Wednesday, November 29, 2023

(Sassoon Hospital) ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथे 217 जागांसाठी भरती

spot_img

Sassoon Hospital Recruitment 2020

Sassoon Hospital RecruitmentSassoon General Hospital Pune, Sassoon Hospital Recruitment 2020 (Sassoon Hospital Bharti 2020) for 217 Physician, Intensivist, Pediatrician, Resident, & Pediatrician Resident Posts.  www.majhinaukri.in/sassoon-hospital-recruitment

जाहिरात क्र.: ससरु/राजपआस्था-1,2/7311-13 अ-1/जाहिरात/2020 

Total: 217 जागा

Advertisement

पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 फिजिशियन 48
2 इन्टेन्सिव्हिस्ट 38
3 बालरोगतज्ञ 15
4 रहिवासी डॉक्टर 89
5 बालरोगतज्ञ रहिवासी 27
Total 217

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: (i) MBBS    (ii) MD/DNB   (iii) 02 वर्षे अनुभव
  2. पद क्र.2: (i) MBBS    (ii) MD/DNB   (iii) 02 वर्षे अनुभव
  3. पद क्र.3: (i) MBBS    (ii) MD/DNB   (iii) 02 वर्षे अनुभव
  4. पद क्र.4: (i) MBBS    (ii) MD/DNB/DA    (iii) 01 वर्ष अनुभव
  5. पद क्र.5: (i) MBBS    (ii) MD/DNB/DCH   (iii) 01 वर्ष अनुभव

नोकरी ठिकाण: पुणे

Fee: फी नाही.

थेट मुलाखत: 28, 29, 30 सप्टेंबर & 1,3,5, 7 ऑक्टोबर 2020  (11:00 AM ते 01:00 PM)

मुलाखतीचे ठिकाण: महात्मा गांधी सभागृह, बै.जी.शा. वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे

Advertisement

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

English Post Divider

Advertisement No.: ससरु/राजपआस्था-1,2/7311-13 अ-1/जाहिरात/2020

Total: 217 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Physician 48
2 Intensivist 38
3 Pediatrician 15
4 Resident 89
5 Pediatrician Resident 27
Total 217

Educational Qualification:

  1. Post No.1: (i) MBBS    (ii) MD/DNB   (iii) 02 years experience
  2. Post No.2: (i) MBBS    (ii) MD/DNB   (iii) 02 years experience
  3. Post No.3: (i) MBBS    (ii) MD/DNB   (iii) 02 years experience
  4. Post No4: (i) MBBS    (ii) MD/DNB/DA    (iii) 01 year experience
  5. Post No.5: (i) MBBS    (ii) MD/DNB/DCH   (iii) 01year experience

Job Location: Pune

Fee: No fee.

Date of Interview: 28, 29, 30 September & 1,3,5, 7 October 2020  (11:00 AM to 01:00 PM)

Venue of Interview: Mahatma Gandhi Hall, B.G.S. Medical College, and Sassoon General Hospital, Pune

Official Website: View

Notification: View

Related Posts

महत्त्वाच्या भरती