Advertisement

(MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 572 जागांसाठी भरती [⏰आज शेवटची तारीख] (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 572 जागांसाठी भरती [⏰आज शेवटची तारीख] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (IGCAR) इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रात 337 जागांसाठी भरती (IGCAR) इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रात 337 जागांसाठी भरती SSC GD कॉन्स्टेबल भरती SSC GD कॉन्स्टेबल भरती (BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप ‘C’ पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप 'C' पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती भारतीय रेल्वे मेगा भरती – (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र भारतीय रेल्वे मेगा भरती - (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021 (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021

Advertisement

Bar

MPSC HallTicket- MPSC Admit Card

MPSC HallTicket

MPSC HallTicketMaharashtra Public Service Commission, Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released hall ticket for attending the preliminary exam for the posts of State Services preliminary Examination of Advt No.19/2019. MPSC HallTicket- MPSC Admit Card.

Advertisement
(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा-2020 
पूर्व परीक्षा  11 एप्रिल 2021
पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र Click Here
(MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2020
पूर्व परीक्षा   27 मार्च 2021
पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र Click Here
MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020
पूर्व परीक्षा  14 मार्च 2021   21 मार्च 2021
पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र Click Here

(MPSC) सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा-2020 प्रवेशपत्र 

(MPSC) दिवाणी न्यायाधीश प्रथमवर्ग पूर्व परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र

(MPSC) पशुधन विकास अधिकारी चाळणी परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) महाराष्ट्र स्थापत्य & विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

 (MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर क्र. 2 कर सहायक प्रवेशपत्र

 (MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर क्र. 2 दुय्यम निरीक्षक प्रवेशपत्र

(MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 (लिपिक टंकलेखक) प्रवेशपत्र

(MPSC) गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

 (MPSC) दिवाणी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा-2019 [राज्य कर निरीक्षक] प्रवेशपत्र

(MPSC) पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र 

(MPSC) अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र