Advertisement

Advertisement

Home » MCGM » BMC MCGM Recruitment 2022 - Brihanmumbai Mahanagarpalika

(BMC MCGM) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत 146 जागांसाठी भरती

BMC MCGM Recruitment 2022

BMC MCGM RecruitmentThe Municipal Corporation of Greater Mumbai, also known as Brihanmumbai Municipal Corporation, is the governing civil body of Mumbai, the capital city of Maharashtra. BMC MCGM Recruitment 2022 (Brihanmumbai Mahanagarpalika Bharti 2022) for 118 Trained Nurse Posts & 28 Assistant Professor (Anaesthesioloy) Posts. www.majhinaukri.in/bmc-mcgm-recruitment

Advertisement

Grand Total: 146 जागा (118+28)

118 जागांसाठी भरती  (Click Here) 

MajhiNaukri New 28 जागांसाठी भरती  (Click Here)

Total: 118 जागा

पदाचे नाव: प्रशिक्षित अधिपरिचारिका

शैक्षणिक पात्रता: (i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) GNM

वयाची अट: 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹354/-

Advertisement

अर्ज मिळण्याचे ठिकाण: लो. टी. म. स. रुग्णालय, रोखपाल विभाग, कॉलेज बिल्डींग, तळमजला रूम नं.15, शीव मुंबई, 400 002

अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: लो. टी. म. स. रुग्णालय, परिचारिका आस्थापना कक्ष, शीव मुंबई, 400 002

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 02 डिसेंबर 2022  (03:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Total: 118 Posts

Name of the Post: Trained Nurse

Advertisement

Educational Qualification: (i) 12th Pass   (ii) GNM

Age Limit: 18 to 38 years [Reserved Category: 05 years Relaxtion]

Job Location: Mumbai

Fee: ₹354/-

Address to Send Application Form: LTMS Hospital Nurse Establishment Room, Shiv Mumbai, 400 002.

Last Date for Submission of Application Form: 02 December 2022 (03:00 PM)

Official Website: View 

Notification: View

Total: 28 जागा

पदाचे नाव: सहाय्यक प्राध्यापक (बधिरिकरणशास्त्र)

शैक्षणिक पात्रता: (i) M.D. (Anaesthesiology) / M.S. (Anaesthesiology) / DNB (Anaesthesiology)  (ii) 03 वर्षे अनुभव

वयाची अट: 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹580+18% GST

अर्ज मिळण्याचे ठिकाण: मुख्य लिपिक, लो. टी. म. स. रुग्णालय, शीव मुंबई, 400 002

अर्ज मिळण्याचा कालावधी: 25 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर 2022 (11:00 AM ते 03:00 PM)

थेट मुलाखत: 15 डिसेंबर 2022  (11:30 AM)

मुलाखतीचे ठिकाण: अधिष्ठाता, लो. टि. म. स. रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, शीव, मुंबई 400 022

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

English Post Divider

Total: 28 Posts

Name of the Post: Assistant Professor (Anaesthesioloy)

Educational Qualification: (i) M.D. (Anaesthesiology) / M.S. (Anaesthesiology) / DNB (Anaesthesiology)  (ii) 03 years experience

Age Limit: 18 to 38 years [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Fee: ₹580+18% GST

Date of Interview: 15 December 2022 (11:30 AM)

Venue of Interview: अधिष्ठाता, लो. टि. म. स. रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, शीव, मुंबई 400 022

Official Website: View 

Notification: View

Expired

15 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 15 जागा

पदाचे नाव: डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी व इंग्रजी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. 

वयाची अट: 18 ते 33 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: फी नाही.

अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: बा.य.ल. नायर धर्मा रुग्णालय,  डॉ. ए.एल. नारायण रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400008

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 22 डिसेंबर 2021  (04:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Total: 15 Posts

Advertisement

Name of the Post: Data Entry Operator

Educational Qualification: (i) 10th Class Pass    (ii) Marathi & English Typing 30 WPM.

Age Limit: 18 to 33 years.

Job Location: Mumbai

Fee: No fee.

Address to Send Application Form: BYL Nair Dharma Hospital, Dr. A.L. Narayan Road, Mumbai Central, Mumbai-400008

Last Date for Submission of Application Form: 22 December 2021 (04:00 PM)

Official Website: View 

Notification: View

113 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 113 जागा

पदाचे नाव: सहाय्यक प्राध्यापक

शैक्षणिक पात्रता: MD/MS/DNB/M.Ch/M.Sc.

वयाची अट: 38 वर्षांपर्यंत

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹525/-

अर्ज मिळण्याचे ठिकाण: नायर रुग्णालयाचा महसूल विभाग 

अर्ज अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: डिस्पॅच विभाग, टी.एन. मेडिकल कॉलेज आणि नायर हॉस्पिटलचा तळमजला, मुंबई- 400008

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 10 डिसेंबर 2021  (04:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Total: 113 Posts

Name of the Post: Assistant Professor

Educational Qualification: MD/MS/DNB/M.Ch/M.Sc.

