाची मदत करायची तयारी आहे का ?donationdonation

Subscribe_ Header Space_Bar android-app Majhi Naukri Telegram