Saturday, September 30, 2023

HomeGovernment Jobs(Arogya Vibhag) महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात 10949 जागांसाठी मेगा भरती

(Arogya Vibhag) महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात 10949 जागांसाठी मेगा भरती

Arogya Vibhag Bharti 2023

Maharashtra Public Health Department, Arogya Vibhag Recruitment 2023, (Maharashtra Arogya Vibhag Bharti 2023) for 10949 Posts (6939 Group-C Posts and 4010 Group-D Posts) www.majhinaukri.in/arogya-vibhag-bharti

Advertisement
प्रवेशपत्र  निकाल
Grand Total: 10949 जागा (6939+4010)
Down Arrow6939 जागांसाठी भरती  (Group C)  (Click Here)
Down Arrow4010 जागांसाठी भरती (Group-D)  (Click Here) 

Total: 6939 जागा

पदाचे नाव & तपशील:  

पद क्र. पदाचे नाव  पद क्र. पदाचे नाव
1 गृहवस्त्रपाल-वस्त्रपाल 29 अभिलेखापाल
2 भांडार नि वस्त्रपाल 30 आरोग्य पर्यवेक्षक
3 प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी (Circle) 31 वीजतंत्री
4 प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी 32 कुशल कारागिर
5 प्रयोगशाळा सहाय्यक 33 वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक
6 क्ष-किरण तंत्रज्ञ/क्ष-किरण  वैज्ञानिक अधिकारी 34 कनिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक
7 रक्तपेढी तंत्रज्ञ/ रक्तपेढीवैज्ञानिक अधिकारी 35 तंत्रज्ञ (HEMR)
8 औषध निर्माण अधिकारी 36 वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक (HEMR)
9 आहारतज्ज्ञ 37 दंत आरोग्यक
10 ECG तंत्रज्ञ 38 सांख्यिकी अन्वेषक
11 दंत यांत्रिकी 39 कार्यदेशक (फोरमन)
12 डायलिसिस तंत्रज्ञ 40 सेवा अभियंता
13 अधिपरिचारिका (शासकीय) 41 वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक
14 अधिपरिचारिका (खासगी) 42 वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता/समाजसेवा अधीक्षक
15 दूरध्वनीचालक 43 उच्चश्रेणी लघुलेखक
16 वाहनचालक 44 निम्नश्रेणी लघुलेखक
17 शिंपी 45 लघुटंकलेखक
18 नळकारागीर 46 क्ष-किरण सहाय्यक
19 सुतार 47 ECG टेक्निशियन
20 नेत्र चिकित्सा अधिकारी 48 हिस्टोपॅथी तंत्रज्ञ
21 मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता/समाजसेवा अधीक्षक (मनोविकृती) 49 आरोग्य निरीक्षक
22 भौतिकोपचार तज्ञ 50 ग्रंथपाल
23 व्यवसायोपचार तज्ञ 51 वीजतंत्री
24 समोपदेष्टा 52 शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक
25 रासायनिक सहाय्यक 53 मोल्डरूम तंत्रज्ञ
26 अणुजीव सहाय्यक/प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 54 बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष)
27 अवैद्यकीय सहाय्यक 55 कनिष्ठ पर्यवेक्षक
28 वार्डन/गृहपाल

