SSC Result

SSC Result

Staff Selection Commission, SSC Examination Result. SSC CGL, SSC CHSL, SSC JHT, SSC JE, SSC Steno, SSC CAPF Result.

Advertisement
(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2023
परीक्षा (पेपर I) 09 ते 11 ऑक्टोबर 2023
Cutoff Mark Click Here
 निकाल
List I List II 
अंतिम निकाल Click Here

 

(SSC) मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS & हवालदार परीक्षा 2023
 CBT परीक्षा (Tier-I) 01 ते 14 सप्टेंबर 2023
 उत्तरतालिका Click Here 
Cutoff Mark
Click Here 
निकाल Click Here 
अंतिम निकाल List I | List II | List III

 

(SSC Delhi Police HC) SSC मार्फत दिल्ली पोलीस दलात हेड कॉन्स्टेबल पदाच्या 887 जागांसाठी भरती
 CBT परीक्षा (Tier-I) 10 ते 20 ऑक्टोबर 2022
निकाल List I | ListII | List III
अंतिम निकाल Click Here 

 

(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनियर हिंदी ट्रान्सलेटर, ज्युनियर ट्रान्सलेटर, सिनियर हिंदी ट्रान्सलेटर परीक्षा 2023
TIER-I परीक्षा  16 ऑक्टोबर 2023
Cutoff Mark Click Here
 TIER I निकाल Click Here 

 

(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2023
परीक्षा (पेपर I) 09 ते 11 ऑक्टोबर 2023
Cutoff Mark Click Here
 निकाल
List I List II 

 

(SSC) मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS & हवालदार परीक्षा 2023
 CBT परीक्षा (Tier-I) 01 ते 14 सप्टेंबर 2023
 उत्तरतालिका Click Here 
Cutoff Mark
Click Here 
निकाल Click Here 

 

(SSC) संयुक्त पदवी स्तर (CGL) परीक्षा 2023
Tier I परीक्षा 14 ते 27 जुलै 2023
Cutoff Mark
Click Here 
निकाल List I List II | List IIIList IV

 

Phase-XI/2023/Selection Posts
CBT परीक्षा 27 ते 30 जून 2023
Cutoff Mark पदवीधर+ | 10+2 | 10वी
निकाल पदवीधर+ | 10+2 | 10वी

 

(SSC) मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS & हवालदार परीक्षा 2022
 CBT परीक्षा (Tier-I) 02 ते 19 मे & 13 ते 20 जून 2023 
 उत्तरतालिका Click Here 
निकाल Click Here 

 

(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2022
Tier I परीक्षा 09 ते 21 मार्च 2023
Cutoff Mark Click Here
Tier I परीक्षा निकाल Click Here

Divider

(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2020
Tier I परीक्षा 04 ते 12 ऑगस्ट 2021
 उत्तरतालिका  Click Here
Tier I परीक्षा निकाल Click Here
Tier II परीक्षा
09 जानेवारी 2022
Tier II परीक्षा निकाल
List I List II 
Cutoff Mark Click Here
अंतिम निकाल Click Here
Cutoff Mark Click Here

Divider

(SSC JE) ज्युनियर इंजिनिअर परीक्षा 2022
परीक्षा (पेपर I) 14 ते 16 नोव्हेंबर 2022
 पेपर-I उत्तरतालिका Click Here 

Divider

Phase-X/2022/Selection Posts
CBT परीक्षा 01 ते 05 ऑगस्ट 2022
Cutoff Mark पदवीधर+ | 10+2 | 10वी
निकाल पदवीधर+ | 10+2 | 10वी

Divider

(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनियर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर & हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2022
TIER-I परीक्षा  01 ऑक्टोबर 2022
Cutoff Mark Click Here
 TIER I निकाल Click Here 

Divider

(SSC) स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ & ‘D’ परीक्षा 2020
CBT परीक्षा 11, 12 & 15 नोव्हेंबर 2021
उत्तरतालिका Click Here
 निकाल ग्रुप C | ग्रुप D
Cutoff Mark
Click Here
 अंतिम निकाल ग्रुप C | ग्रुप D

