Advertisement

(BARC) भाभा अणु संशोधन केंद्रात 321 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (BARC) भाभा अणु संशोधन केंद्रात 321 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (Indian Navy) भारतीय नौदल भरती 2021 (Indian Navy) भारतीय नौदल भरती 2021 (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (AAI) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 368 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (Indian Army) भारतीय सैन्य भरती मेळावा 2021 [ARO कोल्हापूर] (Indian Army) भारतीय सैन्य भरती मेळावा 2021 [ARO कोल्हापूर] भारतीय रेल्वे मेगा भरती – (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र भारतीय रेल्वे मेगा भरती - (CEN) No.01/2019-NTPC प्रवेशपत्र (SBI) भारतीय स्टेट बँकेत 452 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (SBI) भारतीय स्टेट बँकेत 452 जागांसाठी भरती [मुदतवाढ] (IAF Airmen) भारतीय हवाई दल एयरमन भरती 2021 (IAF Airmen) भारतीय हवाई दल एयरमन भरती 2021 महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल भरती परीक्षा प्रवेशपत्र महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल भरती परीक्षा प्रवेशपत्र (ICG) भारतीय तटरक्षक दलात 358 जागांसाठी भरती [Updated] (ICG) भारतीय तटरक्षक दलात 358 जागांसाठी भरती [Updated] (UPSC-NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA) मध्ये 400 जागांसाठी भरती (UPSC-NDA) राष्ट्रीय संरक्षण व नौदल अकॅडमी (NDA & NA) मध्ये 400 जागांसाठी भरती (SSC CGL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त पदवीधर स्तर परीक्षा 2020 [6506 जागा] (SSC CGL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त पदवीधर स्तर परीक्षा 2020 [6506 जागा] (Pune Metro Rail) पुणे मेट्रो रेल्वेत 139 जागांसाठी भरती (Pune Metro Rail) पुणे मेट्रो रेल्वेत 139 जागांसाठी भरती
Advertisement
Advertisement

IBPS Result

IBPS Result

IBPS ResultInstitute Of Banking Personnel Selection (IBPS) Has Recently Uploaded Pre Exam Result, Score Card for the Post of Clerks, PO/MT,  Specialist Officer Recruitment,  Those Candidates Who Have Appeared in this Exam Can Download Exam Result, Score Card. From Below Given Link.

Advertisement
IBPS मार्फत ‘PO/MT’ पदांच्या 3517 जागांसाठी भरती  (CRP- PO/MT-X)
पूर्व परीक्षा 05/06 जानेवारी 2021
 मुख्य परीक्षा 04 फेब्रुवारी 2021
पूर्व परीक्षा निकाल  Click Here
IBPS मार्फत 9638 जागांसाठी मेगा भरती (CRP RRB-IX)
ऑफिसर स्केल-I पूर्व परीक्षा 12 & 13 सप्टेंबर 2020
ऑफिस असिस्टंट (मल्टीपर्पज) पूर्व परीक्षा 19, 20 & 26 सप्टेंबर 2020
ऑफिसर स्केल- II & III मुख्य परीक्षा 18 ऑक्टोबर 2020
गुणपत्रक Click Here
ऑफिसर स्केल-I पूर्व परीक्षा निकाल Click Here
(IBPS SO) IBPS मार्फत 647 स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती (CRP SPL-X)
पूर्व परीक्षा 26 & 27 डिसेंबर 2020
 मुख्य परीक्षा  24 जानेवारी 2021
पूर्व परीक्षा निकाल स्थिती  Click Here
IBPS ऑफिसर & ऑफिस असिस्टंट भरती (CRP RRB VIII)
निकाल Click Here
IBPS मार्फत ‘लिपिक’ पदांच्या 12075 जागांसाठी मेगा भरती (CRP Clerks-IX)
पूर्व परीक्षा 07,08,14 & 21 डिसेंबर 2019
 मुख्य परीक्षा  19 जानेवारी 2020
पूर्व परीक्षा निकाल Click Here
मुख्य परीक्षा निकाल
Click Here
प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) / मॅनेजमेंट ट्रेनी (MT) (CRP- PO/MT-IX)
पूर्व परीक्षा 12,13, 19 & 20 ऑक्टोबर 2019
मुख्य परीक्षा 30 नोव्हेंबर 2019
पूर्व परीक्षा गुणपत्रक  Click Here
मुख्य परीक्षा गुणपत्रक  Click Here
मुलाखतीसाठी शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांसाठी स्कोअर डिस्प्ले
Click Here
मुख्य परीक्षा & मुलाखत निकाल   Click Here
(IBPS SO) IBPS मार्फत 1163 स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती (CRP SPL-IX)
पूर्व परीक्षा 28 & 29 डिसेंबर 2019
 मुख्य परीक्षा  25 जानेवारी 2020
पूर्व परीक्षा निकाल  Click Here
 मुख्य परीक्षा निकाल Click Here
मुलाखतीसाठी शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांसाठी स्कोअर डिस्प्ले Click Here
मुख्य परीक्षा & मुलाखत निकाल Click Here

IBPS 8400 ऑफिसर & ऑफिस असिस्टंट भरती परीक्षा निकाल (CRP RRB VII)

(IBPS) ऑफिस असिस्टंट (मल्टीपर्पज) भरती पूर्व परीक्षा निकाल (CRP RRB VIII)

IBPS ऑफिसर स्केल-I पूर्व परीक्षा निकाल (CRP-RRB-VIII)

IBPS मार्फत ‘लिपिक’ पदांच्या 7275 जागांसाठी भरती मुख्य परीक्षा निकाल (CRP Clerks-VIII)

IBPS मार्फत 1599 स्पेशालिस्ट ऑफीसर्स भरती मुख्य परीक्षा निकाल  (CRP SPL-VIII)

• (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर/मॅनेजमेंट ट्रेनी भरती मुख्य परीक्षा निकाल (CRP PO/MT-VIII)

IBPS मार्फत 1599 स्पेशालिस्ट ऑफीसर्स भरती – मुलाखतीसाठी शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांचे गुणपत्रक  (CRP SPL-VIII)

IBPS मार्फत 1599 स्पेशालिस्ट ऑफीसर्स भरती मुख्य परीक्षा गुणपत्रिका  (CRP SPL-VIII)

IBPS मार्फत स्पेशालिस्ट ऑफीसर्स भरती मुख्य परीक्षा निकाल (CRP SPL-VIII)

IBPS मार्फत ‘लिपिक’ पदांच्या 7275 जागांसाठी भरती पूर्व परीक्षा निकाल (CRP Clerks-VIII)

IBPS 15337 ऑफिसर & ऑफिस असिस्टंट भरती परीक्षा निकाल (CRP RRB VI)

• IBPS 4352 प्रोबेशनरी ऑफिसर/मॅनेजमेंट ट्रेनी भरती मुख्य परीक्षा निकाल (CWE PO/MT-VIII)

• IBPS ऑफिसर स्केल I (CRP – RRB – VII)  पूर्व परीक्षा गुणपत्रिका 

• IBPS ऑफिसर असिस्टंट  (CRP – RRB – VII)  पूर्व परीक्षा निकाल