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) अनुभव
 2. पद क्र.2: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि  (iii) 01 वर्ष अनुभव
 3. पद क्र.3: रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/वनस्पतीशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नॉलॉजी/फॉरेन्सिक सायन्स पदवी + D.M.L.T.  किंवा प्रयोगशाळेतील पॅरामेडिकल तंत्रज्ञान पदवी
 4. पद क्र.4: रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/वनस्पतीशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नॉलॉजी/फॉरेन्सिक सायन्स पदवी + D.M.L.T.  किंवा प्रयोगशाळेतील पॅरामेडिकल तंत्रज्ञान पदवी
 5. पद क्र.5:  रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/वनस्पतीशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नॉलॉजी/फॉरेन्सिक सायन्स पदवी + D.M.L.T.  किंवा प्रयोगशाळेतील पॅरामेडिकल तंत्रज्ञान पदवी
 6. पद क्र.6: रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र पदवी + रेडियोग्राफी मध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.
 7. पद क्र.7: रक्त संक्रमणामध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा रक्त संक्रमणातील पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र यासह विज्ञान पदवी आणि रक्त संक्रमण किंवा रक्तपेढी तंत्रज्ञान किंवा वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानातील डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.
 8. पद क्र.8: B.Pharm किंवा D.Pharm+02 वर्षे अनुभव
 9. पद क्र.9: B.Sc. (Home Science)
 10. पद क्र.10: कार्डिओलॉजीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा कार्डिओलॉजीमधील पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी  किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र यासह विज्ञान पदवी+ कार्डिओलॉजी मध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.
 11. पद क्र.11: 12वी उत्तीर्ण   (ii) डेंटल मेकॅनिक कोर्स
 12. पद क्र.12: (i) B.Sc (PCB)   (ii) DMLT
 13. पद क्र.13: GNM डिप्लोमा
 14. पद क्र.14: B.Sc (नर्सिंग)
 15. पद क्र.15: 10वी उत्तीर्ण
 16. पद क्र.16: (i) 10 वी उत्तीर्ण  (ii) अवजड वाहन चालक परवाना   (iii) 03 वर्षे अनुभव
 17. पद क्र.17: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) टेलरिंग & कटिंग कोर्स
 18. पद क्र.18: (i) साक्षर  (ii) 02 वर्षे अनुभव
 19. पद क्र.19: ITI (सुतार)
 20. पद क्र.20: क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रीची ऑप्टोमेट्री पदवी
 21. पद क्र.21: MSW
 22. पद क्र.22: 12वी उत्तीर्ण फिजिओथेरपी डिप्लोमा
 23. पद क्र.23: विज्ञान पदवी (व्यावसायिक थेरपी)
 24. पद क्र.24: मनोविकृती चिकित्सा पदव्युत्तर पदवी  (ii) महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटलचा समुपदेशक अभ्यासक्रम  (iii) 05 वर्षे अनुभव
 25. पद क्र.25: M.Sc (बायो-केमिस्ट्री) किंवा B.Sc. (केमिस्ट्री)
 26. पद क्र.26: M.Sc (सूक्ष्मजीवशास्त्र) किंवा B.Sc. (सूक्ष्मजीवशास्त्र)
 27. पद क्र.27: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) कुष्ठरोग प्रशिक्षण केंद्र किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेत चार महिन्यांचा कुष्ठरोग प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे आणि अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे.
 28. पद क्र.28: B.Sc.(Hon.) पदवी किंवा कला किंवा विज्ञानातील पदवी
 29. पद क्र.29: (i) पदवीधर. ii) ग्रंथालय विज्ञान डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र
 30. पद क्र.30: (i) B.Sc   (ii) पॅरामेडिकल मूलभूत प्रशिक्षण अभ्यासक्रम
