लातुरातील रेल्वे डब्यांच्या कारखान्यातून 30 लाख नोकऱ्या !