Advertisement

(SSC CGL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त पदवीधर स्तर परीक्षा 2020 [6506 जागा] (SSC CGL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त पदवीधर स्तर परीक्षा 2020 [6506 जागा] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 (IAF Airmen) भारतीय हवाई दल एयरमन भरती 2021 [Updated] (IAF Airmen) भारतीय हवाई दल एयरमन भरती 2021 [Updated] (Pune Metro Rail) पुणे मेट्रो रेल्वेत 139 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (Pune Metro Rail) पुणे मेट्रो रेल्वेत 139 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] भारतीय रेल्वे मेगा भरती – (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र भारतीय रेल्वे मेगा भरती - (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र (BARC) भाभा अणु संशोधन केंद्रात 384 जागांसाठी भरती (BARC) भाभा अणु संशोधन केंद्रात 384 जागांसाठी भरती (PHD) महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती 2021 (PHD) महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती 2021 (Indian Navy) भारतीय नौदल भरती 2021 (Indian Navy) भारतीय नौदल भरती 2021 (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (Indian Army) भारतीय सैन्य भरती मेळावा 2021 [ARO कोल्हापूर] (Indian Army) भारतीय सैन्य भरती मेळावा 2021 [ARO कोल्हापूर] (SBI) भारतीय स्टेट बँकेत 452 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SBI) भारतीय स्टेट बँकेत 452 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल भरती परीक्षा प्रवेशपत्र महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल भरती परीक्षा प्रवेशपत्र
Advertisement
Advertisement

SSC Result

SSC Result

SSC ResultStaff Selection Commission, SSC Examination Result. SSC CGL, SSC CHSL, SSC JHT, SSC JE, SSC Steno, SSC CAPF Result. 

Advertisement
(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनियर/सिनियर हिंदी ट्रान्सलेटर परीक्षा 2020
परीक्षा (पेपर I) 06 ऑक्टोबर 2020 
परीक्षा (पेपर II)
 31 जानेवारी 2021 
पेपर I निकाल
Click Here
पेपर I Cut Off Marks  Click Here
(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2019
Tier I परीक्षा मार्च & ऑक्टोबर 2020 
 उत्तरतालिका  Click Here
Tier I  परीक्षा निकाल Click Here
सूचना
Click Here
(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2018
अंतिम निकाल Click Here
सूचना Click Here
(SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘कॉन्स्टेबल’ पदाच्या 5846 जागांसाठी भरती
परीक्षा 27 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर 2020
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2019
परीक्षा 27 ते 31 ऑक्टोबर 2020
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
Phase-VIII/2020/Selection Posts
परीक्षा 06, 09 & 10 नोव्हेंबर 2020 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ & ‘D’ परीक्षा 2018
अंतिम परीक्षा 18 मार्च 2020
 अंतिम निकाल Click Here
(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनिअर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर & हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2019
परीक्षा (पेपर I) 26 नोव्हेंबर 2019
परीक्षा (पेपर II)
16 फेब्रुवारी 2020
पेपर I निकाल
Click Here
पेपर I Cut Off Marks  Click Here
पेपर I उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
पेपर II गुणपत्रक  Click Here
अंतिम निकाल Click Here
सूचना/Cut off Marks) Click Here
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL परीक्षा 2019
Tier I  परीक्षा मार्च & ऑक्टोबर 2020 
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)  परीक्षा 2019
 परीक्षा (पेपर I) 02 ते 22 ऑगस्ट 2019
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
परीक्षा (पेपर II) 26 नोव्हेंबर 2019
पेपर II निकाल
List I List II 
पेपर II Cut Off Marks 
Click Here
सूचना
Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier I परीक्षा 2019
परीक्षा 03 ते 09 मार्च 2020 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
निकाल  List I List II| List III | List IV
Cutoff Mark Click Here
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier II परीक्षा 2018
परीक्षा 29 सप्टेंबर 2019
निकाल 
List I List II | List III 
Cutoff Mark Click Here
Phase-VII/2019/Selection Posts
परीक्षा 14 ते 16 ऑक्टोबर 2019 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
 निकाल  Click Here
दिल्ली पोलीस & CAPF मधील उपनिरीक्षक, CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2019 पेपर 1 
परीक्षा (पेपर 1) 11 ते 13 डिसेंबर 2019
निकाल List I List II | List IIIList IV
Cutoff Mark
Click Here
दिल्ली पोलीस & CAPF मधील उपनिरीक्षक, CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2018 पेपर 2 
परीक्षा 27 सप्टेंबर 2019
उत्तरतालिका  Click Here
निकाल List I List II | List IIIList IV
Cutoff Mark
Click Here
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier II परीक्षा 2017
परीक्षा: 15 जुलै 2018
निकाल  Click Here
अंतिम निकाल Click Here
(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनिअर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर & हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2019
परीक्षा 26 नोव्हेंबर 2019
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL  परीक्षा 2017
Tier III  परीक्षा: 08 जुलै 2018
निकाल  Click Here
अंतिम निकाल  Click Here
मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)  परीक्षा 2019
 परीक्षा (पेपर I) 02 ते 22 ऑगस्ट 2019
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
Phase-VII/2019/Selection Posts
परीक्षा 14 ते 16 ऑक्टोबर 2019 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier II  परीक्षा 2018
परीक्षा 11 ते 14 सप्टेंबर 2019
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
निकाल List I List II | List III 
Cutoff Mark
Click Here
गुणपत्रक  Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier I परीक्षा 2018
परीक्षा 04 ते 13 जून 2019
गुणपत्रक Click Here
अंतिम उत्तरतालिका  Click Here
निकाल 
List I List II | List III 
Cutoff Mark
Click Here
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier I परीक्षा 2018
परीक्षा 01 ते 11 जुलै 2019
उत्तरतालिका Click Here
निकाल 
List I List II | List III 
Cutoff Mark Click Here
दिल्ली पोलिसांमधील उपनिरीक्षक, CAPF & CISF परीक्षा 2018 मधील सहायक उप-निरीक्षक
परीक्षा: 12 ते 16 मार्च 2019
अंतिम निकाल  Click Here
निकाल  List I List II | List III List IV
Cutoff Mark Click Here
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
1136 जागांसाठी भरती (Phase IV)
परीक्षा: 17 & 18 जानेवारी 2019
निकाल  List I | List II | List III
Cutoff Mark List I | List II | List III
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier II परीक्षा 2017
परीक्षा: 15 जुलै 2018
निकाल  Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier III परीक्षा 2017
परीक्षा: 08 जुलै 2018
निकाल  Click Here