 31. पद क्र.31: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) ITI  (iii) 05 वर्षे अनुभव
 32. पद क्र.32: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) ITI  (iii) 05 वर्षे अनुभव
 33. पद क्र.33: 1(i) 0वी उत्तीर्ण    (ii)  यांत्रिक किंवा ऑटोमोबाईल किंवा उत्पादन डिप्लोमा  (iii) 02 वर्षे अनुभव
 34. पद क्र.34: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) ITI  (iii) 05 वर्षे अनुभव
 35. पद क्र.35: (i) 10 वी उत्तीर्ण    (ii) जैव-वैद्यकीय किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी डिप्लोमा  (iii) 02 वर्षे अनुभव
 36. पद क्र.36: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  यांत्रिक किंवा ऑटोमोबाईल किंवा उत्पादन डिप्लोमा  (iii) 01 वर्ष अनुभव
 37. पद क्र.37: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  डेंटल हायजिनिस्ट परीक्षा उत्तीर्ण
 38. पद क्र.38: B.Sc (Maths & Statistics) किंवा B.Com (Statistics) किंवा B.A (Economics & Statistics)
 39. पद क्र.39: (i) 10 वी उत्तीर्ण    (ii)  यांत्रिक किंवा ऑटोमोबाईल किंवा उत्पादन डिप्लोमा  (iii) 02 वर्षे अनुभव
 40. पद क्र.40: (i) 10 वी उत्तीर्ण    (ii)  यांत्रिक किंवा ऑटोमोबाईल किंवा उत्पादन डिप्लोमा  (iii) 03 वर्षे अनुभव
 41. पद क्र.41: (i) 10 वी उत्तीर्ण    (ii)  मान्यताप्राप्त संस्थेच्या औद्योगिक सुरक्षा अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र असणे (iii) अग्निशमन उपकरणांचे पुरेसे ज्ञान    (iii) 05 वर्षे अनुभव
 42. पद क्र.42: MSW
 43. पद क्र.43: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  शॉर्टहैंड 120 श.प्र.मि.  (iii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि
 44. पद क्र.44: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  शॉर्टहैंड 100 श.प्र.मि.  (iii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि
 45. पद क्र.45: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii)  शॉर्टहैंड 80  श.प्र.मि.  (iii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि
 46. पद क्र.46: रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र पदवी + रेडियोग्राफी मध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.
 47. पद क्र.47: न्यूरोलॉजीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी, किंवा न्यूरोलॉजीमधील पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र यासह विज्ञान पदवी + इलेक्ट्रोएन्सेफॅलोग्राफी (ईईजी) किंवा न्यूरोलॉजीमध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र
 48. पद क्र.48: हिस्टोपॅथॉलॉजीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा हिस्टोपॅथॉलॉजीमधील पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये  पदवी  किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्रासह विज्ञान पदवी + हिस्टोपॅथॉलॉजीमध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.
 49. पद क्र.49: (i) B.Sc   (ii) पॅरामेडिकल मूलभूत प्रशिक्षण अभ्यासक्रम
 50. पद क्र.50: लायब्ररी सायन्स डिप्लोमा
 51. पद क्र.51: (i) 10वी उत्तीर्ण    (ii) इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र
 52. पद क्र.52: 10 वी उत्तीर्ण
 53. पद क्र.53: रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीची पदवी किंवा रेडिओग्राफीमध्ये पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी किंवा भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र पदवी + रेडियोग्राफी मध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र.
 54. पद क्र.54: 12वी (विज्ञान) उत्तीर्ण पॅरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स पूर्ण
 55. पद क्र.55: 10वी उत्तीर्ण

