Advertisement

(Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] NEET Result NEET Result भारतीय रेल्वे मेगा भरती (CEN) No.03/2019 अर्जाची स्थिती भारतीय रेल्वे मेगा भरती (CEN) No.03/2019 अर्जाची स्थिती (Indian Army) भारतीय सैन्य भरती 2020 (Indian Army) भारतीय सैन्य भरती 2020 (SSC Stenographer) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत स्टेनोग्राफर पदांची मेगा भरती (SSC Stenographer) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत स्टेनोग्राफर पदांची मेगा भरती (Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 1371 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 1371 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती (SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत 'ज्युनियर इंजिनिअर' पदांची मेगा भरती (SEBI) सिक्युरिटीज् & एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मध्ये 147 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SEBI) सिक्युरिटीज् & एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मध्ये 147 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ]
Advertisement
Advertisement

SSC Result

SSC Result

SSC ResultStaff Selection Commission, SSC Examination Result. SSC CGL, SSC CHSL, SSC JHT, SSC JE, SSC Steno, SSC CAPF Result. 

Advertisement
(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनिअर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर & हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2019
परीक्षा (पेपर I) 26 नोव्हेंबर 2019
परीक्षा (पेपर II)
16 फेब्रुवारी 2020
पेपर I निकाल
Click Here
पेपर I Cut Off Marks  Click Here
पेपर I उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
MajhiNaukri Newपेपर II गुणपत्रक  Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier I परीक्षा 2019
परीक्षा 03 ते 09 मार्च 2020 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
निकाल  List I List II| List III | List IV
Cutoff Mark Click Here
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier II परीक्षा 2018
परीक्षा 29 सप्टेंबर 2019
निकाल 
List I List II | List III 
Cutoff Mark Click Here
Phase-VII/2019/Selection Posts
परीक्षा 14 ते 16 ऑक्टोबर 2019 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
 निकाल  Click Here
दिल्ली पोलीस & CAPF मधील उपनिरीक्षक, CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2019 पेपर 1 
परीक्षा (पेपर 1) 11 ते 13 डिसेंबर 2019
निकाल List I List II | List IIIList IV
Cutoff Mark
Click Here
दिल्ली पोलीस & CAPF मधील उपनिरीक्षक, CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2018 पेपर 2 
परीक्षा 27 सप्टेंबर 2019
उत्तरतालिका  Click Here
निकाल List I List II | List IIIList IV
Cutoff Mark
Click Here
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier II परीक्षा 2017
परीक्षा: 15 जुलै 2018
निकाल  Click Here
अंतिम निकाल Click Here
(SSC JHT) SSC मार्फत ज्युनिअर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर & हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2019
परीक्षा 26 नोव्हेंबर 2019
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL  परीक्षा 2017
Tier III  परीक्षा: 08 जुलै 2018
निकाल  Click Here
अंतिम निकाल  Click Here
मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)  परीक्षा 2019
 परीक्षा (पेपर I) 02 ते 22 ऑगस्ट 2019
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
Phase-VII/2019/Selection Posts
परीक्षा 14 ते 16 ऑक्टोबर 2019 
उत्तरतालिका (Tentative Answer Key)  Click Here
सूचना Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier II  परीक्षा 2018
परीक्षा 11 ते 14 सप्टेंबर 2019
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
निकाल List I List II | List III 
Cutoff Mark
Click Here
गुणपत्रक  Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier I परीक्षा 2018
परीक्षा 04 ते 13 जून 2019
गुणपत्रक Click Here
अंतिम उत्तरतालिका  Click Here
निकाल 
List I List II | List III 
Cutoff Mark
Click Here
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier I परीक्षा 2018
परीक्षा 01 ते 11 जुलै 2019
उत्तरतालिका Click Here
निकाल 
List I List II | List III 
Cutoff Mark Click Here
दिल्ली पोलिसांमधील उपनिरीक्षक, CAPF & CISF परीक्षा 2018 मधील सहायक उप-निरीक्षक
परीक्षा: 12 ते 16 मार्च 2019
अंतिम निकाल  Click Here
निकाल  List I List II | List III List IV
Cutoff Mark Click Here
 उत्तरतालिका  Click Here
सूचना Click Here
1136 जागांसाठी भरती (Phase IV)
परीक्षा: 17 & 18 जानेवारी 2019
निकाल  List I | List II | List III
Cutoff Mark List I | List II | List III
संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier II परीक्षा 2017
परीक्षा: 15 जुलै 2018
निकाल  Click Here
संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier III परीक्षा 2017
परीक्षा: 08 जुलै 2018
निकाल  Click Here