Wednesday, November 29, 2023

(MPSC) MPSC मार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022

spot_img

MPSC Technical Services Recruitment 2023

MPSC Technical Services RecruitmentMaharashtra Public Service Commission, MPSC Technical Services Recruitment 2022, (MPSC Technical Services Bharti 2023) for 378 Forest Guard,Deputy Director,Taluka Agricultural Officer, Agricultural Officers & Assistant Engineer Posts. Maharashtra Gazetted Technical Services Main Examination 2022. www.majhinaukri.in/mpsc-technical-servces-recruitment

[divider style=”normal” top=”0″ bottom=”20″]

इतर MPSC भरती   प्रवेशपत्र  निकाल  वेळापत्रक 

[divider style=”normal” top=”0″ bottom=”20″]

Advertisement

जाहिरात क्र.: 12-15/2023

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022

Total: 378 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वनक्षेत्रपाल, गट ब 13
2 उप संचालक, कृषि व इतर गट-अ 49
3 तालुका कृषि अधिकारी व इतर, गट-अ 100
4 कृषि अधिकारी, कनिष्ठ व इतर, गट-ब 65
5 सहायक अभियंता,स्थापत्य, गट ब, श्रेणी-2 102
6 सहायक अभियंता,विद्युत व यांत्रिकी, गट ब, श्रेणी-2 49
Total 378

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: विज्ञान शाखेतील पदवी/अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 2. पद क्र.2: कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य.
 3. पद क्र.3: कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य.
 4. पद क्र.4: कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य.
 5. पद क्र.5: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 6. पद क्र.6: विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.

वयाची अट: 01 जानेवारी 2023 रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

Advertisement
 1. पद क्र.1: 21 ते 38 वर्षे.
 2. पद क्र.2, 3 & 4: 18 ते 38 वर्षे.
 3. पद क्र.5 & 6: 19 ते 38 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹544/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: ₹344/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 मार्च 2023 (11:59 PM)

परीक्षा वेळापत्रक: 

अ. क्र.  जाहिरात क्र. परीक्षा  तारीख
1 12/2023 महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा 2022 16 एप्रिल 2023
2 13/2023 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2022 23 एप्रिल 2023
3 14/2023 महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2022
5 15/2023 महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2022

परीक्षा केंद्र: अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, मुंबई & पुणे.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online [Starting: 06 मार्च 2023]

 

English Post Divider

Advertisement No.: 12-15/2023

Name of the Examination: Maharashtra Gazetted Technical Services Main Exam 2022

Total: 378 Posts

Name of the Post & Details:  

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Forest Guard, Group B 13
2 Deputy Director, Agriculture, and Other Group-A 49
3 Taluka Agricultural Officer and others, Group-A 100
4 Agricultural Officers, Junior, and Others, Group-B 65
5 Assistant Engineer, Civil, Group B, Grade-2 102
6 Assistant Engineer, Electrical & Mechanical, Group B, Grade-2 49
Total 378

Educational Qualification:

 1. Post No.1: Degree in Science/Engineering or equivalent.
 2. Post No.2: Degree in Agriculture or Agricultural Engineering or Horticulture or equivalent.
 3. Post No.3: Degree in Agriculture or Agricultural Engineering or Horticulture or equivalent.
 4. Post No.4: Degree in Agriculture or Agricultural Engineering or Horticulture or equivalent.
 5. Post No.5: Degree in Civil Engineering or equivalent.
 6. Post No.6: Degree in Electrical/Mechanical Engineering or equivalent.

Age Limit: as on 01 January 2023, [Reserved Category/EWS/Orphan: 05 years Relaxation]

 1. Post No.1: 21 to 38 years.
 2. Post No.2, 3 & 4: 18 to 38 years.
 3. Post No.5 & 6: 19 to 38 years.

Job Location: All Maharashtra.

