Advertisement

Home » Teacher » (Rayat Shikshan Sanstha) रयत शिक्षण संस्थेत 1871 जागांसाठी भरती

(Rayat Shikshan Sanstha) रयत शिक्षण संस्थेत 1871 जागांसाठी भरती

Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2022

Rayat Shikshan Sanstha RecruitmentRayat Shikshan Sanstha is an Indian educational organisation founded by Karmveer Bhaurao Patil in 1919. Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2022 (Rayat Shikshan Sanstha Bharti 2022) for Assistant Professor Posts. www.majhinaukri.in/rayat-shikshan-sanstha-recruitment

advertisement
advertisement

Grand Total: 1871 जागा (613+997+261)

MajhiNaukri New 613 जागांसाठी भरती  (Click Here) 

MajhiNaukri New 997 जागांसाठी भरती  (Click Here)

261 जागांसाठी भरती  (Click Here) 

Total: 613 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 शिक्षण संचालक  01
2 सहाय्यक प्राध्यापक 612
Total 613

शैक्षणिक पात्रता: शैक्षणिक पात्रता UGC / महाराष्ट्र शासन / सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या विद्यमान नियमांनुसार असेल. (सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.)

advertisement
advertisement

सूचना: सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.

नोकरी ठिकाण: पुणे

Fee: 100/-   

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 04 ऑगस्ट 2022

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 613 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Director of Education 01
2 Assistant Professor 612
Total 613

Educational Qualification: The Qualifications and Pay-Scales for the posts of Asstt Prof. and Dir.of Phy.Education are as per rules prescribed by UGC, Govt of Maharashtra and The Savitribai Phule Pune University, Pune from time to time.

Job Location: Pune

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 04 August 2022

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

Total: 997 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 सहाय्यक प्राध्यापक 995
2 ग्रंथपाल 01
3 शिक्षण संचालक
01
Total 997

शैक्षणिक पात्रता: शैक्षणिक पात्रता UGC / महाराष्ट्र शासन / शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या विद्यमान नियमांनुसार असेल. (सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.)

नोकरी ठिकाण: कोल्हापूर

Fee: 100/-   

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 01 ऑगस्ट 2022

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 997 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Assistant Professor 995
2 Librarian 01
3 Director of Education 01
Total 1189

Educational Qualification: Educational Qualifications will be as per the existing rules of UGC / Government of Maharashtra / Shivaji Vidyapeeth, Kolhapur.

Job Location: Kolhapur

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 01 August  2022

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

Total: 261 जागा 

पदाचे नाव: सहाय्यक प्राध्यापक

शैक्षणिक पात्रता: शैक्षणिक पात्रता UGC / महाराष्ट्र शासन यांच्या विद्यमान नियमांनुसार असेल. (सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.)

सूचना: सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.

नोकरी ठिकाण: मुंबई

Fee: 100/-   

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 29 जुलै 2022

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 261 Posts

Name of the Post: Assistant Professor

Educational Qualification: The Qualifications and Pay-Scales for the posts of Asstt Prof. and Dir.of Phy.Education are as per rules prescribed by UGC, Govt of Maharashtra.

Job Location: Mumbai

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 29 July 2022

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

Expired

616 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 616 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 शिक्षण संचालक  01
2 सहाय्यक प्राध्यापक 615
Total 616

शैक्षणिक पात्रता: शैक्षणिक पात्रता UGC / महाराष्ट्र शासन / सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या विद्यमान नियमांनुसार असेल. (सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.)

सूचना: सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.

नोकरी ठिकाण: पुणे

Fee: 100/-   

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 जानेवारी 2022

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 616 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Director of Education 01
2 Assistant Professor 615
Total 616

Educational Qualification: The Qualifications and Pay-Scales for the posts of Asstt Prof. and Dir.of Phy.Education are as per rules prescribed by UGC, Govt of Maharashtra and The Savitribai Phule Pune University, Pune from time to time.

Job Location: Pune

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 11 January 2022

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online

1189 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 1189 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 सहाय्यक प्राध्यापक 1184
2 ग्रंथपाल 02
3 शिक्षण संचालक
01
Total 1189

शैक्षणिक पात्रता: शैक्षणिक पात्रता UGC / महाराष्ट्र शासन / पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर व शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या विद्यमान नियमांनुसार असेल. (सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.)

सूचना: सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.

नोकरी ठिकाण: सोलापूर & कोल्हापूर

Fee: 100/-   

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 10 डिसेंबर 2021

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification):

 1. सोलापूर: पाहा
 2. कोल्हापूर: पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 1189 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Assistant Professor 1184
2 Librarian 02
3 Director of Education 01
Total 1189

Educational Qualification: Educational Qualifications will be as per the existing rules of UGC / Government of Maharashtra / Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur and Shivaji Vidyapeeth, Kolhapur.