Divider

(SSC) मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS & हवालदार परीक्षा 2021
 CBT परीक्षा (Tier-I) 05 ते 26 जुलै 2022
 उत्तरतालिका Click Here 
Tier-I निकाल 
List I List II 
Cutoff Mark Click Here

Divider

(SSC) मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS परीक्षा 2020
 CBT परीक्षा (Tier-I) 05 ऑक्टोबर ते 02 नोव्हेंबर 2021
Tier-I निकाल   Click Here 
Cutoff Mark
Click Here 
 CBT परीक्षा (Tier-I) 08 मे 2022
Tier-II निकाल   Click Here
Cutoff Mark Click Here
अंतिम निकाल List I List II 

Divider

(SSC) संयुक्त पदवी स्तर (CGL)  परीक्षा 2021
TIER I परीक्षा 11 ते 21 एप्रिल 2022
 उत्तरतालिका  Click Here 
अंतिम उत्तरतालिका Click Here 

Divider

(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2021
Tier I परीक्षा 24 मे ते 10 जून 2022
 उत्तरतालिका  Click Here

Divider

(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2020
परीक्षा (पेपर I) 22 ते 24 मार्च 2021
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
 अंतिम उत्तरतालिका
Click Here
अंतिम निकाल Click Here
Cutoff Mark Click Here

Divider

Phase-VI/2018/Selection Posts
परीक्षा 16 & 17 जानेवारी 2019
गुणपत्रक Click Here
सूचना Click Here

Divider

(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2019
Tier I परीक्षा मार्च & ऑक्टोबर 2020 
 उत्तरतालिका  Click Here
Tier I  परीक्षा निकाल Click Here
सूचना
Click Here
Tier II परीक्षा 14 फेब्रुवारी 2021 
Tier II परीक्षा निकाल Click Here
सूचना Click Here
अंतिम निकाल List I List II 
Cutoff Mark Click Here 

Divider

(SSC) संयुक्त पदवी स्तर (CGL)  परीक्षा 2021
TIER I परीक्षा 11 ते 21 एप्रिल 2022
 उत्तरतालिका  Click Here 

Divider

(SSC) मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन टेक्निकल) MTS परीक्षा 2020
 CBT परीक्षा (Tier-I) 05 ऑक्टोबर ते 02 नोव्हेंबर 2021
Tier-I निकाल   Click Here 
Cutoff Mark
Click Here 

Divider

(SSC) संयुक्त पदवी स्तर (CGL)  परीक्षा 2020
TIER I परीक्षा 13 ते 24 ऑगस्ट 2021
 उत्तरतालिका  Click Here 
 निकाल
List I List II | List III 
TIER II परीक्षा
28 & 29 जानेवारी 2022
 उत्तरतालिका  Click Here 

Divider

(SSC) स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ & ‘D’ परीक्षा 2020
CBT परीक्षा 11, 12 & 15 नोव्हेंबर 2021
उत्तरतालिका Click Here
 निकाल ग्रुप C | ग्रुप D
Cutoff Mark
Click Here

Divider

दिल्ली पोलीस & CAPF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2020
पेपर II 08 नोव्हेंबर 2021
पेपर II निकाल List I List II
Cutoff Mark Click Here 

Divider

(SSC MTS) मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा 2020
 परीक्षा (पेपर I) 05 ऑक्टोबर ते 02 नोव्हेंबर 2021
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here

Divider

संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL Tier II परीक्षा 2018
परीक्षा 29 सप्टेंबर 2019
निकाल 
List I List II | List III 
Cutoff Mark Click Here
अंतिम निकाल Click Here

Divider

(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2020
Tier I परीक्षा 04 ते 12 ऑगस्ट 2021
 उत्तरतालिका  Click Here

Divider

(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2020
परीक्षा (पेपर I) 22 ते 24 मार्च 2021
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
 अंतिम उत्तरतालिका
Click Here

Divider

दिल्ली पोलीस & CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2019
पेपर I 11 & 12 डिसेंबर 2019
पेपर I निकाल Click Here
Cutoff Mark
Click Here 

