RBI Result

RBI Result

Reserve Bank of India, RBI Recruitment (RBI Bharti)  Exam Result.

Advertisement
(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 450 असिस्टंट (सहाय्यक) पदांची भरती
पूर्व परीक्षा  18 & 19 नोव्हेंबर 2023
MajhiNaukri New पूर्व परीक्षा निकाल  Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 291 ऑफिसर ग्रेड ‘B’ जागांसाठी भरती
Phase I परीक्षा 09 जुलै 2023
 निकाल (ऑफिसर ग्रेड ‘B’(DR)- जनरल) Click Here
Phase I परीक्षा (DEPR/DSIM)   09 जुलै 2023
Phase I परीक्षा (DEPR/DSIM) निकाल  Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 322 ऑफिसर ग्रेड ‘B’ जागांसाठी भरती
Phase I परीक्षा 28 मे 2022
Phase I परीक्षा (DEPR/DSIM)   02 जुलै 2022
 निकाल (ऑफिसर ग्रेड ‘B’(DR)- जनरल) Click Here
Phase II परीक्षा (ऑफिसर ग्रेड ‘B’(DR)- जनरल) 25 जून 2022
Phase II परीक्षा निकाल  Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 950 सहाय्यक पदांची भरती
पूर्व परीक्षा  26 & 27 मार्च 2022
मुख्य परीक्षा 08 मे 2022
 पूर्व परीक्षा निकाल Click Here
गुणपत्रक Click Here
मुख्य परीक्षा निकाल Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 950 सहाय्यक पदांची भरती
पूर्व परीक्षा  26 & 27 मार्च 2022
पूर्व परीक्षा निकाल Click Here
गुणपत्रक Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 322 ऑफिसर ग्रेड ‘B’ जागांसाठी भरती
Phase I परीक्षा 06 मार्च 2021 
Phase II परीक्षा
01 एप्रिल 2021
Phase I परीक्षा निकाल
ऑफिसर ग्रेड ‘B’(DR)- जनरल Click Here
 DEPR/ DSIM Click Here
Phase II परीक्षा निकाल
ऑफिसर ग्रेड ‘B’(DR)- जनरल Click Here
अंतिम निकाल Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 48 ज्युनिअर इंजिनिअर पदांची भरती
परीक्षा  08 मार्च 2021 
 निकाल  Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 841 ऑफिस अटेंडंट पदांची भरती
Online परीक्षा  09 & 10 एप्रिल 2021
 निकाल Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 241  सुरक्षा रक्षक  पदांची भरती
परीक्षा 20 मार्च 2021 
परीक्षा निकाल  Click Here
अधिक माहिती Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 926 सहाय्यक पदांची भरती
पूर्व परीक्षा  14 & 15 फेब्रुवारी 2020 
मुख्य परीक्षा 22 नोव्हेंबर 2020 
पूर्व परीक्षा निकाल Click Here
मुख्य परीक्षा निकाल Click Here
अंतिम निकाल Click Here
गुणपत्रक Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 199 ऑफिसर ग्रेड ‘B’ पदांची भरती
Phase-I परीक्षा 09 नोव्हेंबर 2019 
Phase-II परीक्षा 01 & 02 डिसेंबर 2019 
Phase-I परीक्षा निकाल  Click Here
गुणपत्रक Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 926 सहाय्यक पदांची भरती
पूर्व परीक्षा  14 & 15 फेब्रुवारी 2020 
पूर्व परीक्षा निकाल Click Here

 

(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत ज्युनिअर इंजिनिअर पदांची भरती
परीक्षा  फेब्रुवारी 2019 
निकाल  Click Here