Bombay High Court Result

Bombay High Court Recruitment Result

Bombay High Court Examination Result

Advertisement
(BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 160 शिपाई/हमाल पदाची भरती
 शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी
Click Here
MajhiNaukri Newनिवड यादी Click Here

 

(BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 247 लिपिक पदांची भरती
शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी Click Here
शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी
Click Here

 

(BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 182 लिपिक पदांची भरती
पात्र उमेदवारांची यादी Click Here
पात्र उमेदवारांची पुढील यादी Click Here
पात्र उमेदवारांची पुढील यादी Click Here
स्क्रीनिंग टेस्टसाठी 1751 पात्र उमेदवारांची यादी Click Here
निवड यादी Click Here
प्रतिक्षा यादी  Click Here

 

(BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 111 सिस्टिम ऑफिसर पदांची भरती
सिनियर सिस्टिम ऑफिसर निकाल  Click Here
सिस्टिम ऑफिसर निकाल
Click Here

 

(BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 165 सिस्टिम ऑफिसर पदांची भरती
सिनियर सिस्टिम ऑफिसर निकाल  Click Here
सिस्टिम ऑफिसर निकाल
Click Here

 

(BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 182 लिपिक पदांची भरती
पात्र उमेदवारांची यादी Click Here
पात्र उमेदवारांची पुढील यादी Click Here
पात्र उमेदवारांची पुढील यादी Click Here
स्क्रीनिंग टेस्टसाठी 1751 पात्र उमेदवारांची यादी Click Here

 

(BHC) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 204 जागांसाठी भरती
पात्र उमेदवारांची यादी- लिपिक  Click Here
पात्र उमेदवारांची यादी- शिपाई Click Here
निकाल Click Here

(BHC) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील ‘स्टाफ कार ड्राइव्हर’ भरती निकाल