Advertisement

Advertisement

Bar

(PMC) पनवेल महानगरपालिकेत 265 जागांसाठी भरती

PMC Panvel Recruitment 2021

PMC Panvel RecruitmentPanvel Municipal Corporation, PMC Panvel Recruitment 2021 (Panvel Mahanagarpalika Bharti 2021) for 265 Medical Health Officer, Staff Nurse, Health Worker, Pharmacist, & Laboratory Technician Posts. www.majhinaukri.in/pmc-panvel-recruitment

Advertisement

Total: 265 जागा

पदाचे नाव & तपशील:  

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS)  10
2 वैद्यकीय अधिकारी 40
3 अधिपरिचारीका  25
4 आरोग्य सेविका 150
5 फार्मासिस्ट 15
6 प्रयोगशाळा  तंत्रज्ञ 15
7 प्रयोगशाळा  तंत्रज्ञ 10
Total 265

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: MBBS
 2. पद क्र.2: BAMS/BHMS/BUMS
 3. पद क्र.3: GNM/B.Sc (नर्सिंग)
 4. पद क्र.4: (i) HSC   (ii) ANM 
 5. पद क्र.5: D.Pharm/B.Pharm
 6. पद क्र.6: (i) B.Sc   (ii) DMLT
 7. पद क्र.7: (i) HSC   (ii) DMLT

नोकरी ठिकाण: पनवेल

Fee: फी नाही. 

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (ईमेल): panvelcorporation@gmail.com

थेट मुलाखत: 08 एप्रिल ते 20 मे 2021

मुलाखतीचे ठिकाण: मा. आयुक्त महोदय यांचे कार्यालय, पनवेल महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग कार्यालय:- देवाळे तलावाच्या समोर, गोखले हॉलच्या शेजारी, पनवेल – 410206

अधिकृत वेबसाईट: पहा

जाहिरात (Notification) & अर्ज (Application Form): पहा

Advertisement

English-Post-Divider

Total: 265 Posts

Name of the Post & Details:  

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Medical Officer (MBBS) 10
2 Medical Officer 40
3  Staff Nurse 25
4 Health Worker 150
5 Pharmacist 15
6 Laboratory Technician 15
7 Laboratory Technician 10
Total 265

Educational Qualification:

 1. Post No.1: MBBS
 2. Post No.2: BAMS/BHMS/BUMS
 3. Post No.3: GNM/B.Sc (Nursing)
 4. Post No.4: (i) HSC   (ii) ANM
 5. Post No.5: D.Pharm/B.Pharm
 6. Post No.6: (i) B.Sc   (ii) DMLT
 7. Post No.7: (i) HSC   (ii) DMLT

Job Location: Panvel

Fee: No fee.

Address to Send the Application (Email): panvelcorporation@gmail.com

Advertisement

Date of Interview: 08 April to 20 May 2021

Venue of Interview: Office of the Commissioner, Panvel Municipal Corporation Medical Health Department Office: – Opposite Dewale Lake, Adjacent to Gokhale Hall, Panvel – 410206

Official Website: View

Notification & Application Form: View

20 जागांसाठी भरती (Click Here)

जाहिरात क्र.: पमपा/वै.आ.वि./1239/2020-21

Total: 20 जागा

पदाचे नाव: प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 

शैक्षणिक पात्रता: (i) B.Sc   (ii) DMLT 

नोकरी ठिकाण: पनवेल

Fee: फी नाही.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (ईमेल): panvelcorporation@gmail.com

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 27 जुलै 2020 (05:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

English-Post-Divider

Advertisement No.: पमपा/वै.आ.वि./1239/2020-21

Total: 20 Posts

Name of the Post: Lab Technician

Educational Qualification: (i) B.Sc   (ii) DMLT

Job Location: Panvel

Fee: No fee.

Address to Send the Application (Email): panvelcorporation@gmail.com

Last Date for Submission of Application Form: 27 July 2020 (05:00 PM) 

Official Website: View

Notification: View

168 जागांसाठी भरती (Click Here)

जाहिरात क्र.: पमपा/वै.आ.वि./2092/2020-21

Total: 168 जागा

पदाचे नाव & तपशील:  

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 फिजिशियन 05
2 पार्ट टाईम फिजिशियन 03
3 भुलतज्ञ 05
4 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) 20
5 आयुष वैद्यकीय अधिकारी (BAMS) 50
6 अधिपरिचारिका  30
7 आरोग्य सेविका 50
8 फार्मासिस्ट 05
Total 168

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: MBBS, MD (मेडिसीन)
 2. पद क्र.2: MBBS, MD (मेडिसीन)
 3. पद क्र.3: MBBS, अ‍ॅनेस्थेसिया पदवी/डिप्लोमा
 4. पद क्र.4: MBBS
 5. पद क्र.5: BAMS/BHMS/BUMS
 6. पद क्र.6: GNM किंवा B.Sc (नर्सिंग) 
 7. पद क्र.7: (i) HSC   (ii) ANM कोर्स
 8. पद क्र.8: D.Pharm, B.Pharm

नोकरी ठिकाण: पनवेल

Fee: फी नाही.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता (ईमेल): panvelcorporation@gmail.com

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 22 जुलै 2020 (05:00 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात(Notification): पाहा

English-Post-Divider

Advertisement No.: पमपा/वै.आ.वि./2092/2020-21

Total: 168 Posts

Name of the Post & Details:

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Physician 05
2  Part-Time Physician 03
3 Anesthetist 05
4 Medical Officer (MBBS) 20
5 Medical Officer (Ayush) 50
6 Staff Nurse 30
7 Health Worker 50
8 Pharmacist 05
Total 168

Educational Qualification:

 1. Post No.1: MBBS, MD (Medicine)
 2. Post No.2: MBBS, MD (Medicine)
 3. Post No.3: MBBS, Degree / Diploma in Anesthesia
 4. Post No.4: MBBS
 5. Post No.5: BAMS / BHMS / BUMS
 6. Post No.6: GNM or B.Sc (Nursing)
 7. Post No.7: (i) HSC   (ii) ANM Course
 8. Post No.8: D.Pharm, B.Pharm

Job Location: Panvel

Fee: No fee.

Address to Send the Application (Email): panvelcorporation@gmail.com

Last Date for Submission of Application Form: 22 July 2020 (05:00 PM) 

Official Website: View

Notification: View

Check Also

IBPS Clerk Recruitment

IBPS मार्फत ‘लिपिक’ पदाची मेगा भरती

IBPS Clerk Recruitment 2021 Institute of Banking Personnel Selection- IBPS Clerk Recruitment 2021 (IBPS Clerk …

Mail Motor Service Recruitment

(MMSM) मेल मोटर सर्विस, मुंबई येथे ‘ड्रायव्हर’ पदाची भरती

Mail Motor Service Recruitment 2021 Ministry of Communication & IT Department of Post, India, Mumbai …