Job Location: Solapur & Kolhapur

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 10 December 2021

Official Website: View

Notification:

 1. Solapur: View
 2. Kolapur: View

Online Application: Apply Online 

204 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 204 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 मुख्याध्यापक 07+02
2 पर्यवेक्षक 05
3 शिक्षक K.G. 51
4 शिक्षक इयत्ता 1ली ते 5वी  72+10
5 शिक्षक इयत्ता 6वी ते 8वी  20+6
6 शिक्षक इयत्ता 9वी ते 10वी  04
7 क्रीडा शिक्षक 08
8 कला व संगीत शिक्षक 13
9 संगणक शिक्षक 03
10 ग्रंथपाल 03
Total 204

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed. (ii) 05 वर्षे अनुभव 
 2. पद क्र.2: (i)  B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 3. पद क्र.3: के.जी. शिक्षक / माँटेसरी (प्रशिक्षित)
 4. पद क्र.4: (i) H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 5. पद क्र.5: (i) B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 6. पद क्र.6: (i) M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 7. पद क्र.7: (i) B.Sc./B.A./B.P.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 8. पद क्र.8: A.T.D./ क्राफ्ट / संगीत विशारद
 9. पद क्र.9: पदवी + संगणक कोर्स
 10. पद क्र.10: ग्रंथालय व माहिती विज्ञान पदवी

सूचना: सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.

नोकरी ठिकाण: सातारा 

Fee: 100/-   

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 23 जून 2020

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 204 Posts

Name of the Post: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Head Master 07+02
2 Supervisor 05
3 Teacher K.G. 51
4 Teacher 1st to 5th 72+10
5 Teacher 6th to 8th 20+6
6 Teacher 9th to 10th 04
7 Sports Teacher 08
8 Arts and Music Teacher 13
9 Computer Teacher 03
10 Librarian 03
Total 204

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed. (ii) 05 years experience
 2. Post No.2: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed  (ii) 02 years experience
 3. Post No.3: K.G. teacher /Montessori (trained)
 4. Post No.4: (i) H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED  (ii) 02 years experience
 5. Post No.5: (i) B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd  (ii) 02 years experience
 6. Post No.6: (i) M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed  (ii) 02 years experience
 7. Post No.7: (i) B.Sc./B.A./B.P.Ed  (ii) 02 years experience
 8. Post No.8: A.T.D./Craft/ Music Visharad
 9. Post No.9: Graduation + Computer Course
 10. Post No.10: Bachelor of Library and Information Science

Job Location: Satara

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 23 June 2020

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

22 जागांसाठी भरती (Click Here)

Total: 22 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 मुख्याध्यापक 01
2 पर्यवेक्षक 01
3 शिक्षक K.G. 05
4 शिक्षक इयत्ता 1ली ते 5वी  05
5 शिक्षक इयत्ता 6वी ते 8वी  03
6 शिक्षक इयत्ता 9वी ते 10वी  04
7 क्रीडा शिक्षक 01
8 कला व संगीत शिक्षक 01
9 संगणक शिक्षक 01
Total 22

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed. (ii) 05 वर्षे अनुभव 
 2. पद क्र.2: (i)  B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 3. पद क्र.3: के.जी. शिक्षक / माँटेसरी (प्रशिक्षित)
 4. पद क्र.4: (i) H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 5. पद क्र.5: (i) B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 6. पद क्र.6: (i) M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 7. पद क्र.7: (i) B.Sc./B.A./B.P.Ed  (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 8. पद क्र.8: A.T.D./ क्राफ्ट / संगीत विशारद
 9. पद क्र.9: पदवी + संगणक कोर्स

सूचना: सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.

नोकरी ठिकाण: कुंभोज

Fee: 100/-   

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 25 जून 2020

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Total: 22 Posts

Name of the Post: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Head Master 01
2 Supervisor 01
3 Teacher K.G. 05
4 Teacher 1st to 5th 05
5 Teacher 6th to 8th 03
6 Teacher 9th to 10th 04
7 Sports Teacher 01
8 Arts and Music Teacher 01
9 Computer Teacher 01
Total 22

Educational Qualification:

 1. Post No.1: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed. (ii) 05 years experience
 2. Post No.2: (i) B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed  (ii) 02 years experience
 3. Post No.3: K.G. teacher /Montessori (trained)
 4. Post No.4: (i) H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED  (ii) 02 years experience
 5. Post No.5: (i) B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd  (ii) 02 years experience
 6. Post No.6: (i) M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed  (ii) 02 years experience
 7. Post No.7: (i) B.Sc./B.A./B.P.Ed  (ii) 02 years experience
 8. Post No.8: A.T.D./Craft/ Music Visharad
 9. Post No.9: Graduation + Computer Course

Job Location: Kumbhoj

Fee: ₹100/-

Last Date of Online Application: 25 June 2020

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

Space_Bar android-app Majhi Naukri Telegram

Check Also

BAMU Recruitment

(BAMU) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात 264 जागांसाठी भरती

BAMU Recruitment 2022 BAMU Recruitment 2022 (BAMU Bharti 2022) for 264 Teachers Posts. Dr. Babasaheb …

Nagpur University Recruitment

(RTMNU) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात 126 जागांसाठी भरती

Nagpur University Recruitment 2022 Rashtrasant Tukdoji Maharaj University (RTMNU) Nagpur. Nagpur University Recruitment 2022 (Nagpur …