Divider

Phase-VIII/2020/Selection Posts
परीक्षा 06, 09 & 10 नोव्हेंबर 2020 
अंतिम उत्तरतालिका Click Here
सूचना Click Here

Divider

(SSC) स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ & ‘D’ परीक्षा 2019
CBT परीक्षा 22 ते 24 डिसेंबर 2020
 निकाल Grade C | Grade D
Cutoff Mark Click Here
अंतिम उत्तरतालिका Click Here

Divider

(SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘कॉन्स्टेबल’ पदाच्या 5846 जागांसाठी भरती
परीक्षा 27 नोव्हेंबर ते 14 डिसेंबर 2020
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
निकाल पुरुष | महिला
Cutoff Mark Click Here
अंतिम उत्तरतालिका Click Here

Divider

(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2019
परीक्षा (पेपर I) 27 ते 31 ऑक्टोबर 2020
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
पेपर I निकाल List I List II|
Cutoff Mark Click Here
अंतिम उत्तरतालिका Click Here

Divider

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)  परीक्षा 2019
 परीक्षा (पेपर I) 02 ते 22 ऑगस्ट 2019
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
परीक्षा (पेपर II) 26 नोव्हेंबर 2019
पेपर II निकाल
List I List II 
पेपर II Cut Off Marks 
Click Here
सूचना
Click Here
अंतिम निकाल List I List II 

Divider

दिल्ली पोलीस & CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2020
पेपर I 23 ते 25 नोव्हेंबर 2020
अंतिम उत्तरतालिका Click Here 

Divider

(SSC CGL) संयुक्त पदवीधर स्तर CGL  परीक्षा 2019
परीक्षा 03 ते 09 मार्च 2020 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
निकाल (Tier I)  List I List II| List III | List IV
Cutoff Mark Click Here
परीक्षा (Tier II) 15 ते 18 नोव्हेंबर 2020
निकाल (Tier II) 
List I List II| List III
Cutoff Mark
Click Here

Divider

दिल्ली पोलीस & CAPF मधील उपनिरीक्षक, CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2018 
परीक्षा (पेपर 2) 27 सप्टेंबर 2019
उत्तरतालिका  Click Here
निकाल List I List II | List IIIList IV
Cutoff Mark
Click Here
वैद्यकीय परीक्षा निकाल
पुरुष | महिला
Cutoff Mark Click Here

Divider

(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनियर/सिनियर हिंदी ट्रान्सलेटर परीक्षा 2020
परीक्षा (पेपर I) 06 ऑक्टोबर 2020 
परीक्षा (पेपर II)
 31 जानेवारी 2021 
पेपर I निकाल
Click Here
पेपर I Cut Off Marks  Click Here

Divider

(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2019
Tier I परीक्षा मार्च & ऑक्टोबर 2020 
 उत्तरतालिका  Click Here
Tier I  परीक्षा निकाल Click Here
सूचना
Click Here

Divider

(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2018
अंतिम निकाल Click Here
सूचना Click Here

Divider

(SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘कॉन्स्टेबल’ पदाच्या 5846 जागांसाठी भरती
परीक्षा 27 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर 2020
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here

Divider

(SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2019
परीक्षा 27 ते 31 ऑक्टोबर 2020
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here

Divider

Phase-VIII/2020/Selection Posts
परीक्षा 06, 09 & 10 नोव्हेंबर 2020 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here

Divider

स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ & ‘D’ परीक्षा 2018
अंतिम परीक्षा 18 मार्च 2020
 अंतिम निकाल Click Here

Divider

(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनिअर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर & हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2019
परीक्षा (पेपर I) 26 नोव्हेंबर 2019
परीक्षा (पेपर II)
16 फेब्रुवारी 2020
पेपर I निकाल
Click Here
पेपर I Cut Off Marks  Click Here
पेपर I उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
पेपर II गुणपत्रक  Click Here
अंतिम निकाल Click Here
सूचना/Cut off Marks) Click Here

Divider

संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL परीक्षा 2019
Tier I  परीक्षा मार्च & ऑक्टोबर 2020 
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here