Monday, September 25, 2023

HomeMCGM(BMC MCGM) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सहायक कायदा अधिकारी पदांच्या 53 जागा

(BMC MCGM) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सहायक कायदा अधिकारी पदांच्या 53 जागा

BMC MCGM Recruitment 2023

The Municipal Corporation of Greater Mumbai, also known as Brihanmumbai Municipal Corporation, is the governing civil body of Mumbai, the capital city of Maharashtra. BMC MCGM Recruitment 2023 (Brihanmumbai Mahanagarpalika Bharti 2023/BMC MCGM Bharti 2023) for 135 Assistant Law Officer Posts. www.majhinaukri.in/bmc-mcgm-recruitment

Advertisement

जाहिरात क्र.: LO/LEA/021670

Total: 53 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 सहायक कायदा अधिकारी 34
2 सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-II) 19
Total 53

शैक्षणिक पात्रता: (i) कायदा पदवी (LLB)    (ii) MS-CIT/CCC किंवा समतुल्य   (iii) अनुभव

वयाची अट: 01 जुलै 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: खुला प्रवर्ग:₹1000/-  [मागासवर्गीय: ₹900/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 24 ऑगस्ट 2023 (11:59 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Advertisement

Online अर्ज: Apply Online   

English Post Divider

Advertisement No.: LO/LEA/021670

Total: 53 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Assistant Law Officer 34
2 Assistant Law Officer (Grade-II) 19
Total 53

Educational Qualification: (i) Degree in Law (LLB) (ii) MS-CIT/CCC or equivalent (iii) Experience

Age Limit: 18 to 38 years as on 01 July 2023 [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Fee: Open Category: ₹1000/- [Reserved Category: ₹900/-]

Last Date of Online Application: 24 August 2023

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online   DividerExpired

652 जागांसाठी भरती (Click Here)

जाहिरात क्र.: लोटिरु/46043/परि आस्था

Total: 135 जागा

पदाचे नाव: प्रशिक्षित अधिपरिचारिका

शैक्षणिक पात्रता: (i) 12वी उत्तीर्ण    (ii) GNM

वयाची अट: 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹345/-

अर्ज मिळण्याचे ठिकाण: रोखपाल विभाग,कॉलेज  बिल्डिंग तळमजला रूम नं 15, शीव मुंबई – 400022

अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: आवक-जावक विभाग, तळ मजला, विद्यालय इमारत, लो.टि.म.स. रुग्णालय

अर्ज सादर करण्याचा कालावधी: 23 ते 31 मार्च 2023 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

English Post Divider

Adertisement No.: लोटिरु/46043/परि आस्था

Total: 135 Posts

Name of the Post: Trained Nurse

Educational Qualification: (i) 12th Pass (ii) GNM

Age Limit: 18 to 38 years [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Fee: ₹345/-

Address to Send Application Form:  आवक-जावक विभाग, तळ मजला, विद्यालय इमारत, लो.टि.म.स. रुग्णालय

Last Date for Submission of Application Form: 23 to 31 March 2023 

Official Website: View 

Notification: View

652 जागांसाठी भरती 

Total: 652 जागा

पदाचे नाव: परिचारीका (स्टाफ नर्स) गट-क

शैक्षणिक पात्रता: (i)12वी उत्तीर्ण    (ii) GNM   (iii) MS-CIT किंवा CCC किंवा समतुल्य

वयाची अट: 21 मार्च 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे. [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: फी नाही.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: वैद्यकीय अधिक्षक यांचे कार्यालय, कस्तुरबा रुग्णालय (संसर्गजन्य रोगांसाठी) वॉर्ड नं.07, (परिक्षण लेक्चर हॉल), मध्यवर्ती कारागृहासमोर, साने गुरूजी मार्ग, (ऑर्थर रोड), चिंचपोकली (पश्चिम), मुंबई-400011

अर्ज करण्याची तारीख: 08 ते 21 मार्च 2023  (11:00 AM ते 05:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

English Post Divider

Total: 652 Posts

Name of the Post: Staff Nurse- Group-C

Educational Qualification: (i) 12th Pass  (ii) GNM  (iii) MS-CIT or CCC or equivalent

Age Limit: 18 to 38 years as on 21 March 2023 [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Fee: No fee.