Fee: Open Category: ₹394/- [Reserved Category/EWS/Orphan: ₹294/-]

Last Date of Online Application: 20 March 2023 (11:59 PM)

Examination Schedule:

Sr. No. Advertisement No. Examination Date
1 12/2022 Maharashtra Forest Service Main Examination 2022 16 April 2023
2 13/2022 Maharashtra Civil Engineering Service Main Examination 2022 23 April 2023
3 14/2022 Maharashtra Electrical & Mechanical Engineering Service Main Examination 2022
4 15/2022 Maharashtra Agricultural Service Examination 2021

Examination Centers: Amravati, Aurangabad, Nagpur, Nashik, Mumbai & Pune.

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online [Starting: 06 मार्च 2023]

[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]

Expired

[expand title=”  संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022  (Click Here) “]

जाहिरात क्र.: 087/2022

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022

Total: 378 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वनक्षेत्रपाल, गट ब 13
2 उप संचालक, कृषि व इतर गट-अ 49
3 तालुका कृषि अधिकारी व इतर, गट-अ 100
4 कृषि अधिकारी, कनिष्ठ व इतर, गट-ब 65
5 सहायक अभियंता,स्थापत्य, गट ब, श्रेणी-2   102
6 सहायक अभियंता,विद्युत व यांत्रिकी, गट ब, श्रेणी-2   49
Total 378

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: विज्ञान शाखेतील पदवी/अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 2. पद क्र.2: कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य.
 3. पद क्र.3: कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य.
 4. पद क्र.4: कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य.
 5. पद क्र.5: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 6. पद क्र.6: विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.

वयाची अट: 01 जानेवारी 2023 रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

 1. पद क्र.1: 21 ते 38 वर्षे.
 2. पद क्र.2, 3 & 4: 18 ते 38 वर्षे.
 3. पद क्र.5 & 6: 19 ते 38 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: ₹294/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 23 ऑक्टोबर 2022  26 ऑक्टोबर 2022(11:59 PM)

पूर्व परीक्षा: 17 डिसेंबर 2022

परीक्षा केंद्र: औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक & नागपूर.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online English Post Divider

Advertisement No.: 087/2022

Name of the Examination: Maharashtra Gazetted Technical Services Combined Pre Exam 2022

Total: 378 Posts

Name of the Post & Details:  

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Forest Guard, Group B 13
2 Deputy Director, Agriculture and Other Group-A 49
3 Taluka Agricultural Officer and others, Group-A 100
4 Agricultural Officers, Junior and Others, Group-B 65
5 Assistant Engineer, Civil, Group B, Grade-2 102
6 Assistant Engineer, Electrical & Mechanical, Group B, Grade-2 49
Total 378

Educational Qualification:

 1. Post No.1: Degree in Science/Engineering or equivalent.
 2. Post No.2: Degree in Agriculture or Agricultural Engineering or Horticulture or equivalent.
 3. Post No.3: Degree in Agriculture or Agricultural Engineering or Horticulture or equivalent.
 4. Post No.4: Degree in Agriculture or Agricultural Engineering or Horticulture or equivalent.
 5. Post No.5: Degree in Civil Engineering or equivalent.
 6. Post No.6: Degree in Electrical/Mechanical Engineering or equivalent.

Age Limit: as on 01 January 2023, [Reserved Category/EWS/Orphan: 05 years Relaxation]

 1. Post No.1: 21 to 38 years.
 2. Post No.2, 3 & 4: 18 to 38 years.
 3. Post No.5 & 6: 19 to 38 years.

Job Location: All Maharashtra.

Fee: Open Category: ₹394/- [Reserved Category/EWS/Orphan: ₹294/-]

Last Date of Online Application: 23 October 2022  26 October 2022(11:59 PM)

Date of Preliminary Examination: 17 December 2022

Exam Centers: Aurangabad, Amravati Mumbai, Pune, Nashik & Nagpur.

