Zilla Parishad Recruitment New GR

Zilla Parishad Recruitment 2017 New Government Resolutions (GR)

सदर परीक्षा Online होणार.

अर्ज फी: सामान्य रू. 500 / -, मागासवर्गीय रू 250 / –

GR NO.: 201708111436266620

सविस्तर माहिती:  पाहा