Advertisement

(RITES) रेल इंडिया टेक्निकल & इकॉनॉमिक सर्विस लि. मध्ये 170 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (RITES) रेल इंडिया टेक्निकल & इकॉनॉमिक सर्विस लि. मध्ये 170 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] (Canara Bank) कॅनरा बँकेत 220 जागांसाठी भरती (Canara Bank) कॅनरा बँकेत 220 जागांसाठी भरती (ISP Nashik) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नाशिक येथे विविध पदांची भरती (ISP Nashik) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नाशिक येथे विविध पदांची भरती (SBI PO) भारतीय स्टेट बँकेत ‘प्रोबेशनरी ऑफिसर’ पदाच्या 2000 जागांसाठी भरती (SBI PO) भारतीय स्टेट बँकेत 'प्रोबेशनरी ऑफिसर' पदाच्या 2000 जागांसाठी भरती (SBI Apprentice) भारतीय स्टेट बँकेत ‘अप्रेंटिस’ पदाच्या 8500 जागांसाठी भरती (SBI Apprentice) भारतीय स्टेट बँकेत ‘अप्रेंटिस’ पदाच्या 8500 जागांसाठी भरती (ICG) भारतीय तटरक्षक दल भरती 2020 (ICG) भारतीय तटरक्षक दल भरती 2020 (Konkan Railway) कोकण रेल्वे भरती 2020 (Konkan Railway) कोकण रेल्वे भरती 2020 (SSC CHSL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा 2020 (SSC CHSL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा 2020
Advertisement
Advertisement

RBI Question Papers

RO-DSIM

 1. 2016-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2016-RO-DSIM-Paper-III-English
 3. 2013-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2013-RO-DSIM-Paper-III-English
 5. 2012-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2012-RO-DSIM-Paper-III-English
 7. 2010-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 8. 2010-RO-DSIM-Paper-III-English
 9. 2009-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 10. 2009-RO-DSIM-Paper-III-English

 

RO-DEPR

 1. 2016-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2016-RO-DEPR-Paper-III-English
 3. 2013-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2013-RO-DEPR-Paper-III-English
 5. 2012-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2012-RO-DEPR-Paper-III-English
 7. 2011-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 8. 2011-RO-DEPR-Paper-III-English
 9. 2009-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 10. 2009-RO-DEPR-Paper-III-English
 11. 2008-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type

 

Manager-Tech-Electrical

 1. 2015-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2014-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 3. 2012-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2011-Manager-Tech-Electrical-Paper II-Descriptive Type
 5. 2010-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type

 

Manager-Tech-Civil

 1. 2015-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2014-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 3. 2013-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2012-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 5. 2011-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2010-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type

 

Legal Officer

 1. 2016-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 2. 2016-Legal Officer-Paper-II-English
 3. 2012-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 4. 2012-Legal Officer-Paper-II-English
 5. 2009-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 6. 2009-Legal Officer-Paper-II-English
 7. 2008-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 8. 2008-Legal Officer-Paper-II-English

 

AM Rajbhasha

 1. 2015-AM Rajbhasha
 2. 2014-AM Rajbhasha
 3. 2013-AM Rajbhasha
 4. 2012-AM Rajbhasha
 5. 2010-AM Rajbhasha
 6. 2009-AM Rajbhasha
 7. 2008-AM Rajbhasha
 8. 2006-07-AM Rajbhasha

 

Gr-B-DR-Gen

 1. 2015-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-English (Set A)
 2. 2015-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-English (Set B)
 3. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-I-English
 4. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 5. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management
 6. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 7. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 8. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management
 9. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 10. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 11. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-III- Finance and Management
 12. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 13. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 14. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management