Address to Send Application Form: Office of the Medical Superintendent, Kasturba Hospital (for Infectious Diseases) Ward No.07, (Examination Lecture Hall), Opposite Central Jail, Sane Guruji Marg, (Arthur Road), Chinchpokali (West), Mumbai-400011

Last Date for Submission of Application Form: 08 to 21 March 2023  (11:00 AM to 05:00 PM)

Official Website: View

Notification & Application Form: View

27 जागांसाठी भरती

Total: 27 जागा

पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 कनिष्ठ लघुलेखक-नि-वृत्तनिवेदक (इंग्रजी) 09
2 कनिष्ठ लघुलेखक-नि-वृत्तनिवेदक (मराठी) 18
Total 27

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.   आणि इंग्रजी लघुलेखन 80 श.प्र.मि.     (iii) MS-CIT
  2. पद क्र.2: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.  आणि  मराठी लघुलेखन 80 श.प्र.मि.    (iii) MS-CIT

वयाची अट: 18 जानेवारी 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे. [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: फी नाही.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: महानगरपालिका सचिव यांचे कार्यालय, खोली क्रमांक 100, पहिला मजला, विस्तारित इमारत, महापालिका मार्ग, मुंबई – 400001

अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख: 09 फेब्रुवारी 2023 (05:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

English Post Divider

Total: 27 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Junior Stenographer-cum-Reporter (English) 09
2 Junior Stenographer-cum-Reporter (Marathi) 18
Total 27

Educational Qualification:

  1. Post No.1: (i) 10th pass   (ii) English Typing 40 WPM and English Stenography 80 WPM.      (iii) MS-CIT
  2. Post No.2: (i) 10th pass   (ii) Marathi Typing 30 wpm and Marathi Stenography 80 WPM.     (iii) MS-CIT

Age Limit: 18 to 38 years as on 18 January 2023. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Fee: No fee.

Address to Send the Application Form: Office of Municipal Secretary, Room No. 100, 1st Floor, Extension Building, Mahapalika Marg, Mumbai – 400001

Last Date for Submission of Application Form:  09 February 2023 (05:00 PM)

Official Website: View 

Notification & Application Form: View

 421 जागांसाठी भरती

Total: 421 जागा

पदाचे नाव: साह्यकारी परिचारिका (प्रसविका)

शैक्षणिक पात्रता: (i) सहाय्यक परिचारिका प्रसविका अभ्यासक्रम पूर्ण   (ii) CCC किंवा MS-CIT

वयाची अट: 16 जानेवारी 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: फी नाही.

अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: मुंबई पब्लिक स्कूल, जगन्नाथ भातणकर मार्ग, शिरोडकर मंडई जवळ, परळ, मुंबई – 400012

अर्ज सादर करण्याचा कालावधी: 16 ते 25 जानेवारी 2023  (11:00 AM ते 05:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Majhi Naukri Post Divider English

Total: 421 Posts

Name of the Post: Nurse Assistant (Midwife)

Educational Qualification: (i) Assistant Nurse (Midwife) Course  (ii) CCC or MS-CIT

Age Limit: 18 to 38 years as on 16 January 2023 [Reserved Category: 05 years Relaxtion]

Job Location: Mumbai

Fee: No fee.

Address to Send Application Form: Mumbai Public School, Jagannath Bhatankar Marg, Near Shirodkar Mandai, Paral, Mumbai – 400012

Last Date for Submission of Application Form: 16 to 25 January 2023  (11:00 AM to 05:00 PM)

Official Website: View 

Notification & Application Form: View

28 जागांसाठी भरती

Total: 28 जागा

पदाचे नाव: सहाय्यक प्राध्यापक (बधिरिकरणशास्त्र)

शैक्षणिक पात्रता: (i) M.D. (Anaesthesiology) / M.S. (Anaesthesiology) / DNB (Anaesthesiology)  (ii) 03 वर्षे अनुभव

वयाची अट: 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹580+18% GST

अर्ज मिळण्याचे ठिकाण: मुख्य लिपिक, लो. टी. म. स. रुग्णालय, शीव मुंबई, 400 002

अर्ज मिळण्याचा कालावधी: 25 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर 2022 (11:00 AM ते 03:00 PM)

थेट मुलाखत: 15 डिसेंबर 2022  (11:30 AM)

मुलाखतीचे ठिकाण: अधिष्ठाता, लो. टि. म. स. रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, शीव, मुंबई 400 022

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

English Post Divider

Total: 28 Posts

Name of the Post: Assistant Professor (Anaesthesioloy)

Educational Qualification: (i) M.D. (Anaesthesiology) / M.S. (Anaesthesiology) / DNB (Anaesthesiology)  (ii) 03 years experience

Age Limit: 18 to 38 years [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Fee: ₹580+18% GST

Date of Interview: 15 December 2022 (11:30 AM)

Venue of Interview: अधिष्ठाता, लो. टि. म. स. रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, शीव, मुंबई 400 022

Official Website: View 

Notification: View

15 जागांसाठी भरती

Total: 15 जागा

पदाचे नाव: डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी व इंग्रजी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. 