मंडळ निहाय तपशील: 

अ. क्र.  मंडळ पद संख्या
1 मुंबई 804
2 ठाणे 1671
3 नाशिक 1031
4 कोल्हापूर 639
5 छ. संभाजीनगर 470
6 लातूर 428
7 अकोला 806
8 नागपूर 1090
Total 6939

वयाची अट: 18 सप्टेंबर 2023 रोजी 18 ते 40 वर्षे. [मागासवर्गीय/आदुघ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-  [मागासवर्गीय/अनाथ/आदुघ: ₹900/-, माजी सैनिक: फी नाही]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 18 सप्टेंबर 2023  22 सप्टेंबर 2023 (11:59 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

Advertisement

शुद्धीपत्रक: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

 

Total: 6939 Posts

Name of the Post & Details:  

Post No. Name of the Posts Post No. Name of the Post
1 House &
Linen Keeper- Linen Keeper
29 Record Keeper
2 Store cum Linen keeper 30 Health Supervisor
3 Laboratory Scientific Officer (Circle) 31 Electrician (Transport)
4 Laboratory Scientific Officer 32 Skilled Artizen
5 Laboratory Assistant 33 Senior Technical Assistant
6 X-Ray Technician/ X-Ray Scientific Officer 34 Junior Technical Assistant
7 Blood Bank Technician/ Blood Bank Scientific Officer 35 Technician (HEMR)
8 Pharmacy Officer 36 Junior Technical Assistant (HEMR)
9 Dietician 37 Dental Hygienist
10 ECG Technician 38 Statistical Investigator
11 Dental Mechanic 39 Foreman
12 Dialysis Technician 40 Service Engineer
13 Staff Nurse (Govt) 41 Senior Security Assistant
14 Staff Nurse (Private) 42 Medical Social Worker/ Social Superintendent) (Medical)
15 Telephone Operator 43 Higher Grade
Steno
16 Driver 44 Lower Grade
Steno
17 Tailor 45 Steno Typist
18 Plumber 46 X-Ray Assistant
19 Carpenter 47 EEG Technician
20 Ophthalmic Officer 48 Histopathy Technician
21 Psychiatric Social Worker/ Social Superintendent (Psychiatric) 49 Health Inspector
22 Physiotherapist 50 Librarian
23 Occupational Therapist 51 Electrician
24 Counsellor 52 Operation Theatre Assistant
25 Chemical Assistant 53 Mouldroom Technician / Radiography Technician
26 Bacteriologist / Laboratory
Technician
54 Multi-Purpose Health Worker (Male)
27 Non-Medical Assistant 55 Junior Oversear
28 Warden

