Advertisement

(Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2020 [Updated] (SSC CHSL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा 2020 (SSC CHSL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा 2020 (RITES) रेल इंडिया टेक्निकल & इकॉनॉमिक सर्विस लि. मध्ये 170 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (RITES) रेल इंडिया टेक्निकल & इकॉनॉमिक सर्विस लि. मध्ये 170 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती (Canara Bank) कॅनरा बँकेत 220 जागांसाठी भरती (Canara Bank) कॅनरा बँकेत 220 जागांसाठी भरती (ISP Nashik) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नाशिक येथे विविध पदांची भरती (ISP Nashik) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नाशिक येथे विविध पदांची भरती (SBI PO) भारतीय स्टेट बँकेत ‘प्रोबेशनरी ऑफिसर’ पदाच्या 2000 जागांसाठी भरती (SBI PO) भारतीय स्टेट बँकेत 'प्रोबेशनरी ऑफिसर' पदाच्या 2000 जागांसाठी भरती (SBI Apprentice) भारतीय स्टेट बँकेत ‘अप्रेंटिस’ पदाच्या 8500 जागांसाठी भरती (SBI Apprentice) भारतीय स्टेट बँकेत ‘अप्रेंटिस’ पदाच्या 8500 जागांसाठी भरती (ICG) भारतीय तटरक्षक दल भरती 2020 (ICG) भारतीय तटरक्षक दल भरती 2020
Advertisement
Advertisement

(Rayat Shikshan Sanstha) रयत शिक्षण संस्थेत 226 जागांसाठी भरती [Updated]

Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2020

Rayat Shikshan Sanstha RecruitmentRayat Shikshan Sanstha is an Indian educational organisation founded by Karmveer Bhaurao Patil in 1919. Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2020 (Rayat Shikshan Sanstha Bharti 2020) for 22+204 Head Master, Supervisor, Teacher, Sports Teacher, Arts and Music Teacher, Computer Teacher, & Librarian Posts. www.majhinaukri.in/rayat-shikshan-sanstha-recruitment

Advertisement

Grand Total: 226 जागा (204+22)

204 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 204 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 मुख्याध्यापक 07+02
2 पर्यवेक्षक 05
3 शिक्षक K.G. 51
4 शिक्षक इयत्ता 1ली ते 5वी  72+10
5 शिक्षक इयत्ता 6वी ते 8वी  20+6
6 शिक्षक इयत्ता 9वी ते 10वी  04
7 क्रीडा शिक्षक 08
8 कला व संगीत शिक्षक 13
9 संगणक शिक्षक 03
10 ग्रंथपाल 03
Total 204

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed. (ii) 05 वर्षे अनुभव 
 2. पद क्र.2: (i)  B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 3. पद क्र.3: के.जी. शिक्षक / माँटेसरी (प्रशिक्षित)
 4. पद क्र.4: (i) H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 5. पद क्र.5: (i) B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 6. पद क्र.6: (i) M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 7. पद क्र.7: (i) B.Sc./B.A./B.P.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 8. पद क्र.8: A.T.D./ क्राफ्ट / संगीत विशारद
 9. पद क्र.9: पदवी + संगणक कोर्स
 10. पद क्र.10: ग्रंथालय व माहिती विज्ञान पदवी

सूचना: सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.

नोकरी ठिकाण: सातारा 

Fee: 100/-   

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 23 जून 2020

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

Advertisement

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 204 Posts

Name of the Post: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Head Master 07+02
2 Supervisor 05
3 Teacher K.G. 51
4 Teacher 1st to 5th 72+10
5 Teacher 6th to 8th 20+6
6 Teacher 9th to 10th 04
7 Sports Teacher 08
8 Arts and Music Teacher 13
9 Computer Teacher 03
10 Librarian 03
Total 204

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed. (ii) 05 years experience
 2. Post No.2: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed  (ii) 02 years experience
 3. Post No.3: K.G. teacher /Montessori (trained)
 4. Post No.4: (i) H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED  (ii) 02 years experience
 5. Post No.5: (i) B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd  (ii) 02 years experience
 6. Post No.6: (i) M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed  (ii) 02 years experience
 7. Post No.7: (i) B.Sc./B.A./B.P.Ed  (ii) 02 years experience
 8. Post No.8: A.T.D./Craft/ Music Visharad
 9. Post No.9: Graduation + Computer Course
 10. Post No.10: Bachelor of Library and Information Science

Job Location: Satata

Advertisement

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 23 June 2020

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

MajhiNaukri New 22 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 22 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 मुख्याध्यापक 01
2 पर्यवेक्षक 01
3 शिक्षक K.G. 05
4 शिक्षक इयत्ता 1ली ते 5वी  05
5 शिक्षक इयत्ता 6वी ते 8वी  03
6 शिक्षक इयत्ता 9वी ते 10वी  04
7 क्रीडा शिक्षक 01
8 कला व संगीत शिक्षक 01
9 संगणक शिक्षक 01
Total 22

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed. (ii) 05 वर्षे अनुभव 
 2. पद क्र.2: (i)  B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 3. पद क्र.3: के.जी. शिक्षक / माँटेसरी (प्रशिक्षित)
 4. पद क्र.4: (i) H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 5. पद क्र.5: (i) B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 6. पद क्र.6: (i) M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 7. पद क्र.7: (i) B.Sc./B.A./B.P.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 8. पद क्र.8: A.T.D./ क्राफ्ट / संगीत विशारद
 9. पद क्र.9: पदवी + संगणक कोर्स

सूचना: सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.

नोकरी ठिकाण: कुंभोज

Fee: 100/-   

Advertisement

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 25 जून 2020

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 22 Posts

Name of the Post: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Head Master 01
2 Supervisor 01
3 Teacher K.G. 05
4 Teacher 1st to 5th 05
5 Teacher 6th to 8th 03
6 Teacher 9th to 10th 04
7 Sports Teacher 01
8 Arts and Music Teacher 01
9 Computer Teacher 01
Total 22

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed. (ii) 05 years experience
 2. Post No.2: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed  (ii) 02 years experience
 3. Post No.3: K.G. teacher /Montessori (trained)
 4. Post No.4: (i) H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED  (ii) 02 years experience
 5. Post No.5: (i) B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd  (ii) 02 years experience
 6. Post No.6: (i) M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed  (ii) 02 years experience
 7. Post No.7: (i) B.Sc./B.A./B.P.Ed  (ii) 02 years experience
 8. Post No.8: A.T.D./Craft/ Music Visharad
 9. Post No.9: Graduation + Computer Course

Job Location: Kumbhoj

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 25 June 2020

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

Check Also

ZP Nagpur Bharti

(ZP Nagpur) नागपूर जिल्हा परिषदेत 168 जागांसाठी भरती

ZP Nagpur Bharti 2020 Zilla Parishad Nagpur, ZP Nagpur Bharti 2020 (ZP Nagpur Recruitment 2020) …

Mahatribal Recruitment

(Mahatribal) एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पात 69 जागांसाठी भरती

Mahatribal Recruitment 2019 Maharashtra Tribal Development Department, Mahatribal Recruitment 2019 (Adiwasi Vikas Vibhag Bharti 2019) …