Advertisement

(Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप ‘C’ पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप 'C' पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती भारतीय रेल्वे मेगा भरती – (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र भारतीय रेल्वे मेगा भरती - (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 502 जागांसाठी भरती (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 502 जागांसाठी भरती (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (HPCL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम मध्ये 239 जागांसाठी भरती (HPCL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम मध्ये 239 जागांसाठी भरती (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021 (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021

Advertisement

Bar

UPSC Result

UPSC ResultUnion Public Service Commission, UPSC Exam Result/Answer Key Download.

Advertisement

(UPSC) संयुक्त वैद्यकीय सेवा (CMS) परीक्षा 2020 अंतिम निकाल 

(UPSC CGS) UPSC मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक (पूर्व) परीक्षा 2021 निकाल

(UPSC Civil Service) नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2020 निकाल

(UPSC CDS) संयुक्त संरक्षण सेवा-CDS-I 2021 निकाल

(UPSC CDS) संयुक्त संरक्षण सेवा-CDS-I 2021 निकाल (नावसहित)

• UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2020 – गुण 

• UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2020 अंतिम निकाल

 UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2020 निकाल

(UPSC CDS) संयुक्त संरक्षण सेवा-CDS-I 2020 अंतिम निकाल

(UPSC) भारतीय आर्थिक सेवा (IES) & भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2020 निकाल

(UPSC Civil Service) नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 राखीव यादी 

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा-CDS-II  लेखी परीक्षा 2020 निकाल

(UPSC) संयुक्त वैद्यकीय सेवा (CMS) परीक्षा 2020 निकाल 

(UPSC IFS) भारतीय वन सेवा पूर्व परीक्षा 2020 (IFS) निकाल 

(UPSC Civil Service) नागरी सेवा (पूर्व) परीक्षा 2020 निकाल 

• UPSC – N.D.A. & N.A.(I & II) 2020 लेखी परीक्षा निकाल

• UPSC – N.D.A. & N.A.(II) 2019 गुणांसह अंतिम निकाल

• UPSC – N.D.A. & N.A.(II) 2019 अंतिम निकाल

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा-CDS-II परीक्षा 2019 अंतिम निकाल

(UPSC Civil Service) नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 Cut Off 

(UPSC Civil Service) नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 अंतिम निकाल 

UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2018 राखीव यादी

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-I परीक्षा 2020 निकाल

(UPSC IFS) भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 (IFS) अंतिम निकाल 

UPSC मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक & भूविज्ञानी परीक्षा 2020 पूर्व परीक्षा निकाल

(UPSC IFS) भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 (IFS) निकाल 

(UPSC Civil Service) नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 निकाल 

UPSC – N.D.A. & N.A.(II) 2019  निकाल

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-I परीक्षा 2019 अंतिम निकाल

UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2019 अंतिम निकाल & गुण

UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2019 अंतिम निकाल

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-II परीक्षा 2019 निकाल

 (UPSC) नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2018 निकाल 

 UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2019  निकाल

(UPSC) भारतीय आर्थिक सेवा (IES) & भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2019 निकाल

(UPSC) संयुक्त वैद्यकीय सेवा (CMS) परीक्षा 2019 निकाल 

 UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2018 अंतिम निकाल

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-II परीक्षा 2018 (OTA) निकाल

  (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-II परीक्षा 2018 गुणपत्रक 

(UPSC) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (असिस्टंट कमांडेंट) CISF AC 2018 अंतिम निकाल 

(UPSC) नागरी सेवा (पूर्व) परीक्षा 2019 निकाल 

(UPSC) भारतीय वन सेवा पूर्व परीक्षा (IFS) निकाल 

UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2019 निकाल

UPSC – N.D.A. & N.A.(II) 2018 गुणांसह निकाल

UPSC – N.D.A. & N.A.(II) 2018 निकाल

UPSC CDS-II 2018 निकाल 

(UPSC) CISF AC LDCE 2019 निकाल 

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा CDS I 2019 निकाल

UPSC नागरी सेवा परीक्षा 2018 अंतिम निकाल 

UPSC CDS I 2018 OTA निकाल 

•  (UPSC) भारतीय वन सेवा (मुख्य) परीक्षा 2018 निकाल

• (UPSC) नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2018 निकाल

UPSC – N.D.A. & N.A.(II) 2018 निकाल

 UPSC IES/ ISS 2018 अंतिम निकाल

UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2018 अंतिम निकाल

• (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा CDS I 2018 अंतिम निकाल

 (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा CDS II 2017 (OTA)  निकाल

• (UPSC) अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2018 निकाल

(UPSC) सिव्हिल सेवा (पूर्व) परीक्षा 2018 निकाल

(UPSC) भारतीय वन सेवा (पूर्व) परीक्षा 2018 निकाल

• UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2017 अंतिम निकाल गुण 

UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2017 अंतिम निकाल 

UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2018 निकाल

•  UPSC – N.D.A. & N.A.(II) 2017 निकाल

•  UPSC CDS – NDA II 2017 अंतिम निकाल

• (UPSC) सिव्हिल सेवा परीक्षा 2017 गुणतालिका 

• (UPSC) सिव्हिल सेवा IAS भरती 2017 निकाल

 (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-I परीक्षा 2018 निकाल

• (UPSC) अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा 2018 निकाल