Advertisement

(Bank Note Press) बँक नोट मुद्रणालयात 135 जागांसाठी भरती (Bank Note Press) बँक नोट मुद्रणालयात 135 जागांसाठी भरती SSC GD कॉन्स्टेबल भरती SSC GD कॉन्स्टेबल भरती (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 2428 जागांसाठी भरती (Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 2428 जागांसाठी भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SBI Clerk) भारतीय स्टेट बँकेत लिपिक पदाच्या 5121 जागांसाठी भरती (SBI Clerk) भारतीय स्टेट बँकेत लिपिक पदाच्या 5121 जागांसाठी भरती (DFCCIL) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया लि. मध्ये 1074 जागांसाठी मेगा भरती (DFCCIL) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया लि. मध्ये 1074 जागांसाठी मेगा भरती आरोग्य विभाग भरती निकाल आरोग्य विभाग भरती निकाल (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 572 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 572 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (IGCAR) इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रात 337 जागांसाठी भरती (IGCAR) इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रात 337 जागांसाठी भरती

Advertisement

Bar

RBI Question Papers

RO-DSIM

 1. 2016-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2016-RO-DSIM-Paper-III-English
 3. 2013-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2013-RO-DSIM-Paper-III-English
 5. 2012-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2012-RO-DSIM-Paper-III-English
 7. 2010-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 8. 2010-RO-DSIM-Paper-III-English
 9. 2009-RO-DSIM-Paper-II-Descriptive Type
 10. 2009-RO-DSIM-Paper-III-English

 

RO-DEPR

 1. 2016-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2016-RO-DEPR-Paper-III-English
 3. 2013-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2013-RO-DEPR-Paper-III-English
 5. 2012-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2012-RO-DEPR-Paper-III-English
 7. 2011-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 8. 2011-RO-DEPR-Paper-III-English
 9. 2009-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type
 10. 2009-RO-DEPR-Paper-III-English
 11. 2008-RO-DEPR-Paper-II-Descriptive Type

 

Manager-Tech-Electrical

 1. 2015-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2014-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 3. 2012-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2011-Manager-Tech-Electrical-Paper II-Descriptive Type
 5. 2010-Manager-Tech-Electrical-Paper-II-Descriptive Type

 

Manager-Tech-Civil

 1. 2015-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 2. 2014-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 3. 2013-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 4. 2012-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 5. 2011-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type
 6. 2010-Manager-Tech-Civil-Paper-II-Descriptive Type

 

Legal Officer

 1. 2016-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 2. 2016-Legal Officer-Paper-II-English
 3. 2012-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 4. 2012-Legal Officer-Paper-II-English
 5. 2009-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 6. 2009-Legal Officer-Paper-II-English
 7. 2008-Legal Officer-Paper-I-General Knowledge of Law
 8. 2008-Legal Officer-Paper-II-English

 

AM Rajbhasha

 1. 2015-AM Rajbhasha
 2. 2014-AM Rajbhasha
 3. 2013-AM Rajbhasha
 4. 2012-AM Rajbhasha
 5. 2010-AM Rajbhasha
 6. 2009-AM Rajbhasha
 7. 2008-AM Rajbhasha
 8. 2006-07-AM Rajbhasha

 

Gr-B-DR-Gen

 1. 2015-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-English (Set A)
 2. 2015-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-English (Set B)
 3. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-I-English
 4. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 5. 2014-Gr-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management
 6. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 7. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 8. 2012-GR-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management
 9. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 10. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 11. 2011-GR-B-DR-Gen-Paper-III- Finance and Management
 12. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-I-English
 13. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-II-Economic and Social Issues
 14. 2010-GR-B-DR-Gen-Paper-III-Finance and Management