Advertisement

Advertisement

(MahaTransco) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत अप्रेंटिस पदाच्या 172 जागांसाठी भरती

MahaTransco Apprentice Recruitment 2022

MahaTransco Apprentice RecruitmentMahapareshan or Mahatransco is the major electricity transmission company in the state of Maharashtra, India. after 2003 it is converted to state-owned Electricity Companies, Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited, MahaTransco Apprentice Recruitment 2022 (MahaTransco Apprentice Bharti 2022) for Apprentice Posts. www.majhinaukri.in/mahatransco-apprentice-recruitment

Advertisement

Grand Total: 172 जागा (35+54+31+15+08+29)

MajhiNaukri New 35 जागांसाठी भरती (अमरावती) (Click Here)

जाहिरात क्र.: काअ/अउदा/संवसु/विभाग/अम/मासं/0277

आस्थापना नोंदणी क्र: E01172700179

Total: 35 जागा

पदाचे नाव: वीजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण      (ii) NCVT/ITI (वीजतंत्री) 

नोकरी ठिकाण: अमरावती

Fee: फी नाही.

Advertisement

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 25 फेब्रुवारी 2022

अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख: 28 फेब्रुवारी 2022

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, अउदा संवसु विभाग – “प्रकाश सरिता “, प्रशासकीय इमारत, बि. विंग, तळमजला, वेलकम पॉईंट जवळ, मोर्शी रोड, अमरावती – 444601

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: काअ/अउदा/संवसु/विभाग/अम/मासं/0277

Advertisement

Establishment Registration No: E01172700179

Total: 35 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC   (ii) ITI (Electrician)

Job Location: Amravati

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 25 February 2022

Last Date for Submission of Application Form: 28 February 2022

Address to Send the Application: कार्यकारी अभियंता, अउदा संवसु विभाग – “प्रकाश सरिता “, प्रशासकीय इमारत, बि. विंग, तळमजला, वेलकम पॉईंट जवळ, मोर्शी रोड, अमरावती – 444601

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

54 जागांसाठी भरती (बीड) (Click Here)

जाहिरात क्र.: का.अ./अउदा/संवसु/वि/बीड/196

आस्थापना नोंदणी क्र: E11162703222

Total: 54 जागा

पदाचे नाव: वीजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण      (ii) NCVT/ITI (वीजतंत्री) 

वयाची अट: 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे.  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बलघटक: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: बीड

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 फेब्रुवारी 2022

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, अउदा (संवसु) विभाग, 132KV उपकेंद्र परिसर, ईदगाह नाका, नाळवंडी रोड, बीड 431122

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: का.अ./अउदा/संवसु/वि/बीड/196

Establishment Registration No: E11162703222

Total: 54 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC   (ii) ITI (Electrician)

Age Limit: 18 to 38 years as on 20 February 2022. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Beed

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 20 February 2022

Address to Send the Application: कार्यकारी अभियंता, अउदा (संवसु) विभाग, 132KV उपकेंद्र परिसर, ईदगाह नाका, नाळवंडी रोड, बीड 431122

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

31 जागांसाठी भरती (नांदेड) (Click Here)

जाहिरात क्र.: का.अ./अउदावि/नांदेड/129

आस्थापना नोंदणी क्र: E05202700372

Total: 31 जागा

पदाचे नाव: वीजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण      (ii) NCVT/ITI (वीजतंत्री) 

वयाची अट: 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे.  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बलघटक: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: नांदेड

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 फेब्रुवारी 2022

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, अउदा (संवसु) विभाग, 132KV उपकेंद्र जंगमवाडी परिसर, नांदेड-431605

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: का.अ./अउदावि/नांदेड/129

Establishment Registration No: E05202700372

Total: 31 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC   (ii) ITI (Electrician)

Age Limit: 18 to 38 years as on 20 February 2022. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Nanded

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 20 February 2022

Address to Send the Application: कार्यकारी अभियंता, अउदा (संवसु) विभाग, 132KV उपकेंद्र जंगमवाडी परिसर, नांदेड-431605

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

15 जागांसाठी भरती (गिरवली) (Click Here)

जाहिरात क्र.: काअ./400 के.व्ही/ग्रकेवि/संवसु/विभाग/गिरवली/मासं/080

आस्थापना नोंदणी क्र: E04172700347

Total: 15 जागा

पदाचे नाव: वीजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण      (ii) NCVT/ITI (वीजतंत्री) 