वयाची अट: 18 ते 33 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: फी नाही.

अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: बा.य.ल. नायर धर्मा रुग्णालय,  डॉ. ए.एल. नारायण रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400008

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 22 डिसेंबर 2021  (04:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Majhi Naukri Post Divider English

Total: 15 Posts

Name of the Post: Data Entry Operator

Educational Qualification: (i) 10th Class Pass    (ii) Marathi & English Typing 30 WPM.

Age Limit: 18 to 33 years.

Job Location: Mumbai

Fee: No fee.

Address to Send Application Form: BYL Nair Dharma Hospital, Dr. A.L. Narayan Road, Mumbai Central, Mumbai-400008

Last Date for Submission of Application Form: 22 December 2021 (04:00 PM)

Official Website: View 

Notification: View

113 जागांसाठी भरती

Total: 113 जागा

पदाचे नाव: सहाय्यक प्राध्यापक

शैक्षणिक पात्रता: MD/MS/DNB/M.Ch/M.Sc.

वयाची अट: 38 वर्षांपर्यंत

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹525/-

अर्ज मिळण्याचे ठिकाण: नायर रुग्णालयाचा महसूल विभाग 

अर्ज अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: डिस्पॅच विभाग, टी.एन. मेडिकल कॉलेज आणि नायर हॉस्पिटलचा तळमजला, मुंबई- 400008

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 10 डिसेंबर 2021  (04:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Majhi Naukri Post Divider English

Total: 113 Posts

Name of the Post: Assistant Professor

Educational Qualification: MD/MS/DNB/M.Ch/M.Sc.

Age Limit: upto 38 years

Job Location: Mumbai

Fee: ₹525/-

Address to Send Application Form: Dispatch Section, Ground Floor of T. N. Medical College & Nair Hospital, Mumbai – 400008

Last Date for Submission of Application Form: 10 December 2021 (04:00 PM)

Official Website: View 

Notification: View

25 जागांसाठी भरती

Total: 25 जागा

पदाचे नाव: DNB शिक्षक 

शैक्षणिक पात्रता: संबंधित वैद्यकीय पात्रता

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹315/-

अर्ज मिळण्याचे & अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, महाविद्यालय इमारत, तळ मजला रोख विभाग खोली क्र. 15 

अर्ज मिळण्याचा कालावधी: 11 ते 22 नोव्हेंबर 2021 (11:00 AM ते 03:00 PM)

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 22 नोव्हेंबर 2021  (04:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Majhi Naukri Post Divider English

Total: 25 Posts

Name of the Post: DNB Teachers

Educational Qualification: Related medical qualifications

Job Location: Mumbai

Fee: ₹315/-

Address to Send Application Form: Lokmanya Tilak Municipal Corporation General Hospital, College Building, Ground Floor Cash Department Room No. 15

Last Date for Submission of Application Form: 22 November 2021 (04:00 PM)

Official Website: View 

Notification & Application Form: View

09 जागांसाठी भरती

जाहिरात क्र.: HO/3922/KH

Total: 09 जागा

पदाचे नाव: हाऊसमन (मेडिसिन)

शैक्षणिक पात्रता: MBBS

वयाची अट: 18 ते 33 वर्षे. [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

अर्ज मिळण्याचे & अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय, कस्तुरबा हॉस्पिटल, साने गुरुजी मार्ग, मुंबई- 11

अर्ज मिळण्याचा कालावधी: 05 ते 16 जुलै 2021 (11:30 AM ते 04:00 PM)

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 16 जुलै 2021 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Majhi Naukri Post Divider English

Advertisement No.: HO/3922/KH

Total: 09 Posts

Name of the Post: Houseman (Medicine)

Educational Qualification: Bachelor Of Medicine & Bachelor of Surgery (M.B.B.S.)

Age Limit: 18 to 33 years [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Address to Send Application Form: The office of Medical Superintendent, Kasturba Hospital, Sane Guruji Marg, Mumbai-11.

