Contest Result

bullet विजेत्यांनी आम्हाला Google Pay (Google Tez) अकाउंटचा QR Code (Screenshot) 07 दिवसांच्या आत contact@majhinaukri.in वर पाठविणे आवश्यक आहे. विजेत्यांना बक्षिसाची रक्कम 72 तासांच्या आत प्राप्त होईल.

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”10″]

bouquet Congratulations ! 

[divider style=”normal” top=”10″ bottom=”10″]

[expand title=”  April 2019 Contest Result “]

MajhiNaukri April-2019-Contest-Winner

[/expand]

[divider style=”normal” top=”10″ bottom=”10″]

[expand title=”  January 2019 Contest Result “]

MajhiNaukri January-2019-Contest-Winner

[/expand]

[divider style=”normal” top=”10″ bottom=”10″]

[expand title=”  December 2018 Contest Result “]

MajhiNaukri_December-2018-Contest-Winner

[/expand]

[divider style=”normal” top=”10″ bottom=”10″]

[expand title=”  November 2018 Contest Result  “]

November-2018-Contest-Winner

[/expand]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

[expand title=”  October 2018 Contest Result  “]

October 2018 Contest Winner

[/expand]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

[expand title=”  September 2018 Contest Result  “]

MajhiNaukri-September-2018_Contest-Winners

[/expand]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]

[expand title=”  August 2018 Contest Result  “]

MajhiNaukri August 2018 Contest Top 5

[/expand]

[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]