Advertisement

(Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] NEET Result NEET Result भारतीय रेल्वे मेगा भरती (CEN) No.03/2019 अर्जाची स्थिती भारतीय रेल्वे मेगा भरती (CEN) No.03/2019 अर्जाची स्थिती (Indian Army) भारतीय सैन्य भरती 2020 (Indian Army) भारतीय सैन्य भरती 2020 (SSC Stenographer) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत स्टेनोग्राफर पदांची मेगा भरती (SSC Stenographer) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत स्टेनोग्राफर पदांची मेगा भरती (Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 1371 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 1371 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती (SSC JE) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत 'ज्युनियर इंजिनिअर' पदांची मेगा भरती (SEBI) सिक्युरिटीज् & एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मध्ये 147 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SEBI) सिक्युरिटीज् & एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मध्ये 147 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ]
Advertisement
Advertisement

MPSC HallTicket- MPSC Admit Card

MPSC HallTicket

MPSC HallTicketMaharashtra Public Service Commission, Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released hall ticket for attending the preliminary exam for the posts of State Services preliminary Examination of Advt No.19/2019. MPSC HallTicket- MPSC Admit Card.

Advertisement
MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020
पूर्व परीक्षा  11 ऑक्टोबर 2020
पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र Click Here
सूचना Click Here

(MPSC) सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा-2020 प्रवेशपत्र 

(MPSC) दिवाणी न्यायाधीश प्रथमवर्ग पूर्व परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र

(MPSC) पशुधन विकास अधिकारी चाळणी परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) महाराष्ट्र स्थापत्य & विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

 (MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर क्र. 2 कर सहायक प्रवेशपत्र

 (MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर क्र. 2 दुय्यम निरीक्षक प्रवेशपत्र

(MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 (लिपिक टंकलेखक) प्रवेशपत्र

(MPSC) गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

 (MPSC) दिवाणी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा-2019 [राज्य कर निरीक्षक] प्रवेशपत्र

(MPSC) पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र 

(MPSC) अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र