Last Date for Submission of Application Form: 16 July 2021 

Official Website: View 

Notification & Application Form: View

320 जागांसाठी भरती

Total: 320 जागा

पदाचे नाव: कंत्राटी सुरक्षा रक्षक 

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii) माजी सैनिक

वयाची अट: 25 एप्रिल 2020 रोजी 20 ते 38 वर्षे. [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: फी नाही

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (ईमेल): cso.security@mcgm.gov.in

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 28 एप्रिल 2020  (06:00 PM)

मुलाखत: 30 एप्रिल 2020 (09:00 AM ते 04:00 PM)

मुलाखतीचे ठिकाण: भांडुप संकुल, भरती व प्रशिक्षण केंद्र, दर्गा रोड, खिंडीपाडा, मुलुंड (पश्चिम) मुंबई-400082

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Majhi Naukri Post Divider EnglishTotal: 320 Posts

Name of the Post: Contract Security Guard

Educational Qualification: (i) 10th Pass  (ii) Ex-servicemen

Age Limit: 20 to 38 years as on 25 April 2020  [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Mumbai

Fee: No fee

Address to Send Application Form (Email): cso.security@mcgm.gov.in

Last Date for Submission of Application Form: 28 April 2020 (06:00 PM)

Date of Interview: 30 April 2020 (09:00 AM to 04:00 PM)

Venue of Interview: Bhandup Complex, Recruitment & Training Center, Dargah Road, Khindipada, Mulund (West) Mumbai-400082

Official Website: View

Notification & Application Form: View

550 जागांसाठी भरती

जाहिरात क्र.: लोटिरु/30/अधिष्ठाता

Total: 550 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वरिष्ठ वैद्यकीय सल्लागार 30
2  सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी 120
3  प्रशिक्षित परिचारिका 400
Total 550

शैक्षणिक पात्रता:

  1. पद क्र.1: MD/DM
  2. पद क्र.2: MBBS / BAMS / BHMS
  3. पद क्र.3: (i) 12 वी उत्तीर्ण  (ii) GNM  

वयाची अट: 19 एप्रिल 2020 रोजी 18 ते 33 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: ₹100/-

अर्ज मिळण्याचे & अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण: लोटिमस रूग्णालय, अवाक / जावक विभाग, शीव,मुंबई-22

अर्ज मिळण्याचा कालावधी: 15 ते 18 एप्रिल 2020 (11:00 AM ते 03:00 PM)

अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख: 18 एप्रिल 2020 (04:00 PM)

मुलाखत: 20 एप्रिल 2020 (10:00 AM ते 05:00 PM)

मुलाखतीचे ठिकाण: अधिष्ठाता कार्यालय लोकमान्य टिळक रुग्णालय, शीव,मुंबई-22

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

Majhi Naukri Post Divider English

Advertisement No.: LTH/30/Dean

Total: 550 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Senior Medical Advisor 30
2 Senior Medical Officer 120
3 Trained Nurse 400
Total 550

Educational Qualification:

  1. Post No.1: MD/DM
  2. Post No.2: MBBS / BAMS / BHMS
  3. Post No.3: (i) 12th Pass  (ii) GNM

Age Limit: 18 to 33 years as on 19 April 2020

Job Location: Mumbai

Fee: ₹100/-

Address to Send Application Form: Lokmanya Tilak Hospital, Incoming / Outgoing Department Shiv, Mumbai-22

Last Date for Submission of Application Form: 18 April 2020 (04:00 PM)

Date of Interview: 20 April 2020 (10:00 AM to 05:00 PM)

Venue of Interview: Dean’s office Lokmanya Tilak Hospital, Shiv, Mumbai-22

Official Website: View

Notification & Application Form: View

Divider

About BMC MCGM Recruitment

The Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), also known as the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), is the governing civic body of Mumbai, India. Here is some information on the recruitment process of BMC MCGM:

1. Recruitment Process: The recruitment process of BMC MCGM varies for different posts. However, in general, it includes a written examination, followed by an interview.

2. Eligibility Criteria: The eligibility criteria for BMC MCGM recruitment vary for different posts. However, in general, candidates should have passed 10th, 12th, or graduation from a recognized board or university. Also, they should be within the age limit specified by BMC MCGM.

3. Application Process: Candidates can apply for BMC MCGM recruitment online by visiting the official website of BMC MCGM. They need to fill in the required details and upload the necessary documents. A fee is applicable for the application process, which can be paid online.

4. Written Examination: The written examination consists of multiple choice questions and subjective type questions, depending on the post. The syllabus for the examination is provided by BMC MCGM.

5. Interview: Candidates who qualify in the written examination are called for an interview. The interview is conducted to assess the candidate’s personality, communication skills, and knowledge.

6. Result: The result of each stage of the recruitment process is declared on the official website of BMC MCGM. Candidates who qualify in the written examination and interview are selected for the respective posts.

Tags: BMC MCGM Recruitment, BMC MCGM Bharti, Nurse Bharti, Nurse Jobs

 

Related Posts

महत्त्वाच्या भरती