Zilla Parishad Recruitment 2015

Zilla Parishad Recruitment 2015

जिल्हा परिषद – पद भरती परीक्षा प्रवेश पत्र

सर्व जिल्हा परिषदेतील परीक्षा या पदानुसार दिनांक 25  नोव्हेंबर , 28 नोव्हेंबर , 29 नोव्हेंबर, 02 डिसेंबर 2015  रोजी असून परीक्षा अगोदर 03 दिवसापूर्वी परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त होणार आहेत. 

♦ प्रवेश पत्र ⇒ Cleck Here

Zilla Parishad Recruitment 2015