Age Limit: upto 38 years

Job Location: Mumbai

Fee: ₹525/-

Address to Send Application Form: Dispatch Section, Ground Floor of T. N. Medical College & Nair Hospital, Mumbai – 400008

Last Date for Submission of Application Form: 10 December 2021 (04:00 PM)

Official Website: View 

Notification: View

25 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 25 जागा

पदाचे नाव: DNB शिक्षक 

शैक्षणिक पात्रता: संबंधित वैद्यकीय पात्रता

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹315/-

अर्ज मिळण्याचे & अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, महाविद्यालय इमारत, तळ मजला रोख विभाग खोली क्र. 15 

अर्ज मिळण्याचा कालावधी: 11 ते 22 नोव्हेंबर 2021 (11:00 AM ते 03:00 PM)

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 22 नोव्हेंबर 2021  (04:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Total: 25 Posts

Name of the Post: DNB Teachers

Educational Qualification: Related medical qualifications

Job Location: Mumbai

Fee: ₹315/-

Address to Send Application Form: Lokmanya Tilak Municipal Corporation General Hospital, College Building, Ground Floor Cash Department Room No. 15

Last Date for Submission of Application Form: 22 November 2021 (04:00 PM)

Official Website: View 

Notification & Application Form: View

09 जागांसाठी भरती (Click Here)

जाहिरात क्र.: HO/3922/KH

Total: 09 जागा

पदाचे नाव: हाऊसमन (मेडिसिन)

शैक्षणिक पात्रता: MBBS

वयाची अट: 18 ते 33 वर्षे. [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

अर्ज मिळण्याचे & अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय, कस्तुरबा हॉस्पिटल, साने गुरुजी मार्ग, मुंबई- 11

अर्ज मिळण्याचा कालावधी: 05 ते 16 जुलै 2021 (11:30 AM ते 04:00 PM)

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 16 जुलै 2021 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Advertisement No.: HO/3922/KH

Total: 09 Posts

Name of the Post: Houseman (Medicine)

Educational Qualification: Bachelor Of Medicine & Bachelor of Surgery (M.B.B.S.)

Age Limit: 18 to 33 years [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Address to Send Application Form: The office of Medical Superintendent, Kasturba Hospital, Sane Guruji Marg, Mumbai-11.

Last Date for Submission of Application Form: 16 July 2021 

Official Website: View 

Notification & Application Form: View

320 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 320 जागा

पदाचे नाव: कंत्राटी सुरक्षा रक्षक 

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii) माजी सैनिक

वयाची अट: 25 एप्रिल 2020 रोजी 20 ते 38 वर्षे. [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: फी नाही

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (ईमेल): cso.security@mcgm.gov.in

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 28 एप्रिल 2020  (06:00 PM)

मुलाखत: 30 एप्रिल 2020 (09:00 AM ते 04:00 PM)

मुलाखतीचे ठिकाण: भांडुप संकुल, भरती व प्रशिक्षण केंद्र, दर्गा रोड, खिंडीपाडा, मुलुंड (पश्चिम) मुंबई-400082

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Total: 320 Posts

Name of the Post: Contract Security Guard

Educational Qualification: (i) 10th Pass  (ii) Ex-servicemen

Age Limit: 20 to 38 years as on 25 April 2020  [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Fee: No fee

Address to Send Application Form (Email): cso.security@mcgm.gov.in

Last Date for Submission of Application Form: 28 April 2020 (06:00 PM)

Date of Interview: 30 April 2020 (09:00 AM to 04:00 PM)

Venue of Interview: Bhandup Complex, Recruitment & Training Center, Dargah Road, Khindipada, Mulund (West) Mumbai-400082

Official Website: View

Notification & Application Form: View

550 जागांसाठी भरती (Click Here)

जाहिरात क्र.: लोटिरु/30/अधिष्ठाता

Total: 550 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वरिष्ठ वैद्यकीय सल्लागार 30
2  सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी 120
3  प्रशिक्षित परिचारिका 400
Total 550

शैक्षणिक पात्रता:

  1. पद क्र.1: MD/DM
  2. पद क्र.2: MBBS / BAMS / BHMS
  3. पद क्र.3: (i) 12 वी उत्तीर्ण  (ii) GNM  

वयाची अट: 19 एप्रिल 2020 रोजी 18 ते 33 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹100/-

अर्ज मिळण्याचे & अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: लोटिमस रूग्णालय, अवाक / जावक विभाग, शीव,मुंबई-22

अर्ज मिळण्याचा कालावधी: 15 ते 18 एप्रिल 2020 (11:00 AM ते 03:00 PM)

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 18 एप्रिल 2020 (04:00 PM)

मुलाखत: 20 एप्रिल 2020 (10:00 AM ते 05:00 PM)

मुलाखतीचे ठिकाण: अधिष्ठाता कार्यालय लोकमान्य टिळक रुग्णालय, शीव,मुंबई-22

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Advertisement No.: LTH/30/Dean

Total: 550 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Senior Medical Advisor 30
2 Senior Medical Officer 120
3 Trained Nurse 400
Total 550

Educational Qualification:

  1. Post No.1: MD/DM
  2. Post No.2: MBBS / BAMS / BHMS
  3. Post No.3: (i) 12th Pass  (ii) GNM

Age Limit: 18 to 33 years as on 19 April 2020

Job Location: Mumbai

Fee: ₹100/-

Address to Send Application Form: Lokmanya Tilak Hospital, Incoming / Outgoing Department Shiv, Mumbai-22

Last Date for Submission of Application Form: 18 April 2020 (04:00 PM)

Date of Interview: 20 April 2020 (10:00 AM to 05:00 PM)

Venue of Interview: Dean’s office Lokmanya Tilak Hospital, Shiv, Mumbai-22

Official Website: View

Notification & Application Form: View

Space_Bar android-app Majhi Naukri Telegram

Check Also

Western Railway Recruitment

(Western Railway) पश्चिम रेल्वेत स्काउट & गाईड कोटा भरती

Western Railway Recruitment 2022 Western Railway, Western Railway Recruitment 2022 (Western Railway Bharti 2022) for …

SBI Recruitment

(SBI) भारतीय स्टेट बँकेत 64 जागांसाठी भरती

SBI Recruitment 2022 State Bank of India (SBI),  SBI Recruitment 2022 (SBI Bharti 2022) for …