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) 10th pass  (ii) Experience
 2. Post No.2: (i) 10th pass (ii) Marathi Typing 30 S.P.M. (iii) 01 year experience
 3. Post No.3: Degree in Chemistry/Biology/ Botany/Zoology /Microbiology/Biotechnology/Forensic Science + D.M.L.T. or laboratory paramedical technology degree
 4. Post No.4: Degree in Chemistry/ Biology/Botany/ Zoology/Microbiology/Biotechnology/Forensic Science + D.M.L.T. or laboratory paramedical technology degree
 5. Post No.5: Chemistry/Biology/Botany/Zoology/Microbiology/Biotechnology/Forensic Science Degree + D.M.L.T. or laboratory paramedical technology degree
 6. Post No.6: Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Radiography.
 7. Post No.7: Degree in Paramedical Technology in Blood Transfusion or Degree in Paramedical Technology in Blood Transfusion or Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology and Diploma or Certificate in Blood Transfusion or Blood Bank Technology or Medical Laboratory Technology.
 8. Post No.8: B.Pharm OR D.Pharm+ 02 years experience
 9. Post No.9: B.Sc. (Home Science)
 10. Post No.10: Degree in Paramedical Technology in Cardiology OR Degree in Paramedical Technology in Cardiology OR Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Cardiology.
 11. Post No.11: 12th Pass  (ii) Dental Mechanic Course
 12. Post No.12: (i) B.Sc (PCB)   (ii) DMLT
 13. Post No.13: GNM Diploma
 14. Post No.14: B.Sc (Nursing)
 15. Post No.15: 10th pass
 16. Post No.16: (i) 10th pass (ii) Heavy Vehicle Driving License (iii) 03 years experience
 17. Post No.17: (i) 10th Pass (ii) Tailoring & Cutting Course
 18. Post No.18: (i) Literate (ii) 02 years experience
 19. Post No.19: ITI (Carpenter)
 20. Post No.20: Optometry Degree of Clinical Optometry
 21. Post No.21: MSW
 22. Post No.22: 12th Pass Physiotherapy Diploma
 23. Post No.23: Bachelor of Science (Occupational Therapy)
 24. Post No.24: (i) Post Graduate Degree in Psychiatry (ii) Counseling Course of Maharashtra Institute of Mental (iii) 05 years experience
 25. Post No.25: M.Sc (Bio-Chemistry) or B.Sc. (Chemistry)
 26. Post No.26: M.Sc (Microbiology) or B.Sc. (Microbiology)
 27. Post No.27: (i) 10th passed  (ii) Completed four months training course in leprosy at a leprosy training center or a recognized institution and passed the final examination.
 28. Post No.28: B.Sc.(Hon.) Degree or Degree in Arts or Science
 29. Post No.29: (i) Graduate. (ii) Diploma or Certificate in Library Science
 30. Post No.30: (i) B.Sc  (ii) Paramedical Basic Training Course
 31. Post No.31: (i) 10th pass (ii) ITI (iii) 05 years experience
 32. Post No.32: (i) 10th pass (ii) ITI (iii) 05 years experience
 33. Post No.33: (i) 0th Pass (ii) Mechanical or Automobile or Manufacturing Diploma (iii) 02 years experience
 34. Post No.34: (i) 10th pass (ii) ITI (iii) 05 years experience
 35. Post No.35: (i) 10th pass (ii) Diploma in Bio-Medical or Electrical or Electronics Engineering (iii) 02 years experience
 36. Post No.36: (i) 10th pass (ii) Diploma in Mechanical or Automobile or Manufacturing (iii) 01 year experience
 37. Post No.37: (i) Passed 10th (ii) Passed Dental Hygienist Examination
 38. Post No.38: B.Sc (Maths & Statistics) or B.Com (Statistics) or B.A (Economics & Statistics)
 39. Post No.39: (i) 10th pass (ii) Diploma in Mechanical or Automobile or Manufacturing (iii) 02 years experience
 40. Post No.40: (i) 10th pass (ii) Diploma in Mechanical or Automobile or Manufacturing (iii) 03 years experience
 41. Post No.41: (i) 10th pass (ii) Industrial safety course certificate from a recognized institute (iii) Adequate knowledge of fire fighting equipment (iii) 05 years experience
 42. Post No.42: MSW
 43. Post No.43: (i) 10th Pass (ii) Shorthand 120 wpm (iii) Marathi Typing 30 wpm or English 40 wpm
 44. Post No.44: (i) 10th Pass (ii) Shorthand 100 wpm (iii) Marathi Typing 30 wpm or English 40 s.p.m
 45. Post No.45: (i) 10th Pass (ii) Shorthand 80 S.P.M. (iii) Marathi Typing 30 wpm or English 40 wpm
 46. Post No.46: Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Radiography.
 47. Post No.47: Degree in Paramedical Technology in Neurology, or Degree in Paramedical Technology in Neurology or Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology + Electroencephalography (EEG) or Diploma or Certificate in Neurology
 48. Post No.48: Degree in Paramedical Technology in Histopathology or Degree in Paramedical Technology in Histopathology or Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Histopathology.
 49. Post No.49: (i) B.Sc  (ii) Paramedical Basic Training Course
 50. Post No.50: Diploma in Library Science
 51. Post No.51: (i) 10th Pass (ii) Electrical Diploma/Certificate
 52. Post No.52: 10th pass
 53. Post No.53: Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Paramedical Technology in Radiography or Degree in Physics and Chemistry or Biology + Diploma or Certificate in Radiography.
 54. Post No.54: 12th (Science) Pass Completed Paramedical Basic Training Course
 55. Post No.55: 10th pass

Circle wise Details:

Sr. No. Circle No. of Vacancy
1 Mumbai 804
2 Thane 1671
3 Nashik 1031
4 Kolhapur 639
5 Chh. Sambhajinagar 470
6 Latur 428
7 Akola 806
8 Nagpur 1090
Total 6939

Age Limit: 18 to 40 years as on 18 September 2023[Reserved Category/EWS/Orphan: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹1000/-  [Reserved Category/EWS/Orphan: ₹900/-, ExSM: No fee]

Last Date of Online Application: 18 September 2023  22 September 2023 (11:59 PM)

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

Divider

3466 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 3466 जागा

पदाचे नाव: शिपाई, कक्षसेवक, बाह्यरुग्ण सेवक, अपघात विभाग सेवक / प्रयोगशाळा परिचर, रक्तपेढी परिचर, दंत सहाय्यक, मदतनिस आणि इतर पदे. 

