(TMC) ठाणे महानगरपालिकेत 518 जागांसाठी भरती (NALCO) नॅशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. मध्ये 120 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SEBI) सिक्युरिटीज् & एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मध्ये 147 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (ICAR AIEEA) राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमार्फत ICAR AIEEA 2020 [मुदतवाढ] (CSIR UGC NET) वैज्ञानिक & औद्योगिक संशोधन परिषदे मार्फत राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा-2020 [मुदतवाढ] (UGC NET) राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) परीक्षा-जून 2020 [मुदतवाढ] (NLC) नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि. मध्ये 259 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (ZP Pune MGNREGA) पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत मनरेगा विशेष रोजगार अभियान (ICMR) भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेत 150 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (NHAI) भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण भरती 2020 (UCIL) युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये 136 जागांसाठी भरती (DRDO) संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेत 167 जागांसाठी भरती (HITES) HLL इन्फ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड मध्ये 109 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ]

RBI Question Papers

RO-DSIM

 1. 2016-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2016-RO-DSIM-Paper-III-English
 3. 2013-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2013-RO-DSIM-Paper-III-English
 5. 2012-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2012-RO-DSIM-Paper-III-English
 7. 2010-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 8. 2010-RO-DSIM-Paper-III-English
 9. 2009-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 10. 2009-RO-DSIM-Paper-III-English

 

RO-DEPR

 1. 2016-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2016-RO-DEPR-Paper-III-English
 3. 2013-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2013-RO-DEPR-Paper-III-English
 5. 2012-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2012-RO-DEPR-Paper-III-English
 7. 2011-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 8. 2011-RO-DEPR-Paper-III-English
 9. 2009-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 10. 2009-RO-DEPR-Paper-III-English
 11. 2008-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type

 

Manager-Tech-Electrical

 1. 2015-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2014-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 3. 2012-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2011-Manager-Tech-Electrical-Paper II-Descriptive Type
 5. 2010-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type

 

Manager-Tech-Civil

 1. 2015-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2014-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 3. 2013-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2012-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 5. 2011-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2010-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type

 

Legal Officer

 1. 2016-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 2. 2016-Legal Officer-Paper-II-English
 3. 2012-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 4. 2012-Legal Officer-Paper-II-English
 5. 2009-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 6. 2009-Legal Officer-Paper-II-English
 7. 2008-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 8. 2008-Legal Officer-Paper-II-English

 

AM Rajbhasha

 1. 2015-AM Rajbhasha
 2. 2014-AM Rajbhasha
 3. 2013-AM Rajbhasha
 4. 2012-AM Rajbhasha
 5. 2010-AM Rajbhasha
 6. 2009-AM Rajbhasha
 7. 2008-AM Rajbhasha
 8. 2006-07-AM Rajbhasha

 

Gr-B-DR-Gen

 1. 2015-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-English (Set A)
 2. 2015-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-English (Set B)
 3. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-I-English
 4. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 5. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management
 6. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 7. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 8. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management
 9. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 10. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 11. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-III- Finance and Management
 12. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 13. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 14. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management