Maharashtra Postal Circle – GDS निकाल

Maharashtra Postal Circle Result

Maharashtra Post Office Recruitment, Maharashtra Postal Circle Recruitment  (Maharashtra Postal Circle Bharti, Maharashtra Post Office Bharti) for GDS, Postman, Mail Guard, Multi Tasking Staff Posts in Maharashtra and Goa State. India Post Result. Maharashtra Postal Circle Result.

Advertisement
(Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये GDS पदांच्या 3154 जागांसाठी भरती
MajhiNaukri New दस्तऐवज पडताळणीसाठी (DV) निवडलेल्या उमेदवारांची यादी 
Click Here

 

(Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये GDS पदांच्या 620 जागांसाठी भरती
दस्तऐवज पडताळणीसाठी (DV) निवडलेल्या उमेदवारांची यादी 
Click Here

 

(Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये GDS पदांच्या 2508  जागांसाठी भरती
दस्तऐवज पडताळणीसाठी (DV) निवडलेल्या उमेदवारांची यादी 
Click Here

 

(Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये GDS पदांच्या 2428 जागांसाठी भरती
निकाल  Click Here
GDS 5वी/06वी पुरवणी यादी
Click Here

 

(Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 1371 जागांसाठी भरती
 MTS परीक्षा 05 ते 15 जानेवारी 2021
पोस्टमन & मेल गार्ड परीक्षा 15 ते 29 जानेवारी 2021
ऑब्जेक्शन ट्रॅकर / प्रश्न चॅलेंज सिस्टम तारीख
04 ते 07 फेब्रुवारी 2021
ऑब्जेक्शन ट्रॅकर / प्रश्न चॅलेंज सिस्टम Click Here
 MTS परीक्षा (पेपर I) निकाल Click Here
पोस्टमन & मेल गार्ड परीक्षा (पेपर I) निकाल Click Here
 संपर्क Help Desk Number – 022 – 62507756, E-Mail ID- dopmah@onlineregistrationform.org Timing – 9:00 hrs – 18:00 hrs Monday to Saturday 
गुणवत्ता यादी  
पोस्टमन  List I |List II | List III | List IV |
मेलगार्ड List I |List II | List III |
MTS List I |List II | List III | List IV |
कट ऑफ पोस्टमन  मेलगार्ड | MTS