वयाची अट: 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे.  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बलघटक: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: गिरवली 

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 फेब्रुवारी 2022

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, 400 के.व्ही ग्र.के. संवसु विभाग, मुकुंदराज नगर, मु.पो. गिरवली  ता. अंबाजोगाई  जि. बीड-431519

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: काअ./400 के.व्ही/ग्रकेवि/संवसु/विभाग/गिरवली/मासं/080

Establishment Registration No: E04172700347

Total: 15 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC   (ii) ITI (Electrician)

Age Limit: 18 to 38 years as on 20 February 2022. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Girwali

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 20 February 2022

Address to Send the Application: कार्यकारी अभियंता, 400 के.व्ही ग्र.के. संवसु विभाग, मुकुंदराज नगर, मु.पो. गिरवली  ता. अंबाजोगाई  जि. बीड-431519

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

08 जागांसाठी भरती (कुंभारगाव) (Click Here)

जाहिरात क्र.: काअ./400 के.व्ही/ग्रकेवि/कुंभारगाव/मासं/042

आस्थापना नोंदणी क्र: E05202701611

Total: 08 जागा

पदाचे नाव: वीजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण      (ii) NCVT/ITI (वीजतंत्री) 

वयाची अट: 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे.  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बलघटक: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: कुंभारगाव

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 फेब्रुवारी 2022

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: कार्यालय, कार्यकारी अभियंता, 400 के.व्ही ग्र.के. विभाग, म.रा.वि.पा.कं.म. कुंभारगाव  नांदेड-हैदराबाद  रोड, मारताळ्याजवळ ता.लोहा, जि. नांदेड-431602

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: काअ./400 के.व्ही/ग्रकेवि/कुंभारगाव/मासं/042

Establishment Registration No: E05202701611

Total: 08 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC   (ii) ITI (Electrician)

Age Limit: 18 to 38 years as on 20 February 2022. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Kumbhargaon

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 20 February 2022

Address to Send the Application: कार्यालय, कार्यकारी अभियंता, 400 के.व्ही ग्र.के. विभाग, म.रा.वि.पा.कं.म. कुंभारगाव  नांदेड-हैदराबाद  रोड, मारताळ्याजवळ ता.लोहा, जि. नांदेड-431602

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

29 जागांसाठी भरती (लातूर) (Click Here)

जाहिरात क्र.: का.अ./अउदा/संवसु/विभाग/लातूर/मासं/00138

आस्थापना नोंदणी क्र: E02172700258

Total: 29 जागा

पदाचे नाव: वीजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण      (ii) NCVT/ITI (वीजतंत्री) 

वयाची अट: 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे.  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बलघटक: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: लातूर

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 फेब्रुवारी 2022

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: कार्यकारी अभियंता, अउदा, संवसु विभाग, 132 केव्ही, उपकेंद्र परिसर, प्लॉट नंबर 21 MIDC, लातूर-431512

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: का.अ./अउदा/संवसु/विभाग/लातूर/मासं/00138

Establishment Registration No: E02172700258

Total: 08 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC   (ii) ITI (Electrician)

Age Limit: 18 to 38 years as on 20 February 2022. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Latur

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 20 February 2022

Address to Send the Application: कार्यकारी अभियंता, अउदा, संवसु विभाग, 132 केव्ही, उपकेंद्र परिसर, प्लॉट नंबर 21 MIDC, लातूर-431512

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

Expired

40 जागांसाठी भरती (औरंगाबाद) (Click Here)

जाहिरात क्र.: का.अ./अउदा/संवसुवि/औरंगाबाद/00067

आस्थापना नोंदणी क्र: E05202700375

Total: 40 जागा

पदाचे नाव: विजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण      (ii) ITI (विजतंत्री) 

वयाची अट: 31 जानेवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे.  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बलघटक: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: औरंगाबाद 

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 31 जानेवारी 2022

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (ईमेल): ee2110mahatransco@gmail.com

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: का.अ./अउदा/संवसुवि/औरंगाबाद/00067

Establishment Registration No: E05202700375

Total: 40 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC   (ii) ITI (Electrician)

Age Limit:18 to 38 years as on 31 January 2022. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Aurangabad

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 31 January 2022

Address to Send the Application (Email): ee2110mahatransco@gmail.com

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

29 जागांसाठी भरती (जालना) (Click Here)

