Advertisement

Advertisement

Bar

(KDMC) कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत 120 जागांसाठी भरती

KDMC Recruitment 2021

KDMC RecruitmentKalyan Dombivali Municipal Corporation, KDMC Recruitment 2021 (KDMC Bharti 2021) for 120 Medical Officer, Ayush Medical Officer, Sister Incharge, ECG Technician, Staff Nurse, ANM, & Lab Technician Posts.  www.majhinaukri.in/kdmc-recruitment

Advertisement

Total: 120 जागा

पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1  वैद्यकीय अधिकारी (जनरल) 34
2 आयुष वैद्यकीय अधिकारी
3 सिस्टर इनचार्ज 01
4 ECG टेक्निशियन 08
5 स्टाफ नर्स 59
6 सहा.परिचारीका प्रसाविका 16
7 लॅब टेक्निशियन 02
Total 120

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: MBBS
 2. पद क्र.2: BAMS/BHMS/BUMS
 3. पद क्र.3: (i) 12वी (विज्ञान) उत्तीर्ण   (ii) GNM   (iii) 07 वर्षे अनुभव
 4. पद क्र.4: (i) ECG टेक्निशियन   (ii) 01 वर्षे अनुभव 
 5. पद क्र.5: B.Sc (नर्सिंग) किंवा GNM 
 6. पद क्र.6: ANM
 7. पद क्र.7: (i) B.Sc   (ii) DMLT

नोकरी ठिकाण: कल्याण-डोंबिवली

Fee: फी नाही.

थेट मुलाखत: 30 एप्रिल 2021  (11:00 AM)

मुलाखतीचे ठिकाण: आयुक्त कार्यालय, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, शंकरराव चौक मी कल्याण (प.)

अधिकृत वेबसाईट: View

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पहा

English Post Divider

Advertisement

Total: 120 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Medical Officer (General) 32
2 Ayush Medical Officer
3 Sister Incharge 01
4 ECG Technician 08
5 Staff Nurse 59
6 ANM 16
7 Lab Technician 02
Total 120

Educational Qualification:

 1. Post No.1: MBBS
 2. Post No 2: BAMS / BHMS / BUMS
 3. Post No.3: (i) HSC (Science) (ii) GNM (iii) 07 years experience
 4. Post No.4: (i) ECG Technician (ii) 01 years experience
 5. Post No.5: B.Sc (Nursing) or GNM
 6. Post No.6: ANM
 7. Post No.7: (i) B.Sc (ii) DMLT

Job Location: Kalyan-Dombivali

Fee: No fee.

Date of Interview: 30 April 2021 (11:00 AM)

Venue of Interview: Commissioner’s Office, Kalyan Dombivali Municipal Corporation, Administrative Building, 2nd Floor, Shankarrao Chowk I Kalyan (W)

Advertisement

Official Website: View

Notification & Application Form: View

1008 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 1008 जागा

पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वैद्यकीय अधिकारी (इन्टेन्सिव्हिस्ट/फिजिशियन) 30
2 हॉस्पिटल मॅनेजर
08
3 वैद्यकीय अधिकारी  (जनरल) 120
4 आयुष वैद्यकीय अधिकारी  120
5 स्टाफ नर्स/ANM 588
6 एक्स-रे टेक्निशियन 14
7 फार्मासिस्ट 15
8 ECG टेक्निशियन 09
9 लॅब टेक्निशियन 24
10 वॉर्डबॉय  80
Total 1008

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) M.D./D.N.B Medicine/ Anaesthesia M.D. Pulmonary Medicine/Critical care/lDCCM/MBBS,DA/MBBS,DTCD with IDCCM   (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 2. पद क्र.2: रुग्णालय प्रशासनाचा एक वर्षाचा अनुभव असलेले कोणतेही वैद्यकीय पदवीधर.
 3. पद क्र.3: MBBS
 4. पद क्र.4: B.A.M.S. / B.H.M.S. / B.U.M.S
 5. पद क्र.5: GNM /B.Sc (नर्सिंग)/ANM
 6. पद क्र.6: एक्स-रे टेक्निशियन डिप्लोमा
 7. पद क्र.7: D.Pharm/B.Pharm
 8. पद क्र.8: (i) ECG टेक्निशियन डिप्लोमा   (ii) 01 वर्ष अनुभव
 9. पद क्र.9: (i) B.Sc   (ii) DMLT
 10. पद क्र.10:10वी उत्तीर्ण   

वयाची अट: 30 जून 2020 रोजी 18 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: कल्याण-डोंबिवली

Fee: फी नाही.