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

[/expand]

[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]

[expand title=” 588 जागांसाठी भरती  (Click Here) “]

जाहिरात क्र.: 063/2022 ते 067/2022

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा 2021

Total: 588 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वनक्षेत्रपाल, गट ब 77
2 कृषि अधिकारी, गट अ 19
3 कृषि अधिकारी, गट ब 61
4 कृषि अधिकारी, गट ब कनिष्ठ 123
5 सहायक कार्यकारी अधिकारी, स्थापत्य, गट अ 20
6 सहायक अभियंता,स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-1   21
7 सहायक अभियंता स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-2 132
8 सहायक अभियंता यांत्रिकी, श्रेणी-2, गट ब 76
9 सहायक अभियंता विद्युत, श्रेणी-2, गट ब 48
10 उप विभागीय जल संधारण अधिकारी,स्थापत्य, गट अ 11
Total 588

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: विज्ञान शाखेतील पदवी/B.Pharm/अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 2. पद क्र.2, 3 & 4: कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य.
 3. पद क्र.5, 6,7 & 10: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 4. पद क्र.8: यंत्र अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 5. पद क्र.9: विद्युत अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.

वयाची अट: 01 जून 2022 रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

 1. पद क्र.1: 21 ते 38 वर्षे.
 2. पद क्र.2, 3 & 4: 18 ते 38 वर्षे.
 3. पद क्र.5 ते 10: 19 ते 38 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹544/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: ₹344/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 29 जुलै 2022 (11:59 PM)

परीक्षा वेळापत्रक: 

अ. क्र.  जाहिरात क्र. परीक्षा  तारीख
1 063/2022 महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा 2021 24 सप्टेंबर 2022
2 064/2022 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 01 ऑक्टोबर 2022
3 065/2022 महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021
4 066/2022 महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021
5 067/2022 महाराष्ट्र कृषि सेवा परीक्षा 2021

परीक्षा केंद्र: अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, मुंबई & पुणे.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Advertisement No.: 063/2022 to 067/2022

Name of the Examination: Maharashtra Gazetted Technical Services Combined Main Exam 2021

Total: 588 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Forest Guard, Group B 77
2 Agriculture Officer, Group A 19
3 Agriculture Officer, Group B 61
4 Agriculture Officer, Group B Junior 123
5 Assistant Executive Officer, Civil, Group A 20
6 Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-1 21
7 Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-2 132
8 Assistant Engineer, Mechanical, Category-2, Group B 76
9 Assistant Engineer,Electrical, Category-2, Group B 48
10 Sub Divisional Water Conservation Officer, Civil, Group A 11
Total 588

Educational Qualification:

 1. Post No.1: Degree in Science / B.Pharm / Degree in Engineering or equivalent.
 2. Post No.2, 3 & 4: Degree or equivalent in Agriculture or Agricultural Engineering or Horticulture.
 3. Post No.5, 6, 7 & 10: Degree in Civil Engineering or equivalent.
 4. Post No.8: Mechanical Engineering Degree or equivalent.
 5. Post No.9: Degree of Electrical Engineering or equivalent.

Age Limit: as on 01 June 2022 [Reserved Category/EWS/Orphan: 05 years ]

 1. Post No.1: 21 to 38 years.
 2. Post No.2, 3 & 4: 18 to 38 years.
 3. Post No.5 to 10: 19 to 38 years.

Job Location: All Maharashtra.

Fee: Open Category: ₹544 / – [Reserved Category/EWS/Orphan: ₹344/-]

Last Date of Online Application: 29 July 2022 (11:59 PM)

Examination Schedule:

Sr. No. Advertisement No. Examination Date
1 063/2022 Maharashtra Forest Service Examination 2021 24 September 2022
2 064/2022 Maharashtra Civil Engineering Service Examination 2021 01 October 2022
3 065/2022 Maharashtra Electrical Engineering Service Examination 2021
4 066/2022 Maharashtra Mechanical Engineering Service Examination 2021
5 067/2022 Maharashtra Agricultural Service Examination 2021

Examination Centers: Amravati, Aurangabad, Nagpur, Nashik, Mumbai & Pune.