जाहिरात क्र.: का.अ./अउदा/संवसुवि/जालना/057

आस्थापना नोंदणी क्र: E12212700035

Total: 29 जागा

पदाचे नाव: विजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10वी उत्तीर्ण      (ii) ITI (विजतंत्री) 

वयाची अट: 31 जानेवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे.  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बलघटक: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: जालना

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 31 जानेवारी 2022

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (ईमेल): ee2170mahatransco@gmail.com

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: का.अ./अउदा/संवसुवि/जालना/057

Establishment Registration No: E12212700035

Total: 29 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC   (ii) ITI (Electrician)

Age Limit:18 to 38 years as on 31 January 2022. [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Jalna

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 31 January 2022

Address to Send the Application (Email): ee2170mahatransco@gmail.com

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

34 जागांसाठी भरती (कोल्हापूर) (Click Here)

जाहिरात क्र.: महापारेषण/का.अ./अउदा/संवसु/वि/कोल्हापूर/मासं/1133

आस्थापना नोंदणी क्र: E05202702164

Total: 34 जागा

पदाचे नाव: विजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10 वी उत्तीर्ण      (ii) ITI (विजतंत्री) 

वयाची अट: 18 वर्षे पूर्ण.

नोकरी ठिकाण: कोल्हापूर

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 21 नोव्हेंबर 2021 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: महापारेषण/का.अ./अउदा/संवसु/वि/कोल्हापूर/मासं/1133

Establishment Registration No: E05202702164

Total: 34 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC  (ii) ITI (Electrician)

Age Limit: Completed 18 years.

Job Location: Kolhapur

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 21 November 2021 

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

40 जागांसाठी भरती (कराड) (Click Here)

जाहिरात क्र.: का/अऊदा/संवसु विभाग/ कराड/ मासं/ U/0943

आस्थापना नोंदणी क्र: E03212700871

Total: 40 जागा

पदाचे नाव: विजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10 वी उत्तीर्ण  (ii) ITI (विजतंत्री) 

वयाची अट: 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी 18 वर्षे पूर्ण.

नोकरी ठिकाण: कराड

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 नोव्हेंबर 2021 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: काअ/अऊदा/संवसु विभाग/ कराड/ मासं/ U/0943

Establishment Registration No: E03212700871

Total: 40 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC  (ii) ITI (Electrician)

Job Location: Karad

Fee: No fee

Last Date of Online Application: 11 November 2021 

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

06 जागांसाठी भरती (रत्नागिरी) (Click Here)

जाहिरात क्र.: का/400केव्ही/विभाग/न्युको/मासं/क्र.445

आस्थापना नोंदणी क्र: E05202701232

Total: 06 जागा

पदाचे नाव: विजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10 वी उत्तीर्ण  (ii) ITI (विजतंत्री) 

नोकरी ठिकाण: रत्नागिरी

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 नोव्हेंबर 2021 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: काअ/400केव्ही/विभाग/न्युको/मासं/क्र.445

Establishment Registration No: E05202701232

Total: 06 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC  (ii) ITI (Electrician)

Job Location: Ratnagiri

Fee: No fee

Last Date of Online Application: 11 November 2021 

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

37 जागांसाठी भरती (सांगली) (Click Here)

जाहिरात क्र.: का.अ./अ.उ.दा. संव सु/विभाग/ सांगली/तां/01280 

आस्थापना नोंदणी क्र: E9162700112

Total: 37 जागा

पदाचे नाव: विजतंत्री अप्रेंटिस

शैक्षणिक पात्रता: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii) ITI (विजतंत्री) 

नोकरी ठिकाण: सांगली

Fee: फी नाही.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 नोव्हेंबर 2021 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online

English Post Divider

Advertisement No.: का.अ./अ.उ.दा. संव सु/विभाग/ सांगली/तां/01280

Establishment Registration No: E9162700112

Total: 37 Posts

Name of the Post: Apprentice-Electrician

Educational Qualification: (i) SSC  (ii) ITI (Electrician)

Job Location: Sangli

Fee: No fee

Last Date of Online Application: 11 November 2021 

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

Check Also

MPSC State Service Recruitment

(MPSC State Service) MPSC मार्फत महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2022 [161 जागा]

MPSC State Service Recruitment 2022 The Maharashtra Public Service Commission is a body created by …

ONGC Apprentice Recruitment

(ONGC) तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळात अप्रेंटिस पदांच्या 3614 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ]

ONGC Apprentice Recruitment 2022 Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), Applications are invited from …