थेट मुलाखत: 

 1. पद क्र.1 ते 9: 30 जून 2020  (11:00 AM)
 2. पद क्र.10 (वॉर्डबॉय): 01 जुलै 2020  (11:00 AM)

मुलाखतीचे ठिकाण: आयुक्त कार्यालय, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, शंकरराव चौक, कल्याण (प)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

English Post Divider

Total: 1008 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Medical Officer (Intensivist/Physician) 30
2 Hospital Manager 08
3 Medical Officer (General) 120
4 Ayush Medical Officer 120
5 Staff Nurse/ANM 588
6  X-Ray Technician 14
7 Pharmacist 15
8 ECG Technician 09
9 Lab Technician 24
10 Ward Boy 80
Total 1008

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) M.D./D.N.B Medicine/ Anaesthesia M.D. Pulmonary Medicine/Critical care/lDCCM/MBBS,DA/MBBS,DTCD with IDCCM   (ii) 02 वर्षे अनुभव
 2. Post No.2: Any Medical Graduate with one year experience of Hospital administration
 3. Post No.3: MBBS
 4. Post No.4: B.A.M.S. / B.H.M.S. / B.U.M.S
 5. Post No.5: GNM /B.Sc (Nursing)/ANM
 6. Post No.6: X-ray Technician Diploma
 7. Post No.7: D.Pharm/B.Pharm
 8. Post No.8: (i) ECG Technician Diploma (ii) 01 year experience
 9. Post No.9: (i) B.Sc   (ii) DMLT
 10. Post No.10: SSC

Age Limit: 18 to 38 years as on 30 June 2020, [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Job Location: Kalyan-Dombivali

Fee: No fee.

Date of Interview:

 1. Post No.1 to 9: 30 June 2020  (11:00 AM)
 2. Post No.10 (Word Boy): 01 July 2020  (11:00 AM)

Venue of Interview: Commissioner’s Office, Kalyan Dombivali Municipal Corporation, Administrative Building, 2nd Floor, Shankarrao Chowk, Kalyan (W)

Official Website: View

Notification & Application Form: View

546 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 546 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वैद्यकीय अधिकारी 43
2 आयुष वैद्यकीय अधिकारी 45
3 हॉस्पिटल मॅनेजर 05
4 स्टाफ नर्स 312
5 एक्सरे टेक्निशियन 05
6 ECG टेक्निशियन 07
7 लॅब टेक्निशियन 03
8 फार्मासिस्ट 11
9 वॉर्डबॉय 95
Total 546

शैक्षणिक पात्रता:

 1. पद क्र.1: MBBS 
 2. पद क्र.2: BAMS/BHMS/BUMS  
 3. पद क्र.3: रुग्णालय प्रशासनाचा एक वर्षाचा अनुभव असलेले कोणतेही वैद्यकीय पदवीधर.
 4. पद क्र.4: GNM /B.Sc (नर्सिंग)
 5. पद क्र.5: एक्सरे टेक्निशियन डिप्लोमा
 6. पद क्र.6: (i) ECG टेक्निशियन डिप्लोमा   (ii) 01 वर्ष अनुभव
 7. पद क्र.7: (i) B.Sc   (ii) DMLT
 8. पद क्र.8: D.Pharm/B. Pharm
 9. पद क्र.9: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) 02 वर्षे अनुभव

नोकरी ठिकाण: कल्याण, डोंबिवली

Fee: फी नाही.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (ईमेल): kdmcgad@gmail.com

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 29 एप्रिल 2020 (06:00 PM)

अर्ज कसा करावा: अर्जाची प्रिंट काढून अर्ज भरावा व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती PDF फॉरमेट मध्ये तयार करून संबंधित ईमेल आयडी वर पाठवा.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पाहा

English Post Divider

Total: 546 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1  Medical Officer 43
2 Ayush Medical Officer 45
3  Hospital Manager 05
4 Staff Nurse 312
5 X-ray Technician 05
6 ECG Technician 07
7 Laboratory Technician 03
8 Pharmacist 11
9 Ward Boy 95
Total 546

Educational Qualification:

 1. Post No.1: MBBS
 2. Post No.2: BAMS/BHMS/BUMS
 3. Post No.3: Any Medical Graduate with one year experience of Hospital administration
 4. Post No.4: GNM /B.Sc (Nursing)
 5. Post No.5: Diploma in X-ray Technician
 6. Post No.6: (i) Diploma in ECG Technician  (ii) 01 year experience
 7. Post No.7: (i) B.Sc   (ii) DMLT
 8. Post No.8: D.Pharm/B. Pharm
 9. Post No.9: (i) 10th Pass   (ii) 02 years experience

Job Location: Kalyan, Dombivali

Fee: No fee.

Address to Send Application Form (Email): kdmcgad@gmail.com

Last Date for Submission of Application Form: 29 April 2020 (06:00 PM)

Official Website: View

Notification & Application Form: View

Check Also

UPSC CMS Recruitment

(UPSC CMS) UPSC मार्फत संयुक्त वैद्यकीय सेवा परीक्षा 2021 [838 जागा]

UPSC CMS Recruitment 2021 Union Public Service Commission- Combined Medical Services Examination 2020. UPSC CMS …

IITM Pune Recruitment

(IITM) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे येथे 156 जागांसाठी भरती

IITM Pune Recruitment 2021 Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), IITM Pune Recruitment 2021 (IITM …