Sunday,25 February, 2024

Join Telegram Channel Join WhatsApp Channel

(Maha Forest) महाराष्ट्र वन विभागात 2417 जागांसाठी मेगा भरती

spot_imgspot_imgspot_img

Maha Forest Recruitment 2023

Maharashtra Forest Department, Maha Forest Recruitment 2023 (Van Vibhag Bharti 2023/Maha Forest Bharti 2023) for 2417 Forest Guard (Vanrakshak), Accountant, Surveyor, Stenographer (HG), Stenographer (LG), Junior Engineer (Civil), and Junior Statistical Assistant Posts. www.majhinaukri.in/maha-forest-recruitment

वन  विभाग प्रवेशपत्र  वन विभाग निकाल 

जाहिरात क्र.: कक्ष 10/3, कक्ष 10/1, कक्ष 10/2, कक्ष 7/1

Total: 2417 जागा

पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वनरक्षक (गट क) 2138
2 लेखापाल (गट क) 129
3 सर्वेक्षक (गट क) 86
4 लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (गट ब) 13
5 लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (गट ब) 23
6 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट ब) 08
7 वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक (गट क) 05
8 कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक (गट क) 15
Total 2417

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: 12वी (विज्ञान/गणित/भूगोल/अर्थशास्त्र) उत्तीर्ण  किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग – 10वी उत्तीर्ण
 2. पद क्र.2: पदवीधर
 3. पद क्र.3: (i) 12वी उत्तीर्ण   (ii) सर्वेक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र
 4. पद क्र.4: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) लघुलेखन 120 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
 5. पद क्र.5: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) लघुलेखन 100 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
 6. पद क्र.6: सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा (स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका)
 7. पद क्र.7: गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कृषी, किंवा सांख्यिकी पदव्युत्तर पदवी किंवा द्वितीय श्रेणीतील पदवी
 8. पद क्र.8: गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कृषी, किंवा सांख्यिकी पदवी

वयाची अट: 30 जून 2023 रोजी, [मागासवर्गीय/अनाथ/आ.दु.घ: 05 वर्षे सूट]

 1. पद क्र.1: 18 ते 27 वर्षे
 2. पद क्र.2: 21 ते 40 वर्षे
 3. पद क्र.3: 18 ते 40 वर्षे
 4. पद क्र.4 ते 8: 18 ते 40 वर्षे

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-  [राखीव प्रवर्ग/आ.दु.घ.: ₹900/-, माजी सैनिक: फी नाही]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 30 जून 2023  03 जुलै 2023

Advertisement

परीक्षा: 31 जुलै ते 11 ऑगस्ट 2023

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

शुद्धीपत्रक: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online  

English Post Divider

Advertisement No.: कक्ष 10/3, कक्ष 10/1, कक्ष 10/2, कक्ष 7/1

Total: 2417 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Forest Guard (Group C) 2138
2 Accountant (Group C) 129
3 Surveyor (Group C) 86
4 Stenographer (Higher Grade) (Group B) 13
5 Stenographer (Lower Grade) (Group B) 23
6 Junior Engineer (Civil) (Group B) 08
7 Senior Statistical Assistant (Group C) 05
8 Junior Statistical Assistant (Group C) 15
Total 2417

Educational Qualification:

 1. Post No.1: 12th (Science/Mathematics/Geography/Economics) Pass OR Scheduled Tribe Category – 10th Pass
 2. Post No.2: Graduate
 3. Post No.3: (i) 12th Pass  (ii) Surveyor Training Course Certificate
 4. Post No.4: (i) 10th Pass  (ii) Short Writing 120 WPM (iii) English Typing 40 WPM OR Marathi Typing 30 WPM
 5. Post No.5: (i) 10th pass  (ii) Shorthand 100 WPM (iii) English Typing 40 WPM OR Marathi Typing 30 WPM
 6. Post No.6: Civil Engineering Diploma
 7. Post No.7: Master’s Degree or Second Class Degree in Mathematics, Economics, Commerce, Agriculture, or Statistics
 8. Post No.8: Degree in Mathematics, Economics, Commerce, Agriculture, or Statistics

Age Limit: as on 30 June 2023 [Reserved Category/Orphans/EWS: 05 years Relaxation]

 1. Post No.1: 18 to 27 years
 2. Post No.2: 21 to 40 years
 3. Post No.3: 18 to 40 years
 4. Post No.4 to 8: 18 to 40 years

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹1000/- [Reserved Category/EWS: ₹900/-, ExSM: No Fee]

Last Date of Online Application: 30 June 2023  03 July 2023

Date of Examination: 31 July to 11 August 2023

Official Website: View

Corrigendum: View

Notification: View

Online Application: Apply Online  DividerExpired

[expand title=” 900 जागांसाठी भरती  (Click Here) “]

