उच्च शिक्षितांना जिल्हा न्यायालयातील भरती प्रक्रियेतून वगळले..!!