Advertisement

(UPSC-NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA) मध्ये 400 जागांसाठी भरती (UPSC-NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA) मध्ये 400 जागांसाठी भरती (IBPS-RRB) IBPS मार्फत 11000+जागांसाठी मेगा भरती [Updated] (IBPS-RRB) IBPS मार्फत 11000+जागांसाठी मेगा भरती [Updated] (Bank Note Press) बँक नोट मुद्रणालयात 135 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (Bank Note Press) बँक नोट मुद्रणालयात 135 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (ICG) भारतीय तटरक्षक दलात 350 जागांसाठी भरती (ICG) भारतीय तटरक्षक दलात 350 जागांसाठी भरती (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (MHT-CET) महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा: MHT CET 2021 (MHT-CET) महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा: MHT CET 2021 (Western Railway) पश्चिम रेल्वेत अप्रेंटिस पदाच्या 3591 जागांसाठी भरती (Western Railway) पश्चिम रेल्वेत अप्रेंटिस पदाच्या 3591 जागांसाठी भरती (IGCAR) इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रात 337 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (IGCAR) इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रात 337 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (AFCAT) भारतीय हवाई दलात 334 जागांसाठी भरती (AFCAT-02/2021) (AFCAT) भारतीय हवाई दलात 334 जागांसाठी भरती (AFCAT-02/2021) (NTPC) नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लि. मध्ये 280 जागांसाठी भरती (NTPC) नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लि. मध्ये 280 जागांसाठी भरती (DFCCIL) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया लि. मध्ये 1074 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (DFCCIL) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया लि. मध्ये 1074 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] SSC GD कॉन्स्टेबल भरती SSC GD कॉन्स्टेबल भरती

Advertisement

Bar

MPSC Result

MPSC ResultMaharashtra Public Service Commission (MPSC), MPSC Examination Result/Answer Key Download

Advertisement

(MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा सयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2020 प्रथम उत्तरतालिका

• (MPSC) राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा-2020 उत्तरतालिका 

 1. पेपर 1     2. पेपर 2 

(MPSC) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2020 निकाल 

(MPSC) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 निकाल 

MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2019- कर सहाय्यक अंतिम निकाल 

MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2019- दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क अंतिम निकाल

(MPSC) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2020 अंतिम उत्तरतालिका

MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा लिपिक टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा 2019 अंतिम निकाल 

(MPSC) विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 निकाल  

(MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 अंतिम निकाल 

(MPSC) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका पेपर 1 

(MPSC) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका पेपर 2 

(MPSC) सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा – 2020 प्रथम उत्तरतालिका (02-2020)

• (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा,गट-ब मुख्य परीक्षा-2019 सहायक कक्ष अधिकारी – अंतिम निकाल 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब  मुख्य परीक्षा-2018- पोलीस उपनिरीक्षक – अंतिम निकाल

(MPSC) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2020 प्रथम उत्तरतालिका

(MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 निकाल

(MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका 

 1. पेपर 1     2. पेपर 2 

• MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका

 1. दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
 2. कर सहाय्यक
 3. लिपिक टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी)

(MPSC) पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा, गट अ, चाळणी परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – राज्य कर निरीक्षक अंतिम निकाल 

(MPSC) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका

 1. मराठी व इंग्रजी 
 2. सामान्य अध्ययन I 
 3. सामान्य अध्ययन II
 4. सामान्य अध्ययन III 
 5. सामान्य अध्ययन IV 

(MPSC) अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

 1. स्थापत्य (पेपर I) 
 2. स्थापत्य (पेपर I) 
 3. विद्युत (पेपर I) 
 4. विद्युत (पेपर II) 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – पेपर 2 राज्य कर निरीक्षक अंतिम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, कर सहाय्यक (मुख्य) परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

(MPSC) दिवाणी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा 2019 निकाल

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – पेपर 2 सहाय्यक कक्ष अधिकारी अंतिम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, लिपिक-टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, (मुख्य) परीक्षा 2019 पेपर 1 प्रथम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – पेपर 1, अंतिम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – पोलिस निरीक्षक पेपर 2, अंतिम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2018 अंतिम निकाल 

(MPSC) अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल

 1. स्थापत्य 
 2. विद्युत

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका 

 1. पेपर 1 
 2. पेपर 2

(MPSC) सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2017 सुधारित अंतिम निकाल

(MPSC) सहाय्यक नगर नियोजक अंतिम निकाल (20/2018)

(MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा -2017 अंतिम निकाल

(MPSC) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2018- पात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखत दिनांक (PHASE-II) 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – सहायक कक्ष अधिकारी (पेपर 2), प्रथम उत्तरतालिका 

MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल

 1. दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
 2. कर सहाय्यक
 3. लिपिक टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी)

(MPSC) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2018- पात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखत दिनांक

MPSC PSI मुख्य परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

(MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका  

(MPSC)  महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल 

(MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा सयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका 

(MPSC) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

 1. मराठी व इंग्रजी 
 2. सामान्य अध्ययन I 
 3. सामान्य अध्ययन II
 4. सामान्य अध्ययन III 
 5. सामान्य अध्ययन IV 

(MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा-2019 अंतिम उत्तरतालिका

(MPSC) विक्री कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2017 निकाल 

(MPSC) सहाय्यक कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा 2018 निकाल (48/2018)

(MPSC) वन अधिकारी विभागीय परीक्षा 2015 निकाल

(MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका  

(MPSC) दिवाणी न्यायाधीश पूर्व परीक्षा 2019 निकाल (2/2019)

