Contest Result

bullet विजेत्यांनी आम्हाला Google Pay (Google Tez) अकाउंटचा QR Code (Screenshot) 07 दिवसांच्या आत contact@majhinaukri.in वर पाठविणे आवश्यक आहे. विजेत्यांना बक्षिसाची रक्कम 72 तासांच्या आत प्राप्त होईल.

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”10″]

bouquet Congratulations ! 

[divider style=”normal” top=”10″ bottom=”10″]

April 2019 Contest Result

MajhiNaukri April-2019-Contest-Winner

[divider style=”normal” top=”10″ bottom=”10″]

January 2019 Contest Result

MajhiNaukri January-2019-Contest-Winner

[divider style=”normal” top=”10″ bottom=”10″]

December 2018 Contest Result

MajhiNaukri_December-2018-Contest-Winner

[divider style=”normal” top=”10″ bottom=”10″]

November 2018 Contest Result

November-2018-Contest-Winner

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

October 2018 Contest Result

October 2018 Contest Winner

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

September 2018 Contest Result

MajhiNaukri-September-2018_Contest-Winners

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

August 2018 Contest Result

MajhiNaukri August 2018 Contest Top 5

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]