Advertisement

(RITES) रेल इंडिया टेक्निकल & इकॉनॉमिक सर्विस लि. मध्ये 170 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (RITES) रेल इंडिया टेक्निकल & इकॉनॉमिक सर्विस लि. मध्ये 170 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] (Canara Bank) कॅनरा बँकेत 220 जागांसाठी भरती (Canara Bank) कॅनरा बँकेत 220 जागांसाठी भरती (ISP Nashik) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नाशिक येथे विविध पदांची भरती (ISP Nashik) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नाशिक येथे विविध पदांची भरती (SBI PO) भारतीय स्टेट बँकेत ‘प्रोबेशनरी ऑफिसर’ पदाच्या 2000 जागांसाठी भरती (SBI PO) भारतीय स्टेट बँकेत 'प्रोबेशनरी ऑफिसर' पदाच्या 2000 जागांसाठी भरती (SBI Apprentice) भारतीय स्टेट बँकेत ‘अप्रेंटिस’ पदाच्या 8500 जागांसाठी भरती (SBI Apprentice) भारतीय स्टेट बँकेत ‘अप्रेंटिस’ पदाच्या 8500 जागांसाठी भरती (ICG) भारतीय तटरक्षक दल भरती 2020 (ICG) भारतीय तटरक्षक दल भरती 2020 (Konkan Railway) कोकण रेल्वे भरती 2020 (Konkan Railway) कोकण रेल्वे भरती 2020 (SSC CHSL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा 2020 (SSC CHSL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा 2020
Advertisement
Advertisement

भारतीय रेल्वे मेगा भरती (CEN) No.03/2019 अर्जाची स्थिती

RRB Railway Hallticket

Railway Recruitment Board (RRB). Centralised Employment Notice (CEN) No. 01/2019. Non-Technical Popular Categories (NTPC) – Graduate and Under Graduate. From Below Given Link.

Advertisement
भारतीय रेल्वे – 1665 जागांसाठी भरती (CEN) No.01/2019 
परीक्षा (CBT)  डिसेंबर 2020 
अर्जाची स्थिती तपासा Click Here
MajhiNaukri New सूचना Click Here
भारतीय रेल्वे NTPC मेगा भरती (CEN) No.01/2019 
परीक्षा (CBT)  डिसेंबर 2020 
अर्जाची स्थिती तपासा Click Here
सूचना Click Here
 (RRB) भारतीय रेल्वेत 13487 जागांसाठी मेगा भरती (CEN) No.03/2018 
CBT II
द्वितीय टप्यातील CBT परीक्षा 28 ऑगस्ट ते 01 सेप्टेंबर 2019 
प्रवेशपत्र Click Here
परीक्षा शहर, तारीख, SC/ST प्रवासी पास & शिफ्ट
Click Here 
ऑनलाईन मॉक टेस्ट
Click Here 
सूचना
 Click Here
CBT I 
प्रथम टप्यातील CBT परीक्षा
26 ते 28 जून 2019 
अर्जाची स्थिती तपासा  Click Here
CBT 1 परीक्षा प्रवेशपत्र
Click Here 
परीक्षा शहर, तारीख, SC/ST प्रवासी पास & शिफ्ट
Click Here
ऑनलाईन मॉक टेस्ट
Click Here
सूचना Click Here
भारतीय रेल्वे ‘ग्रुप D’ मेगा भरती 
परीक्षा (CBT)   सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2019
अर्जाची स्थिती तपासा Click Here
 (RRB) भारतीय रेल्वेत 1937 जागांसाठी मेगा भरती (पॅरामेडिकल) (CEN) No.02/2019 
प्रथम टप्यातील CBT परीक्षा 19, 20 & 21 जुलै 2019 
CBT परीक्षा प्रवेशपत्र
Click Here
परीक्षा शहर, तारीख, SC/ST प्रवासी पास & शिफ्ट
 Click Here
अर्जाची स्थिती तपासा  Click Here
ऑनलाईन मॉक टेस्ट
Click Here
सूचना Click Here
 (RRB) भारतीय रेल्वेत 13487 जागांसाठी मेगा भरती (CEN) No.03/2018 
प्रथम टप्यातील CBT परीक्षा: 26 ते 28 जून 2019 
अर्जाची स्थिती तपासा  Click Here
MajhiNaukri NewCBT परीक्षा प्रवेशपत्र
Click Here 
परीक्षा शहर, तारीख, SC/ST प्रवासी पास & शिफ्ट
Click Here
ऑनलाईन मॉक टेस्ट
Click Here
सूचना Click Here
(RRB) भारतीय रेल्वेत 26502 जागांसाठी मेगा भरती  (CEN) No.01/2018
Stage 3 परीक्षा 
MajhiNaukri New परीक्षा शहर & प्रवासी पास  Click Here
 (RRB) भारतीय रेल्वेत 62907 जागांसाठी मेगा भरती (CEN) No.02/2018 
प्रथम टप्यातील CBT परीक्षा: 17 सप्टेंबर ते डिसेंबर 2018 
शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) प्रवेशपत्र 
Click Here
 CBT परीक्षा प्रवेशपत्र Click Here
 परीक्षा शहर, तारीख, SC/ST प्रवासी पास & शिफ्ट Click Here
CBT परीक्षेबद्दल महत्वाची सूचना
Click Here
ऑनलाईन मॉक टेस्ट
Click Here
अर्जाची स्थिती तपासा Click Here
CBT परीक्षेच्या गुणांबद्दल सूचना
Click Here
सूचना Click Here
(RRB) भारतीय रेल्वेत 26502 जागांसाठी मेगा भरती  (CEN) No.01/2018
द्वितीय टप्यातील CBT परीक्षा: 21 ते 23 जानेवारी 2019
 CBT परीक्षा प्रवेशपत्र
Click Here
परीक्षा शहर, तारीख,SC/ST प्रवासी पास & शिफ्ट Click Here
ऑनलाईन मॉक टेस्ट Click Here
सूचना Click Here
(RRB) भारतीय रेल्वेत 26502 जागांसाठी मेगा भरती  (CEN) No.01/2018
प्रथम टप्यातील CBT परीक्षा: 09 ते 31 ऑगस्ट 2018
CBT परीक्षा प्रवेशपत्र: Click Here
ऑनलाईन मॉक टेस्ट: Click Here
Check Exam City, Date & SC,ST Travel Pass: Click Here
CBT परीक्षेच्या गुणांबद्दल सूचना: पाहा 
सूचना: पाहा