Current Affairs

(चालू घडामोडी) Current Affairs 21 February 2018

Current Affairs

Current Affairs 21 February 2018 1.The World Day of Social Justice (WDSJ) is observed globally on 20th February. सामाजिक न्यायविषयक जागतिक दिन (डब्ल्यूडीएसजे) जागतिक स्तरावर 20 फेब्रुवारीला साजरा केला गेला. …

Read More »