जाहिरात क्र.:01/2019 

Total: 900 जागा

पदाचे नाव: वनरक्षक 

पदाचा तपशील:

अनु.क्र. जिल्हा  जागा 
1 अहमदनगर  30
2 अमरावती  80
2 औरंगाबाद  95
3 बीड  03
4 भंडारा  19
5 चंद्रपूर  80
6 धुळे  146
7 गडचिरोली  141
8 गोंदिया  68
9 हिंगोली  02
10 जळगाव  32
11 कोल्हापूर  72
12 नागपूर  268
13 नांदेड  37
14 नंदुरबार  70
15 नाशिक  58
16 उस्मानाबाद  10
17 पालघर  29
18 परभणी  03
19 पुणे  32
20 रत्नागिरी  02
21 सांगली  02
22 सातारा  13
23 सिंधुदुर्ग  22
24 सोलापूर  02
25 ठाणे  195
26 वर्धा  19
27 यवतमाळ  62

 

शैक्षणिक पात्रता: 12 वी उत्तीर्ण (विज्ञान किंवा गणित किंवा भूगोल किंवा अर्थशास्त्र विषय)

 शारीरिक पात्रता 

Forest Guard Physical Qualification

वयाची अट: 03 फेब्रुवारी 2019 रोजी 18 ते 25 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र 

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹500/-  [राखीव प्रवर्ग: ₹350/-, माजी सैनिक: फी नाही]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 03 फेब्रुवारी 2019 

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online  

English-Post-Divider

Advertisement No.: 01/2019

Total: 900 Posts

Name of Post: Forest Guard

Educational Qualification: 12th Pass (Science or Mathematics or Geography or Economics subject)

Age Limit: 18 to 25 years as on 03 February 2019 [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹500/- [Reserved Category: ₹350/-, Ex-servicemen: No fee]

Last Date of Online Application: 03 February 2019

Notification: View

Online Application: Apply Online 

जाहिरात क्र.: 02/2019 

Total: 51 जागा

पदाचे नाव: वन सर्वेक्षक

शैक्षणिक पात्रता: (i) 12वी उत्तीर्ण  (ii) सर्व्हेक्षक प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र 

वयाची अट: 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र 

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹500/-  [राखीव प्रवर्ग: ₹350/-, माजी सैनिक: फी नाही]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 14 फेब्रुवारी 2019 

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English-Post-Divider

Advertisement No.: 02/2019

Total: 51 Posts

Name of the Post: Forest Surveyor

Educational Qualification: (i) HSC   (ii) Certificate of the surveyor’s training

Age Limit: 18 to 38 years as on 14 February 2019 [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹500/- [Reserved Category: ₹350/-, Ex-servicemen: No fee]

Last Date of Online Application: 14 February 2019

Notification: View

Online Application: Apply Online 

[/expand]Divider

About Maha Forest Recruitment

Maharashtra Forest Department conducts recruitment for various positions in the forest department of Maharashtra. Here is some general information about Maha Forest recruitment:

1. Positions: Maha Forest offers job opportunities for positions such as Forest Guard, Forest Ranger, Assistant Forest Guard, Forest Surveyor, Forest Officer, and other related roles.

2. Eligibility: The eligibility criteria for Maha Forest recruitment vary depending on the position applied for. Generally, candidates should have the required educational qualifications, age limit, and physical fitness as mentioned in the job advertisement or notification. The educational qualifications may range from 10th pass to graduation or post-graduation in relevant disciplines.

3. Selection Process: The selection process for Maha Forest recruitment typically involves a written examination, physical fitness test, and/or interview. The specific selection process may vary based on the position and the number of applicants. Candidates who meet the eligibility criteria and perform well in the selection process are shortlisted for further consideration.

4. Application Process: Interested candidates can apply for Maha Forest recruitment through the official website or as specified in the job advertisement. The application procedure may involve filling out an online application form or sending a physical application by post, along with relevant documents. The application process details, including the mode of application, deadlines, and application fee, will be mentioned in the recruitment notification.

5. Admit Card: The admit card for the written examination or physical fitness test is usually issued to eligible candidates on the official website. Candidates need to download and print the admit card to appear for the examination or test.

6. Results: The results of the recruitment process are generally declared on the official website, and selected candidates are notified individually for further steps, such as document verification and joining formalities.

सूचना: 'माझी नोकरी' वरील सर्व PDF File (जाहिरात/निकाल) 'Google Drive' वर होस्ट केल्या जातात. PDF पाहताना काही समस्या असल्यास कृपया 'Google Drive App' Reinstall करा. (Uninstall करुन Install) त्यानंतर Mobile/Tablet Restart करा. 
Related Posts

महत्त्वाच्या भरती