Advertisement

(Bank Note Press) बँक नोट मुद्रणालयात 135 जागांसाठी भरती (Bank Note Press) बँक नोट मुद्रणालयात 135 जागांसाठी भरती SSC GD कॉन्स्टेबल भरती SSC GD कॉन्स्टेबल भरती (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Job Fair) महाराष्ट्र राज्यातील रोजगार मेळावा-2021 [Updated] (Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 2428 जागांसाठी भरती (Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 2428 जागांसाठी भरती (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (EMRS) एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 3400 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SBI Clerk) भारतीय स्टेट बँकेत लिपिक पदाच्या 5121 जागांसाठी भरती (SBI Clerk) भारतीय स्टेट बँकेत लिपिक पदाच्या 5121 जागांसाठी भरती (DFCCIL) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया लि. मध्ये 1074 जागांसाठी मेगा भरती (DFCCIL) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया लि. मध्ये 1074 जागांसाठी मेगा भरती आरोग्य विभाग भरती निकाल आरोग्य विभाग भरती निकाल (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 572 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (MES) सैन्य अभियंता सेवा मध्ये 572 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (IGCAR) इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रात 337 जागांसाठी भरती (IGCAR) इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्रात 337 जागांसाठी भरती

Advertisement

Bar

NABARD Result

NABARD Result

NABARD ResultNational Bank for Agriculture and Rural Development. Rural Development Banking Service (RDBS). NABARD Recruitment 2019 (NABARD Bharti 2019) for Office Attendant (in Group C – Subordinate Services) of Advt No.05/2019-20. Main examination was held on 14-03-2020. 

Advertisement
150 असिस्टंट मॅनेजर भरती
 पूर्व परीक्षा 25 फेब्रुवारी 2020
मुख्य परीक्षा 
24 सप्टेंबर 2020
पूर्व परीक्षा निकाल  Click Here
MajhiNaukri Newनिवड यादी & प्रतिक्षा यादी
Click Here
71 कार्यालय परिचर-ग्रुप ‘C’ (ऑफिस अटेंडंट) भरती
 पूर्व परीक्षा 04 फेब्रुवारी 2020
मुख्य परीक्षा 14 मार्च 2020
 पूर्व परीक्षा निकाल  Click Here
मुख्य परीक्षा निवड यादी
Click Here
मुख्य परीक्षा प्रतिक्षा यादी
Click Here
91 डेवलपमेंट असिस्टंट पदांची भरती
पूर्व परीक्षा 20 ऑक्टोबर 2019
डेवलपमेंट असिस्टंट  Click Here
डेवलपमेंट असिस्टंट (हिंदी)
Click Here
(NABARD) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेत 87 जागांसाठी भरती
पूर्व परीक्षा  15 & 16 जून 2019
मुख्य परीक्षा 27 & 28 जुलै 2019 
असिस्टंट मॅनेजर (ग्रेड A) पूर्व परीक्षा निकाल  Click Here
मॅनेजर (ग्रेड B) पूर्व परीक्षा निकाल  Click Here
असिस्टंट मॅनेजर (ग्रेड A) मुख्य परीक्षा निकाल 
Click Here
मॅनेजर (ग्रेड B) मुख्य परीक्षा निकाल 
Click Here
असिस्टंट मॅनेजर (ग्रेड A) मुख्य परीक्षा निवडयादी  
Click Here
मॅनेजर (ग्रेड B) मुख्य परीक्षा निवडयादी
Click Here
MajhiNaukri Newअंतिम निकाल Click Here