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (पूर्व) परीक्षा पोलीस उपनिरीक्षक निकाल (1/2019) 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (पूर्व) परीक्षा राज्य कर निरीक्षक निकाल (1/2019) 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (पूर्व) परीक्षा सहाय्यक कक्ष अधिकारी  निकाल (1/2019) 

• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा-2019 अंतिम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा-2019 प्रथम उत्तरतालिका

(MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा-2018 अंतिम निकाल (48/2018) 

(MPSC) नगर रचनाकार, नगर विकास विभाग अंतिम निकाल (17/2018) 

• (MPSC) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-2019 निकाल (50/2018) 

(MPSC) कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा 2018 अंतिम निकाल (40/2018)

(MPSC) महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा – 2018 अंतिम निकाल

• (MPSC) राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा-2019 अंतिम उत्तरतालिका 

 1. पेपर 1     2. पेपर 2 

(MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, लिपिक-टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा 2018 अंतिम निकाल 

(MPSC) महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा – 2017 अंतिम निकाल 

(MPSC) पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2016 निकाल

(MPSC) अधिव्याख्याता अंतिम निकाल (34-2017)

(MPSC) पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा 2016 निकाल

•  (MPSC) कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा-2017 प्रतिक्षा यादीतून अपेक्षित उमेदवारांचे निकाल (71-2017)

(MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) मुख्य परीक्षा – 2018 निकाल (46-2018)

नगर रचना सहाय्यक संचालक, [राजपत्रित], शहरी विकास विभाग परीक्षा-2018 निकाल (16-2018)

(MPSC) सहाय्यक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा 2018 निकाल (35/2018) 

(MPSC) विक्री कर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा 2018 निकाल (34/2018) 

(MPSC) पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा 2018 निकाल (33/2018) 

•  (MPSC) पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा 2017 (66/2017) निकाल 

•  (MPSC) कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा – 2017 निकाल 

• (MPSC) राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा-2019 प्रथम  उत्तरतालिका 

 1. पेपर 1     2. पेपर 2 

• (MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2018 अंतिम निकाल 

(MPSC) महाराष्ट्र कृषी (मुख्य) परीक्षा-2018 निकाल 

•  (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 निकाल 

(MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) मुख्य परीक्षा-2018 निकाल

•  MPSC पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा 2017

 1. अतिरिक्त यादी     2. शारीरिक चाचणी वेळापत्रक

• (MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) मुख्य परीक्षा – 2017 निकाल 

• (MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) मुख्य परीक्षा-2018 अंतिम उत्तरतालिका 

 1. पेपर 1     2. पेपर 2 

 (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, दुय्यम सहाय्यक (मुख्य) परीक्षा 2018 पेपर 2 अंतिम उत्तरतालिका 

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 अंतिम उत्तरतालिका

 1. पेपर 1     2. पेपर 2 

 (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, दुय्यम निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा 2018 पेपर 2 अंतिम उत्तरतालिका 

• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, लिपिक-टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा 2018 पेपर 2 अंतिम उत्तरतालिका 

 (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, संयुक्त  (मुख्य) परीक्षा 2018 पेपर 1 अंतिम उत्तरतालिका 

• (MPSC) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2018 निकाल 

• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2018 (कर सहायक) प्रथम उत्तरतालिका

• (MPSC) दुय्यम निरीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षा- 2017 प्रतीक्षा सूचीद्वारे शिफारससाठी पात्र उमेदवारांची यादी

महाराष्ट्र गट क सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 पेपर-2  प्रथम उत्तरतालिका

• महाराष्ट्र वन सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 प्रथम उत्तरतालिका

 1. पेपर 1     2. पेपर 2 

 MPSC DFSL अंतिम निकाल (जाहिरात क्र. 14/2017)

 (MPSC) महाराष्ट्र – राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका 

(MPSC)  नगर रचनाकार सहाय्यक (Assistant Town Planner) स्क्रीनिंग परीक्षा निकाल (20/2018)

(MPSC) नगर रचनाकार  (Town Planner) स्क्रीनिंग परीक्षा निकाल (17/2018)

(MPSC) व्याख्याता अप्लाईड मेकॅनिक  स्क्रीनिंग परीक्षा निकाल (34/2017)

• (MPSC) लघुलेखक व लघुटंकलेखक परीक्षा 2018 अंतिम निकाल

1. मराठी   2. इंग्रजी

MPSC मार्फत महाराष्ट्र वन सेवा (पूर्व) परीक्षा-2018 निकाल

(MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, लिपिक टंकलेखक (पूर्व) परीक्षा 2018 निकाल  

• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, कर सहाय्यक (पूर्व) परीक्षा 2018 निकाल  

• (MPSC) महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा 2018 निकाल

(MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा,संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2018 अंतिम उत्तरतालिका 

(MPSC) महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग- 1 व 2 विभागीय परीक्षा (ऑक्टो-2014)चा निकाल

• (MPSC) राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा 2018 निकाल 

(MPSC) शिक्षक सेवा गट अ अंतिम निकाल

(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (पूर्व) परीक्षा-2018 उत्तरतालिका 

महाराष्ट्र वन सेवा (पूर्व) परीक्षा 2018 उत्तरतालिका 

• (MPSC) पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा – 2016 निकाल

(MPSC) विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा – 2017 निकाल

• (MPSC) लघुलेखक व लघुटंकलेखक परीक्षा 2018 अंतिम  उत्तरतालिका

1. मराठी   2. इंग्रजी

(MPSC) महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा – 2015 निकाल

(MPSC) राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा 2018 उत्तरतालिका 

1. पेपर 1  2.पेपर 2

(MPSC) सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा निकाल  (48/2017)