शैक्षणिक पात्रता: 10वी उत्तीर्ण / ITI 

सूचना: सविस्तर माहिती करिता कृपया जाहिरात पाहा.

वयाची अट: 31 जुलै 2021 रोजी 18 ते 38 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र 

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹600/-  [मागासवर्गीय/EWS: ₹400/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 ऑगस्ट 2021  23 ऑगस्ट 2021 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 3466 Posts

Name of the Post: Peon, Room Servant, Outpatient Servant, Accident Department Servant / Laboratory Attendant, Blood Bank Attendant, Dental Assistant, Helper, and other posts.

Educational Qualification: 10th Class Pass / ITI

Age Limit: 18 to 38 years as on 31 July 2021.

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹600 / – [Reserved Class/EWS: ₹400/-]

Last Date of Online Application: 20 August 2021  23 August 2021 

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

2752 जागांसाठी भरती 

Total: 2725 जागा

पदाचे नाव & तपशील (Click Here)

शैक्षणिक पात्रता: 10वी/12वी उत्तीर्ण/ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान पॅरामेडिकल पदवी/B.Sc/पदवीधर/पदव्युत्तर पदवी/B.Pharm/M.Pharm/GNM/B.Sc (नर्सिंग)/वाहनचालक परवाना/ITI (इलेक्ट्रिशियन/कुशल कारागिर/टेलर/कारपेंटर/B.Sc.(Hon.)/ग्रंथालय विज्ञान डिप्लोमा./मेकॅनिकल किंवा ऑटोमोबाईल किंवा प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग डिप्लोमा./10वी+मराठी & इंग्रजी टायपिंग.

सूचना: सविस्तर माहिती करिता कृपया जाहिरात पाहा.

वयाची अट: 

 1.  प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी:  30 जून 2021 रोजी 18 ते 40 वर्षे.
 2. उर्वरित पदे: 31 जुलै 2021 रोजी 18 ते 38 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र 

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹600/-  [मागासवर्गीय/EWS: ₹400/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख:  20 ऑगस्ट 2021  22 ऑगस्ट 2021

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English-Post-Divider

Total: 2725 Posts

Name of the Post: Group C

Educational Qualification: 10th / 12th pass / Laboratory Technology Paramedical Degree / B.Sc/ Graduate / Post Graduate Degree / B.Pharm / M.Pharm / GNM / B.Sc (Nursing) / Driver’s License / ITI (Electrician / Skilled Artizen / Tailor) / Carpenter / B.Sc. (Hon.) / Diploma in Library Science./Diploma in Mechanical or Automobile or Production Engineering./10th Pass + Marathi & English Typing.

Age Limit:

 1. Laboratory Scientific Officer: 18 to 40 years as on 30 June 2021
 2. Remaining Posts: 18 to 38 years as on 31 July 2021

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹600/-  [Reserved Category/EWS: ₹400/-]

Last Date of Online Application:  20 ऑगस्ट 2021  22 ऑगस्ट 2021

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

ग्रुप-A- 1152 जागांसाठी भरती

जाहिरात क्र.: 02/2021

Total: 1152 जागा

पदाचे नाव: वैद्यकीय अधिकारी गट-अ

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. वैद्यकीय अधिकारी (MBBS): MBBS किंवा समतुल्य. 
 2. वैद्यकीय अधिकारी (विशेषज्ञ): पदव्युत्तर पदवी / डिप्लोमा किंवा समतुल्य.

