Advertisement

(BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (BOB) बँक ऑफ बडोदा मध्ये 511 जागांसाठी भरती (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप ‘C’ पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (IAF) भारतीय हवाई दलात ग्रुप 'C' पदांच्या 1515 जागांसाठी मेगा भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती भारतीय रेल्वे मेगा भरती – (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र भारतीय रेल्वे मेगा भरती - (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 502 जागांसाठी भरती (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 502 जागांसाठी भरती (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 627 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (HPCL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम मध्ये 239 जागांसाठी भरती (HPCL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम मध्ये 239 जागांसाठी भरती (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021 (Indian Army) भारतीय सैन्य दल भरती 2021

Advertisement

Bar

(Maha TAIT) महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा 2017

Maha TAIT 2017

Maha TAIT Maharashtra Government and Maharashtra State Council Examination, Pune. Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test – Maha TAIT 2017

Advertisement

(Maha TAIT) महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा 2017 उत्तरतालिका 

पदाचे नाव: शिक्षण सेवक

शैक्षणिक पात्रता: D.T.Ed., पदवी B.Ed., पदव्युत्तर पदवी

परीक्षा: 12 डिसेंबर 2017 ते 21 डिसेंबर 2017

Fee: 

  • सर्वसाधारण, इ.मा.व., वि.मा.प्र. व वि.जा.भ.ज : Rs 500/-
  • अनु.जाती, अनु.जमाती व अपंग: Rs 250/-

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 22 नोव्हेंबर 2017

जाहिरात (Notification): पाहा                                  

Online अर्ज: Apply Online   

Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test – Maha TAIT 2017

Advertisement

Name of the Post : Teacher

Educational Qualification: D.T.Ed.,Graduation B.Ed., Post Graduation

Examination: 12 December 2017 to 21 December 2017

Fee: 

  • General, OBC, SBC. VJNT: Rs 500 / –
  • SC, ST and PWD: Rs 250 / –

Last Date for Online Application: 22 November 2017

Notification:  View                                  

Online Application:  Apply Online    

Advertisement

Check Also

JEE Main

( JEE Main) संयुक्त प्रवेश (मुख्य) परीक्षा- एप्रिल 2020 [मुदतवाढ]

JEE Main 2020 Joint Entrance Examination (Main) Examination – April 2020. The National Testing Agency …

MAH BA-BEd BSc B.Ed.CET

MAH-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. CET 2020

MAH B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. CET 2020 Maharashtra State, Mumbai. MAH-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. CET 2020 for First Year of Four …