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

[/expand]

[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]

[expand title=” 588 जागांसाठी भरती  (Click Here) “]

जाहिरात क्र.: 017/2022

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021

Total: 588 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वनक्षेत्रपाल, गट ब 77
2 कृषि अधिकारी, गट अ 19
3 कृषि अधिकारी, गट ब 61
4 कृषि अधिकारी, गट ब कनिष्ठ 123
5 सहायक कार्यकारी अधिकारी, स्थापत्य, गट अ 20
6 सहायक अभियंता,स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-1   21
7 सहायक अभियंता स्थापत्य, गट अ, श्रेणी-2 132
8 सहायक अभियंता यांत्रिकी, श्रेणी-2, गट ब 76
9 सहायक अभियंता विद्युत, श्रेणी-2, गट ब 48
10 उप विभागीय जल संधारण अधिकारी,स्थापत्य, गट अ 11
Total 588

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: विज्ञान शाखेतील पदवी/B.Pharm/अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 2. पद क्र.2, 3 & 4: कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी किंवा उद्यानविद्या पदवी किंवा समतुल्य.
 3. पद क्र.5, 6,7 & 10: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 4. पद क्र.8: यंत्र अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.
 5. पद क्र.9: विद्युत अभियांत्रिकी पदवी किंवा समतुल्य.

वयाची अट: 01 जून 2022 रोजी, [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

 1. पद क्र.1: 21 ते 38 वर्षे.
 2. पद क्र.2, 3 & 4: 18 ते 38 वर्षे.
 3. पद क्र.5 ते 10: 19 ते 38 वर्षे.

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ: ₹294/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 14 मार्च 2022 (11:59 PM)

पूर्व परीक्षा: 30 एप्रिल 2022

परीक्षा केंद्र: औरंगाबाद, अमरावती मुंबई, पुणे, नाशिक & नागपूर.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

English Post Divider

Advertisement No.: 017/2022

Name of the Examination: Maharashtra Gazetted Technical Services Combined Pre Exam 2021

Total: 588 Posts

Name of the Post & Details: 

Post No. Name of the Post No. of Vacancy
1 Forest Guard, Group B 77
2 Agriculture Officer, Group A 19
3 Agriculture Officer, Group B 61
4 Agriculture Officer, Group B Junior 123
5 Assistant Executive Officer, Civil, Group A 20
6 Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-1 21
7 Assistant Engineer, Civil, Group A, Category-2 132
8 Assistant Engineer, Mechanical, Category-2, Group B 76
9 Assistant Engineer,Electrical, Category-2, Group B 48
10 Sub Divisional Water Conservation Officer, Civil, Group A 11
Total 588

Educational Qualification:

 1. Post No.1: Degree in Science / B.Pharm / Degree in Engineering or equivalent.
 2. Post No.2, 3 & 4: Degree or equivalent in Agriculture or Agricultural Engineering or Horticulture.
 3. Post No.5, 6, 7 & 10: Degree in Civil Engineering or equivalent.
 4. Post No.8: Mechanical Engineering Degree or equivalent.
 5. Post No.9: Degree of Electrical Engineering or equivalent.

Age Limit: as on 01 June 2022 [Reserved Category/EWS/Orphan: 05 years ]

 1. Post No.1: 21 to 38 years.
 2. Post No.2, 3 & 4: 18 to 38 years.
 3. Post No.5 to 10: 19 to 38 years.

Job Location: All Maharashtra.

Fee: Open Category: ₹394 / – [Reserved Category/EWS/Orphan: ₹294/-]

Last Date of Online Application: 14 March 2022 (11:59 PM)

Pre Examination: 30 April 2022

Examination Centers: Aurangabad, Amravati, Mumbai, Pune, Nashik & Nagpur.

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online 

[/expand]

[divider style=”normal” top=”00″ bottom=”20″]

Related Posts

महत्त्वाच्या भरती