वयाची अट: 09 ऑगस्ट 2021 रोजी 38 वर्षांपर्यंत  [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1500/-   [मागासवर्गीय: ₹1000/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 21 ऑगस्ट 2021 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Advertisement No.: 02/2021

Total: 1152 Posts

Name of The Post: Medical Officers Group A

Educational Qualification: 

 1. Medical Officer (MBBS): MBBS Degree
 2. Medical Officer (Specialist): Post Graduate Degree / Diploma or equivalent

Age Limit: 38 years as on 09 August 2021 [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹1500/- [Reserved Category: ₹1000/-]

Last Date of Online Application: 21 August 2021 

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

899 जागांसाठी भरती 

जाहिरात क्र.: 01/2021

Total: 899 जागा

पदाचे नाव: वैद्यकीय अधिकारी गट-अ

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. वैद्यकीय अधिकारी (MBBS): MBBS किंवा समतुल्य 
 2. वैद्यकीय अधिकारी (विशेषज्ञ): पदव्युत्तर पदवी / डिप्लोमा किंवा समतुल्य

वयाची अट: 01 एप्रिल 2021 रोजी 38 वर्षांपर्यंत  [मागासवर्गीय:05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-   [मागासवर्गीय: ₹500/-]

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: आरोग्य सेवा आयुक्तालय, सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल आवार, आरोग्य भवन, मुंबई 400 001

अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख: 20 एप्रिल 2021

अधिकृत वेबसाईट: पहा

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पहा

English-Post-Divider

Advertisement No.: 01/2021

Total: 899 Posts

Name of The Post: Medical Officers Group A

Educational Qualification: 

 1. Medical Officer (MBBS): MBBS Degree
 2. Medical Officer (Specialist): Post Graduate Degree / Diploma or equivalent

Age Limit: 38 years as on 01 April 2021 [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: All Maharashtra

Fee: Open Category: ₹1000/- [Reserved Category: ₹500/-]

Address to Send Application Form: Commissionerate of Health Services, St. George’s Hospital Premises, Arogya Bhavan, Mumbai 400 001

Last Date for Submission of Application Form: 20 April 2021

Official Website: View

Notification & Application Form: View

Divider

 

About Maharashtra Public Health Department Recruitment:

Maharashtra Public Health Department conducts recruitment for various positions related to healthcare and public health services in the state of Maharashtra. Here is some general information about Maharashtra Public Health Department recruitment:

1. Positions
Maharashtra Public Health Department conducts recruitment for a wide range of positions, including Medical Officer, Staff Nurse, Pharmacist, Lab Technician, Health Inspector, and other technical and administrative roles in government hospitals, health centers, and related departments.

2. Eligibility Criteria
The eligibility criteria for Maharashtra Public Health Department recruitment vary depending on the specific position. Candidates should have the required educational qualifications, experience, and other criteria as mentioned in the recruitment notification.

3. Selection Process
The selection process for Maharashtra Public Health Department recruitment typically involves the following stages:
i). Written Examination: Candidates may need to appear for a written examination that tests their knowledge and skills related to the healthcare field.
ii) Interview: Shortlisted candidates from the written examination are usually called for an interview, where their qualifications, experience, and suitability for the role are assessed.

4. Application Process
Interested candidates can apply for Maharashtra Public Health Department recruitment through the official website of the department or the state government’s job portal. The application form, along with instructions, is made available during the application period specified in the recruitment notification. Candidates need to provide their personal details, educational qualifications, and other necessary information.

5. Admit Card and Results
Admit cards for the written examination or interview are typically available for download on the department’s website. Candidates can use their application details to access and download the admit card. The results of the selection process are also announced on the department’s website.

6. Pay Scale and Benefits
The pay scale, allowances, and benefits for Maharashtra Public Health Department positions are determined by the state government’s policies and may vary based on the specific role and level.

Related Posts

महत्त्वाच्या भरती