Advertisement

(BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप ‘C’ पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप 'C' पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती भारतीय रेल्वे मेगा भरती – (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र भारतीय रेल्वे मेगा भरती - (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 502 जागांसाठी भरती (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 502 जागांसाठी भरती (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (HPCL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम मध्ये 239 जागांसाठी भरती (HPCL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम मध्ये 239 जागांसाठी भरती (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021 (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021

Advertisement

Bar

Indian Navy Result

Indian Navy ResultIndian Navy Result

Indian Navy Recruitment Examination Result. Sailors for Artificer Apprentices (AA) and Senior Secondary Recruit (SSR) August 2019 batch Result.

Advertisement
(Indian Navy) भारतीय नौदल (INET- SSC ऑफिसर)
परीक्षा  फेब्रुवारी 2020 
निकाल Click Here 
(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (AA) & सेलर (SSR) बॅच ऑगस्ट 2020
परीक्षा  फेब्रुवारी 2020 
निकाल Click Here 
(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (MR) ऑक्टोबर 2020 बॅच
परीक्षा  फेब्रुवारी 2020 
निकाल Click Here 
(Indian Navy) भारतीय नौदल- सेलर (MR) एप्रिल 2020 बॅच भरती
परीक्षा  सप्टेंबर 2019
सेलर SSR MR (शेफ) गुणवत्ता यादी  Click Here
सेलर SSR MR (स्टेवर्ड) गुणवत्ता यादी  Click Here
सेलर SSR MR (हाईजेनिस्ट) गुणवत्ता यादी  Click Here
(Indian Navy) भारतीय नौदल 172 चार्जमन भरती  
परीक्षा  22 जून 2019 
MajhiNaukri Newनिकाल Click Here  
(Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (AA) & सेलर (SSR) बॅच फेब्रुवारी 2020  
परीक्षा  सप्टेंबर 2019 
निकाल Click Here  
(Indian Navy) भारतीय नौदल – 554 ट्रेडसमन मेट भरती  INCET-TMM-01/2019
तात्पुरती निवड यादी Click Here
अधिक माहिती  Click Here 
(Indian Navy) भारतीय नौदल- सेलर (MR) ऑक्टोबर 2019 बॅच भरती
परीक्षा  मार्च 2019
सेलर SSR MR (शेफ) गुणवत्ता यादी  Click Here
सेलर SSR MR (स्टेवर्ड) गुणवत्ता यादी  Click Here
सेलर SSR MR (हाईजेनिस्ट) गुणवत्ता यादी  Click Here
(Indian Navy) भारतीय नौदल- सेलर SSR/ सेलर AA ऑगस्ट 2019 बॅच मेगा भरती
परीक्षा  26 ते 28 फेब्रुवारी 2019
सेलर SSR गुणवत्ता यादी  Click Here
सेलर AA गुणवत्ता यादी  Click Here