Advertisement

(Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप ‘C’ पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप 'C' पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती भारतीय रेल्वे मेगा भरती – (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र भारतीय रेल्वे मेगा भरती - (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 502 जागांसाठी भरती (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 502 जागांसाठी भरती (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (HPCL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम मध्ये 239 जागांसाठी भरती (HPCL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम मध्ये 239 जागांसाठी भरती (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021 (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021

Advertisement

Bar

UPSC HallTicket – UPSC Admit Card

UPSC HallTicketUPSC HallTicket

Union Public Service Commission, UPSC Examination Hall Ticket/UPSC Admit Card.  Combined Defence Services (I) 2020 Exam Admit Card Download. Indian Economic Service Exam 2020 & Indian Statistical Service Exam 2020 Admit Card. 

Advertisement
(UPSC-NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)-I परीक्षा 2021 प्रवेशपत्र
परीक्षा 18 एप्रिल 2021
प्रवेशपत्र Click Here
(UPSC) भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र
परीक्षा 28 फेब्रुवारी ते 07 मार्च 2021
प्रवेशपत्र Click Here
(UPSC CGS) UPSC मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2021
पूर्व परीक्षा 21 फेब्रुवारी 2021
मुख्य परीक्षा  17 & 18 जुलै 2021
पूर्व प्रवेशपत्र Click Here
(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- I) 2021 प्रवेशपत्र 
परीक्षा 07 फेब्रुवारी 2021
प्रवेशपत्र Click Here
(UPSC) नागरी सेवा (Civil Services) मुख्य परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र
परीक्षा 08 ते 17 जानेवारी 2021
प्रवेशपत्र Click Here
(UPSC CAPF) UPSC मार्फत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात 209 जागांसाठी भरती
परीक्षा 20 डिसेंबर 2020
प्रवेशपत्र Click Here
(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- II), 2020 प्रवेशपत्र 
परीक्षा 08 नोव्हेंबर 2020
प्रवेशपत्र Click Here
(UPSC CMS) UPSC मार्फत संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा 2020
परीक्षा 22 ऑक्टोबर 2020
प्रवेशपत्र Click Here
भारतीय आर्थिक सेवा (IES) / भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2020
परीक्षा 16 ते 18 ऑक्टोबर 2020
IES प्रवेशपत्र Click Here
ISS प्रवेशपत्र Click Here

(UPSC) इंजिनिअरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र

(UPSC) संयुक्त भू-वैज्ञानिक (मुख्य) परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र

 (UPSC) नागरी सेवा (Civil Services) पूर्व परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र 

(UPSC NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)- II 2020 प्रवेशपत्र

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- I), 2020 प्रवेशपत्र 

•  UPSC मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक & भूविज्ञानी पूर्व परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र

(UPSC) इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा 2020 प्रवेशपत्र

(UPSC NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA)- II 2019 प्रवेशपत्र

 (UPSC) नागरी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र 

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (CDS- II), 2019 प्रवेशपत्र 

(UPSC) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल – CAPF परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(UPSC) संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

(UPSC) भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2019 (IES) परीक्षा प्रवेशपत्र 

(UPSC) भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2019 (ISS) परीक्षा प्रवेशपत्र